Toimintaympäristöön vaikuttaminen

Isännöintiliitto vaikuttaa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön.

Isännöintiliitto vaikuttaa ennakoivasti ja pitkäjänteisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden ja työryhmien kautta. Vaikuttamistyön tarkoitus on ennen kaikkea parantaa Isännöintiliiton jäsenten tyytyväisyyttä ja lisätä isännöintiyritysten toimintaedellytyksiä.

Isännöintiliiton lainsäädännöllinen vaikuttamistyö liittyy erityisesti asunto-osakeyhtiölain muutostarpeisiin. Isännöintiliitto seuraa aktiivisesti myös muuta isännöinti- ja kiinteistöalaan liittyvää lainsäädäntöä ja vaikuttaa tarvittaessa.

Hankkeissa ja työryhmissä yritysten, ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa syntyy muun muassa asumisen ohjeita kuluttajille sekä työkaluja taloyhtiöille ja isännöinnille.