Laki & järjestys -koulutuksen ohjelma

Ilmoittaudu mukaan Laki & järjestys -koulutukseen täältä

Torstai 4.6.2020

10:45-11:30 Lippujen jako satamassa
11:15-12:30 Lounas laivalla
12:45-13:00

Tervetuloa Laki & järjestys -koulutukseen

toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva, Isännöintiliitto

13:00-13:30

Tiedon arvo ja sen hyödyntäminen

Isännöinti ylläpitää ja tuottaa yksilön ja yhteiskunnan päätöksenteon kannalta merkityksellistä tietoa. Tiedonvälitys on kuitenkin murroksessa, eivätkä tulosteet enää palvele tiedon tarvitsijoita. Samalla tiedon jalostaminen tarjoaa isännöinnille runsaasti uusia mahdollisuuksia.

toimitusjohtaja Sami Honkonen, Digitaalinen asuntokauppa DIAS

13:30-14:10

Taloyhtiöt ylivelkaantuvat, mikä avuksi?

Kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Asuntovelan rinnalle ovat nousseet taloyhtiölainat, joita käytetään aiempaa enemmän korjausrakentamisen lisäksi uudisrakentamisen rahoitusmuotona. Minkälaisia riskejä tähän liittyy ja minkälaisia keinoja Valtioministeriön asettama työryhmä määritti rajoittamaan velkaantumisen kasvua.

ylijohtaja Leena Mörttinen, Valtiovarainministeriö 

Kommenttipuheenvuoro: Taloyhtiöiden lainan saamisen haasteet

isännöitsijä Anu Heimala, Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy

14:10-14:30

Taloyhtiöiden suunnitelmallinen taloudenpito

Suunnitelmallisuus tekee taloushallinnosta toimivaa, ennakoi pitkän aikavälin kunnossapito- ja korjaustavoitteet sekä mahdollistaa odottamattomien korjaustarpeiden maksuvalmiuden. Kuule parhaat vinkit, miten huomioit suunnitelmallisuuden taloyhtiön talousarvion laadinnassa.

johtaja Ari Lahdenkauppi, Taloushallintoliitto

14:30-15:00 Kahvitauko
15:00-15:30

Taloyhtiön talouden sudenkuopat

Todelliset case-esimerkit auttavat välttämään taloyhtiön talouden karikot.

talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen, Suomen Kiinteistöliitto ry

15:30-16:00

Mitä uutta (vastike)perinnässä?

Ajankohtaista perinnän lainsäädännössä, viranomaisohjeistuksessa ja toimintamalleissa.

senior Legal Counsel Tero Kantelinen, Intrum, Legal & Compliance

16:00-16:30

Vastikerästit: erilaiset yhtiöt, erilaiset toimivat ratkaisut

Kun hallintaanotosta ei ole yhtiölle toivottavaa apua, on turvauduttava vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Kuule käytännöstä kumpuvia case-esimerkkejä siitä, minkälaisia keinoja eri tilanteissa voidaan hyöyntää?

asianajaja Annika Kemppinen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy 

16:30-17:00 Majoittuminen hytteihin
17:00-19:00

Tapahtumakumppaneiden rastit ja palkinnot 

Kumppaneiden rastien ja ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi nautitaan lasillinen kuohuviiniä.

19:00-20:30 Vapaata verkostoitumista tapahtumakumppaneiden ja kollegoiden kanssa
20:30- À la carte -illallinen
Perjantai 5.6.2020
6:30-9:30 Meriaamiainen
10:00-10:05 Tervetuloa toiseen seminaaripäivään
10:05-10:30

GDPR 2 vuotta – mikä muuttui?

Puhuja vahvistetaan myöhemmin

10:30-11:00

Osakehuoneistorekisterin jatkokehityksen suuntaviivat

Tietoa on, mutta minkälaisia keinoja sen käyttöön on jatkossa luvassa? Onko isännöinnin rooli vain toimittaa tietoa viranomaisen ylläpitämään rekisteriin, vai toimia itse aktiivisena tiedon hallitsijana ja prosessoijana? Mikäli vaihtoehdoista jälkimmäinen toteutuu, minkälaista osaamista tämä vaatii isännöinniltä?

lakiasiantuntija, VT Jaana Sallmén, Isännöintiliitto

11:00-11:30

Sujuva asiakkuuden vastaanotto

Miten isännöintisopimuksen siirron hyvällä etukäteisvalmistelulla ja ongelmien tunnistamisella voidaan ehkäistä vaihtotilanteeseen liittyviä haasteita. Sujuva asiakkuuden vaihto palvelee kaikkia osapuolia.

lakiasiantuntija Laura Lithenius, Isännöintiliitto

12:00-16:00 Tapahtumakumppaneiden järjestämää ohjelmaa Tukholmassa ja laivalla
16:15-16:45

Huolellinen isännöinti, miten tiedon hallinnalla näyttää tämä toteen?

Miten näyttää huolellinen tekeminen toteen, jos asiakassuhteen päättymisen myötä luovutaan kaikesta dokumentaatiosta. Mitä tietoa isännöinnin olisi hyvä säilyttää mahdollisia riitatilanteita varten? Voiko myös työnantajan vaihtumisen myötä työntekijän suljettuun sähköpostiin liittyä näyttötaakan näkökulmasta riskejä?

asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

16:45-17:30

Kysymys- ja vastausklinikka

Yleisön etukäteen ja paikalla esittämiin kysymyksiin vastaamassa:

asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
asianajaja Annika Kemppinen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
lakiasiantuntija Laura Lithenius, Isännöintiliitto

17:30-19:00 Vapaata verkostoitumista tapahtumakumppaneiden ja kollegoiden kanssa
19:00-20:00 Illan aloitus
20:00- Illallinen

 Lauantai 6.6.2020

7:00-10:00 Meriaamiainen
10:00 Laiva saapuu satamaan

Ajat ovat paikallisia. Muutokset mahdollisia.

 

Mukana tapahtumassa:

 

Ilmoittaudu mukaan Laki & järjestys -koulutukseen täältä