Sähköautot ja latausjärjestelmät, (5 op), XAMK, verkko-opinnot

Koulutuksen nimi:

Sähköautot ja latausjärjestelmät

Koulutuksen järjestäjä:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Ajankohta ja paikkakunta:

1.9. – 31.12.2021, voit aloittaa opinnot joustavasti syyskuun aikana. Koulutus järjestetään verkko-opintoina.

Sisältökuvaus:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ladattavien autojen (täyssähköautot ja lataushybridit) tekniikan perusteet ja peruskäsitteet, autojen lataustavat ja -ratkaisut, alaa koskevan sääntelyn ja tietolähteet. Opiskelijalla on ymmärrys sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisen reunaehdoista.

  • Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
  • Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
  • Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
  • Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
  • Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

Hinta:

12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

Hakeutuminen:

Opintojaksolle on mahdollista ilmoittautua mukaan ilman pohjatietovaatimuksia. Opintojakso sopii myös sellaiselle, joka tähtää insinöörin (AMK) opintoihin: koulutus voidaan myöhemmin lukea hyväksi sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintoon Xamkissa.

Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op – XAMK

Lisätietoja:

Katso lisätietoja: Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op – XAMK

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa vuosittain satoja koulutuksia eri aloilta. Tämän ja muut koulutukset löydät koulutuskalenterista.