Isännöintiliiton Koti kuuluu kaikille -kampanja nosti esille asumisneuvonnan tärkeyttä asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja keräsi varoja Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) asumisneuvonta- ja asukastukityöhön.

Suomessa yhä useampi on vaarassa menettää kotinsa ja joutua kadulle taloudellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä. Maan suurimmissa kaupungeissa elää jo liki 6700 ihmistä ilman vakinaista asuntoa. Tyypillistä asunnotonta ei ole.

Isännöitsijöiden kokemusten mukaan asukkaiden erilaiset elämänhallinnan ongelmat ovat lisääntymässä. Kiinnittämällä huomiota ennaltaehkäisyyn Isännöintiliitto haluaa helpottaa isännöitsijöiden työtä.

–  Isännöitsijät kohtaavat työssään ihmisiä, joille arjenhallinta on haastavaa tai jotka ovat vaarassa jäädä asunnottomiksi. Asumisneuvojan avulla isännöitsijä voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä ongelmien kärjistymistä, sanoo Vva ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vailla vakinaista asuntoa ry pitää tärkeänä, että jokainen henkilö kohdataan hänen elämäntilanteessaan ilman leimoja. Lisäämällä tietoisuutta asunnottomuudesta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä voidaan synnyttää ymmärrystä haastavissa asukkaan ja taloyhtiön välisissä konflikteissa.

Isännöintiliiton ja Kotitalo-lehden vuonna 2017 toteutettu Koti kuuluu kaikille -kampanja tuotti yli 3000 euroa. Saatu tuotto käytetään järjestön tukiasukastyöhön. Näillä varoilla Vva ry pystyy ostamaan uuteen asuntoon muuttaneille perustarvikkeita ja kalusteita. Vuonna 2019 Isännöintiliitto lahjoitti 1000 euron joulutervehdysrahansa VVA ry:lle.

Katso entisen asunnottoman Matiaksen tarina. Voit myös lukea Matiaksen haastattelun Kotitalo-lehden sivulta: