Isännöintiliitto kommentoi osakehuoneistorekisterin jatkokehitystä

Osakehuoneistorekisterin eli huoneistotietojärjestelmän kehitys jatkuu. Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut kehitysehdotuksista selvityksen, josta Isännöintiliitto antoi lausuntonsa joulukuussa.

Isännöintiliitto muistuttaa lausunnossaan, että yksi huoneistotietojärjestelmän keskeinen tarkoitus on palvella taloyhtiön hallintoa, toisin sanoen edesauttaa hallinnon hoitamista, sekä helpottaa osakkaiden tiedontarpeiden täyttämistä.

Järjestelmän kehityksessä on Isännöintiliiton mielestä vielä syytä arvioida vaihtoehtoisten viranomaisvetoisuuden ja markkinaehtoisuuden vaikutuksia. Markkinaehtoisessa kehityksessä pystyttäisiin sääntelyä paremmin ottamaan huomioon alueiden ja taloyhtiöiden erilaisia tarpeita. Aikataulu viranomaisvetoisessa toimintamallissa voi muodostua sellaiseksi, että markkinaehtoisesti syntyy joka tapauksessa palveluja nopeammin.

Tiedon siirtoon pakollinen standardi

Ehdotus luoda taloyhtiötiedon välitykseen standardi, jonka mukaisessa rakenteisessa muodossa isännöitsijäntodistus tulisi antaa, on hyvä. Standardin luomiseen tarvitaan kuitenkin julkisen sektorin panostusta. Proosamuotoisen historiatiedon rakenteistaminen on vaativa urakka, johon taloyhtiöt, isännöintiyritykset ja ohjelmatoimittajat eivät pysty omin voimin.

Tekniset perustiedot vapaaehtoisesti tietovarastoon

Selvityksessä ehdotetaan, että taloyhtiöiden pitäisi aina toimittaa tietyt tekniset perustiedot, kuten korjaushistoria, suunnitellut ja päätetyt korjaustyöt ja pinta-alatiedot keskitettyyn Maanmittauslaitoksen tietovarastoon.

Isännöintiliitto katsoo, että näidenkin tietojen toimittamisen pitäisi olla taloyhtiöille vapaaehtoista kuten selvityksessä ehdotettujen taloustietojenkin. Ajantasaisella tiedolla on päätöksenteossa (esimerkiksi asuntokauppa) merkitystä, joten näiden osalta viimeisin tieto olisi joka tapauksessa tarkistettava taloyhtiön isännöinniltä.

Lue koko Isännöintiliiton lausunto

Maanmittauslaitoksen selvitys