Työryhmät 2022

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2022 kolme työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliittoa toteuttamaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työohjelma 2022

Työryhmät kokoontuvat kaikki yhdessä kaksi kertaa alustavasti kello 12-16:

  1. Perehdytys ja ensimmäiset työpajat 3.2.2022 (noin klo 12-16), Helsinki
  2. Viimeiset työpajat, yhteenveto ja päättäjäiset 24.11.2022 (noin klo 12-19), Helsinki

Näiden lisäksi työryhmät järjestävät itsenäisesti kaksi työpajaa, joiden ajankohdat työryhmä sopii ensimmäisessä tapaamisessa. Lisäksi ryhmä voi järjestää tarvittavia muita keskusteluja tai kyselyjä työpajojen välillä.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.

Työryhmien jäsenet noudattavat Isännöintiliiton kilpailulakiohjetta.

Isännöintiliitto ei maksa työryhmien jäsenille matka- tai päivärahoja.

Hae mukaan työryhmätyöhön

Työryhmät muodostetaan Isännöintiliiton jäsenyritysten henkilökunnasta ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä. Tutustu työryhmien tavoitteisiin alla ja hae mukaan täyttämällä hakulomake 30.11.2021 mennessä. Varmistathan jo ennen hakemista, että työohjelman aloitus- ja lopetuspäivät sopivat kalenteriisi.

Hae mukaan tästä

Taloyhtiön strategiat ja taloyhtiön johtaminen -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on löytää ja ratkaista taloyhtiöstrategioiden pullonkaulat esimerkiksi uudistamalla jäsenohjeita ja työkaluja sekä valmistelemalla isännöinnille työvälineitä ja materiaalia, jonka avulla pystyy kertomaan taloyhtiöiden hallituksille ja osakkaille, mikä on taloyhtiöstrategia ja miksi sitä tarvitaan.

Vaikuttaminen-työryhmä

Luonnostelee Isännöintiliiton hallitusohjelmatavoitteet ja auttaa valmistautumisessa eduskuntavaaleihin. Seuraa asunto-osakeyhtiölain uudistusta ja kommentoi sitä tarpeen mukaan.

Vastuullisuus-työryhmä

Määrittelee isännöinnin vastuullisuuden osa-alueet ja kehityskohteet ja ehdottaa Isännöintiliitolle keinoja kehittää vastuullisuutta isännöintialalla. Valmistelee periaatteet, millainen on isännöintialan vastuullisen toimijan malli ja miten sitä sovelletaan.