Vastuullisuus

Jokainen isännöintialan toimija vaikuttaa päivittäin alan maineeseen tekemisillään ja sanomisillaan.

Maine perustuu todellisuuteen ja siihen, miten sen kohteesta puhutaan. Vaikka maine on mielikuva, siinä on aina kyse organisaation todellisesta toiminnasta: jokapäiväisistä tekemisistä ja sanomisista.

Hyvämaineiseen toimijaan luotetaan ja sen toiminta koetaan vastuullisena.

Hyvämaineinen toimija

 • viestii keskustellen avoimesti ja ahkerasti
 • kertoo avoimesti prosesseistaan ja päätöksistään
 • toimii eettisesti
 • vastaa asiakkaiden odotuksiin
 • on hyvä työnantaja.

Isännöintiliiton strategian mukaisesti vahvistamme isännöinnin arvostusta. Edistämme kaikessa toiminnassamme rehtiä, avointa ja luotettavaa isännöintialaa ja teemme hyvää isännöintiä näkyväksi.

Vahvistamme isännöintialan osaamista tarjoamalla laadukasta ajankohtaistietoa ja koulutuksia sekä edistämme alan vastuullisuutta ja eettisiä periaatteita.

Isännöintiala haluaa parantaa mainettaan. Vuonna 2020 Isännöintiliiton imagotyöryhmä paneutui alan mainetyöhön ja loi toimenpidesuositukset isännöintialan imagon ja maineen parantamiseksi. Toimenpidesuosituksia ja toiveita toimenpiteistä tehtiin sekä isännöintiyrityksille, isännöinnin ammattilaisille että Isännöintiliitolle.

Jokainen isännöintialan toimija tekee mainetyötä jokapäiväisessä työssään.

Imagotyöryhmä listasi isännöintialan imagon kannalta keskeisimpiä tekijöitä, joihin alan on syytä yhdessä kiinnittää huomiota.

Isännöintialan keskeisimmät imagohaasteet:

 • Osaamisen parantaminen
 • Tekemisen tason nostaminen ja ainakin perusasioiden hoitaminen hyvin
 • Palvelun tuottaminen asiantuntijoiden tiimityönä digitalisuutta hyödyntäen
 • Uusien, hyvien tekijöiden saaminen alalle ja nykyisten osaajien pitäminen alalla
 • Ammatillisen arvostuksen nostaminen
 • Panostaminen asiakaspalveluun ja viestintään
 • Yleisesti tarvitaan tietämyksen lisäämistä siitä mitä isännöinti on ja mitä sen rooli on.

Toimenpidesuositukset isännöintiyritykselle:

 • Isännöinnin perustekemiset pitää tehdä hyvin.
 • Yrityksen pitää toimia eettisesti ja luottamusta herättävällä tavalla.
 • Asiakaspalveluun, viestintään ja toiminnan läpinäkyvyyteen pitää panostaa. Asiakkaille on hyvä kertoa proaktiivisesti mitä tehdään, mitä on jo tehty ja miksi. Näin koulutetaan ja opastetaan myös asiakkaita.
 • Digitaalisuutta pitää hyödyntää palveluissa ja niiden kehittämisessä sekä yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. Muutosta edesauttaa, kun uusia työkaluja otetaan rohkeasti käyttöön ja edellytetään niiden käyttöä yrityksen toiminnassa.
 • Henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin pitää panostaa. Sitä voi tehdä esimerkiksi kouluttamalla, perehdyttämällä ja osallistamalla henkilökuntaa kehittämiseen.
 • Laadunvalvontaa pitää suorittaa mahdollisuuksien rajoissa, jotta yrityksen koko henkilöstö noudattaa yhteisiä tekemisen tapoja ja ohjeistuksia. Jokaisen henkilöstön jäsenen pitää huomioida työssään lait ja asetukset sekä isännöinnin eettiset periaatteet.
 • Asiakastyytyväisyyskyselyjä pitää tehdä säännöllisesti.

Toimenpidesuositukset isännöintialan ammattilaisille:

 • Tee työt kuten olet luvannut ja kuten on sovittu. Hoida asiakassuhteita hyvin. Isännöinnin ammattilainen vaikuttaa eniten isännöintialan imagoon.
 • Asiakkaille on hyvä myös avata isännöinin työtä ja kertoa miksi tekee ja mitä. Läpinäkyvyys toimintatavoissa lisää luottamusta.
 • Kun arvostaa itse omaa työtänsä, saa usein myös muilta arvostusta. Innostus ja asiantuntijuus näkyvät myös asiakkaille.
 • Ole ajan tasalla oman alasi asioista. Päivitä ja kehitä jatkuvasti omaa osaamistasi.
 • Huomioi ja kuuntele asiakkaita, mutta ole samalla oikeudenmukainen ja johdonmukainen. Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös asiakkailta. Ole itse aktiivinen asiakkaiden suuntaan.
 • Panosta asiakasviestintään ja ole avoin uusille tavoille ja kanaville viestiä. Kerro asiakkaille isännöinnin sisällöstä ja siitä, mihin tehtävät päätökset perustuvat (esim. asunto-osakeyhtiölaki).
 • Hyödynnä digitaalisia työkaluja. Tehosta ja paranna koko ajan työtapojasi.
 • Panosta hyvään yhteistyöhön hallitusten kanssa. Sovi pelisäännöt ja toimintatavat hallituksen kanssa. Auta hallitusta tehtävässään esimerkiksi perehdyttämällä sen jäseniä tulkitsemaan taloutta tai selittämään taloyhtiön tilannetta selkeällä kielellä. Perustele asiasi ja näkökulmasi helpostiymmärrettävästi.
 • Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi.
 • Huomaathan, että vaikutat isännöinnin ammattilaisena mielikuvaan ja arvostukseen koko isännöintialasta. Muistathan puhua alasta hyvää kertomalla työstäsi, eli mitä isännöinti ja sen tehtävä on. Jos puhut kielteisesti muista alan toimijoista, vaikuttaa se koko alan mielikuvaan.
 • Ajattele strategisesti tulevaisuuteen ja pyri suunnitelmallisuuteen.