Isännöintiliitto: Isännöitsijöiden työmäärä voimakkaassa kasvussa

Isännöitsijöiden kokonaistyömäärä on lisääntynyt lähes 10 prosenttia viimeisen vuoden aikana, selviää Isännöintiliiton tuoreesta selvityksestä. Eniten työmäärää ovat kasvattaneet korjaushankkeiden suunnittelu ja hankinta. Isännöitsijät arvioivat työmäärän jatkavan kasvuaan myös tulevaisuudessa.

– Työmäärän kasvu johtuu kolmesta kokonaisuudesta: taloyhtiöitä korjataan kiihtyvällä tahdilla, lainsäädäntö lisää velvollisuuksia ja asiakkaiden palvelutarpeet kasvavat, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Selvitys paljasti, että monet työtehtävät vaativat isännöitsijöiltä yhä enemmän aikaa. Korjaushankkeiden suunnitteluun ja hankintaan liittyvä työmäärä on kasvanut eniten, 16 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Työmäärää lisää erityisesti kaupunkien kerrostalojen peruskorjaustarve, joka on kasvanut merkittävästi.

Toiseksi eniten, 13 prosenttia, ovat kasvaneet erilaiset viranomaisvelvoitteet, kuten ilmoitukset Verohallinnolle ja Kaupparekisteriin. Isännöitsijät hoitavat esimerkiksi kuukausittain tehtävät veroilmoitukset yli 15 000 euron korjausurakoista. Työmäärää on kasvattanut myös tänä vuonna voimaan tullut asbestilaki, joka muun muassa lisäsi osakkaiden neuvontatarvetta.

Kolmanneksi suurin eli 11 prosentin kasvu on tapahtunut asukasviestinnässä, sillä taloyhtiöiden asukkaat kaipaavat yhä enemmän erilaisia viestintäpalveluita.

Isännöintiliitto on huolissaan isännöitsijöiden työkuormasta. Jo vuonna 2014 tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi, että isännöitsijän keskimääräinen työaika on 42 tuntia viikossa. Tämän selvityksen perusteella työmäärä kasvaa voimakkaasti jatkossakin.

Näin isännöinnin työmäärä on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana:

 • Korjaushankkeiden suunnittelu ja hankinta, 16 %
 • Viranomaisvelvoitteet, 13 %
 • Asukasviestintä, 11 %
 • Asukkaiden asiakaspalvelu (puhelin ja sähköposti), 10 %
 • Asumisen häiriöihin liittyvät tehtävät, 10 %
 • Korjausrakentamiseen liittyvät valvontatehtävät, 9 %
 • Hallitusten kokousten valmistelu, 8 %
 • Hallitusten kokoukset (kesto ja määrä), 8 %
 • Maksuhäiriöiden hoitaminen, 8 %
 • Kiinteistöhuollon palveluiden hankinta ja seuranta, 7 %
 • Yhtiökokoukset (valmistelu ja kesto), 6 %
 • Asukkaiden erimielisyyksien ja riitojen hoitaminen, 4 %
 • Asiakasyhtiöiden talouden suunnittelu, 4 %

Kysely tehtiin viime viikon lopussa ja siihen vastasi 243 isännöinnin ammattilaista. Isännöintiliittoon kuuluu yli kaksi kolmasosaa isännöintialan yrityksistä.

Lisätietoja:

Tero Heikkilä, Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto, p. 0400 160 342
Pekka Harjunkoski, Asiantuntija T&K, Isännöintiliitto, p. 050 599 0079