Hankkeet ja työryhmät

Isännöintiliitto pitää hyvän isännöinnin merkitystä esillä useissa työryhmissä, hankkeissa ja järjestöissä.

Isännöintiliitto tekee aktiivista yhteistyötä erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja -hankkeissa yritysten, ministeriöiden ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyy tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä ohjeita, suosituksia ja työkaluja, joissa isännöinnin toimintaedellytykset on otettu huomioon.

Asumisen ohjeita kuluttajille

Työkaluja taloyhtiöille ja isännöinnille

Isännöintiyritysten ja isännöinnin kehittäminen

Koulutus ja työvoiman saanti

Tietoa päättäjille ja viranomaisille

  • Asrek: Isännöintiliiton edustaja on mukana lainsäädäntötyöryhmässä, joka valmistelee Suomeen sähköistä asunto-osakerekisteriä. Isännöintiliiton vaikuttamistavoitteet Asrekissa
  • ROTI 2017
  • Kuluttajariitalautakunta: Isännöintiliiton edustajat ovat mukana päättämässä asuntokauppaan liittyvien riitojen ratkaisuista ja varmistavat, että isännöinnin rooli otetaan niissä oikein huomioon. Isännöintiliiton edustajat toimivat Kuluttajariitalautakunnan kiinteistönvälitys- ja asuntokauppajaoston (XI b) puheenjohtajana ja sen rinnakkaisjaoston (XI a) varapuheenjohtajana, täysistunto III:n varajäsenenä sekä yksityishenkilöiden asuntokaupan jaoston jäsenenä (XII).
  • Oikeusministeriön asettama Purkavan lisärakentamisen työryhmä

Jäsenyydet toimiala- ja edunvalvontajärjestöissä