Jäsenten työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa ja sen hallitus on perustanut vuodelle 2017 kuusi työryhmää. Työryhmät vaikuttavat suoraan Isännöintiliiton edunvalvonta- ja kehitystyöhön.

Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliitoa strategian toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa hyvien palveluiden tuottamista, jäsenyritysten toimintaympäristöön vaikuttamista, toiminnan kehittämistä ja toimintaresurssien kasvattamista. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmät 2017

  • Koulutustyöryhmän tavoitteena on, että Isännöintiliiton koulutus vastaa jäsenten tarpeita ja on taloudellisesti järkevää tuottaa ja ostaa.
  • Isännöinnistä sopiminen -työryhmän tehtäviin kuuluu kehittää sopimisen malleja ja prosesseja sekä valmistella näihin liittyviä jäsenohjeita ja -materiaaleja.
  • Hallitustyön käsikirja isännöinnille -työryhmän tehtävänä on hallitustyön ja -roolien määrittely isännöinnin näkökulmasta sekä näihin liittyvien jäsenohjeiden ja -materiaalien valmistelu. Työryhmälle asetettu määräaika on marraskuun loppu 2017.
  • Kotitalo-työryhmän tärkein tehtävä on avustaa Kotitalo-lehteä siten, että se on mahdollisimman vaikuttava. Työryhmän tavoitteena on jäsenymmärryksen lisääminen.
  • Taloyhtiön strategia -työryhmän tehtävä on tukea taloyhtiöiden strategioiden yleistymistä Isännöintiliiton tavoitteiden mukaisesti. Aiheesta tuotetaan myös jäsenohjeet ja -materiaalit.
  • Asrek-työryhmä määrittelee Isännöintiliiton Asrek-hankkeeseen liittyvät tavoitteet sekä konkreettiset tulosodotukset.

Kunkin työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Isännöintiliiton hallituksen jäsen, ja ryhmät raportoivat hallitukselle. Jokaisella ryhmällä on myös Isännöintiliiton henkilökunnasta nimetty organisaattori, joka huolehtii työskentelystä toimitusjohtajan antaman budjetin mukaisesti.

Työryhmien tärkein tavoite on auttaa Isännöintiliittoa työssään ja tavoitteiden saavuttamisessa. Työryhmät kokoontuvat yhdessä neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kukin ryhmä kokoontuu tai pitää muuten yhteyttä kokousten välillä tarpeen mukaan.