Remontista ilmoittaminen

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin.

Taloyhtiön hallitus sopii isännöintiyrityksen kanssa siitä, miten ilmoitukset käsitellään ja miten asiasta tiedotetaan osakkaille. Monet isännöintiyritykset ovat antaneet osakkaille ohjeet remontti-ilmoituksen tekemisestä esimerkiksi verkkosivuillaan.

Miksi remontista pitää ilmoittaa?
 • Remontti-ilmoituksen tekeminen on osakkaan etu. Kun remontti tehdään kunnolla, ennaltaehkäistään riitoja ja ongelmia.
 • Remontti-ilmoitus mahdollistaa sen, että osakkaalla voi olla oikeus saada myöhemmin hyvitystä taloyhtiön toteuttaman remontin yhteydessä. Osakas voi saada hyvitystä taloyhtiön remontista, jos taloyhtiölle syntyy osakkaan jo aiemmin toteuttaman remontin ansiosta säästöä.
 • Remontti-ilmoituksen avulla asuntokaupan yhteydessä uusi osakas saa tietoa asunnossa tehdyistä remonteista isännöitsijäntodistuksesta. Isännöintiyritys ylläpitää rekisteriä remontti-ilmoituksista.
Mitkä remontit pitää ilmoittaa?
 • Remonteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan
 • Katso listaus ilmoitettavista remonteista
Milloin pitää ilmoittaa?
Kenelle ilmoitetaan?
 • Yleensä isännöintiyritykseen (jos hallitus on näin sopinut isännöinnin kanssa)
 • Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöinnin tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. Remontin tekijän kannattaa itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta.
Mitä ilmoitetaan?
 • osakkaan nimi ja yhteystiedot
 • tarkka osoite
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset)
Miten ilmoitetaan?
 • Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa.
 • Katso tarkemmat ohjeet isännöintiyrityksen verkkosivuilta/ohjeista.
Miten remonttia valvotaan?
 • Yhtiö valitsee, mistä valvonta hankitaan.
 • Valvonnan tarve on kuitenkin ratkaistava tapauskohtaisesti.
 • Valvonnan kustannusten tulee olla kohtuullisia eli valvonnan laajuus tulee olla oikeassa suhteessa valvontatarpeeseen. Pienessä remontissa valvonnan osuus remontin kustannuksista voi olla suuri.
Tuleeko uudesta ilmoituskäytännöstä kustannuksia?
 • Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.
 • Ammattitaitoinen valvonta on osakkaalle hyödyksi, sillä siten varmistetaan, että korjaustyöt tehdään asianmukaisesta.
 • Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla on järjestää myös remonttien valvonta. Käytännössä hallitus on sopinut isännöintiyrityksen kanssa, miten remontteja valvotaan. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Osakkaalla on vahingonkorvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Isännöintiliitto, oikeusministeriö, Kiinteistöliitto ja Kuluttajaliitto ovat yhdessä laatineet Oppaan kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista (pdf).

Miten ilmoitukset rekisteröidään?
 • Asunto-osakeyhtiön on pidettävä nk. muutostyörekisteriä asunnossa tehtävistä remonteista. Rekisterin pitäminen on hallituksen vastuulla. Käytännössä hallitus tilaa rekisterin ylläpidon isännöintiyritykseltä. Asunnossa tehdyt muutostyöt näkyvät isännöitsijäntodistuksessa.
Mistä lisätietoja?

Tilaa huoneistoremonttiopasHuoneistoremontti-opas on tarkoitettu kaikille taloyhtiön asukkaille. Miksi, miten ja milloin remontista pitää ilmoittaa, miten ja miksi remonttia valvotaan, kuka osallistuu kustannuksiin, millaisia erityispiirteitä eri remonteilla on sekä miten kunnossapitovastuut taloyhtiön ja osakkaan välillä jakautuvat? Klikkaa viereistä kuvaa ja tutustu oppaaseen.
Lue lisää

Suosittele kaverille
Ehdota isännöitsijälle