Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Isännöintiliitto pitää hyvän isännöinnin merkitystä esillä useissa työryhmissä, hankkeissa ja järjestöissä.

Isännöintiliitto tekee aktiivista yhteistyötä erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja -hankkeissa yritysten, ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyy tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä ohjeita, suosituksia ja työkaluja, joissa isännöinnin toimintaedellytykset on otettu huomioon.

Hallituksen jäsenyydet

Isännöintiliiton edustaja on hallituksen jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Työryhmät ja yhteistyöfoorumit

Isännöintiliiton edustaja on mukana muun muassa seuraavissa yhteistyöryhmissä ja hankkeissa:

Jäsenyydet järjestöissä

Päättyneitä yhteistyöhankkeita