Sähköinen huoneistotietojärjestelmä (osakehuoneistorekisteri, ASREK) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Uudet taloyhtiöt on rekisteröity uuteen järjstelmään vuoden 2019 alusta lukien, ja vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot pitää siirtää huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Huoneistotietojärjestelmä vaikuttaa tulevaisuudessa lisäksi lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Huoneistotietojärjestelmä pähkinänkuoressa

 • Mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

  Huoneistotietojärjestelmä yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi.

  Rekisterijärjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tulevaisuudessa tehdä sähköisesti.

  Huoneistotietojärjestelmä helpottaa tulevaisuudessa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin julkishallinnossa kuin pankeissa, vakuutusyhtiöissä, isännöinnissä ja kiinteistönvälityksessä. Isännöintityössä oikein hyödynnetty huoneistotietojärjestelmä sujuvoittaa esimerkiksi tietojenhallintaa, viestintää ja asiakaspalvelua, kun tarpeellista dataa on löydettävissä yhdestä rekisteristä sähköisessä muodossa.

 • Mitä se tarkoittaa osakkaan kannalta?

  Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

  Isännöintiliitto on kannattanut ja ollut mukana huoneistotietojärjestelmän vaiheittaisessa kehittämisessä. Ensimmäisessä vaiheessa on luotu sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirrytään sähköisiin omistajamerkintöihin. Tämä mahdollistaa osakkeiden panttaamisen, jolloin osakekirjoja ei tarvitse enää fyysisesti siirrellä, ja myöhemmin sähköisen kaupankäynnin.

 • Miten isännöinnin tulisi siihen varautua?

  Isännöintiyrityksen kannattaa seurata asiaan liittyvää uutisointia esimerkiksi Isännöintiliiton jäsenviestinnän kanavien kautta sekä osallistua Isännöintiliiton järjestämiin tapahtumiin, joista saa lisätietoa huoneistotietojärjestelmästä.

  Kaikki huoneistotietojärjestelmään liittyvä ohjeistus kootaan erilliseen huoneistotietojärjestelmää koskevaan jäsenohjeeseen Mappi-jäsenpalveluun (vaatii kirjautumisen).

  Isännöintijärjestelmätoimittajan kanssa kannattaa keskustella siitä, milloin oma isännöintijärjestelmä mahdollistaa osakeluetteloiden siirron huoneistotietojärjestelmään. Samalla kun mietitään, miten isännöintijärjestelmä voisi tukea huoneistotietojärjestelmän käyttöä, voi ideoida myös sitä, mitä uusia työtapoja, tuotteita tai palveluja huoneistotietojärjestelmä mahdollistaa.

Huoneistotietojärjestelmä aiheena koulutuksissa

 

Isännöintiliitto järjestää huoneistotietojärjestelmään liittyviä infoja ja koulutuksia yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa. Tarkkaile siis tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin!