Jäsenten työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Hallitus on perustanut vuodelle 2018 yhdeksän työryhmää.

Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuoda jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmät 2018

Hallitus on perustanut vuodelle 2018 yhdeksän työryhmää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat työryhmät

  • ASREK-työryhmä
  • Oppilaitosyhteistyö ja isännöintilähettiläät -työryhmä
  • Isännöinti lakisääteiseksi? -työryhmä

Jäsenpalveluja uudistavat työryhmät

  • Vuokratalojen isännöinti -työryhmä
  • Lisävirtaa isännöitsijäyhdistyksiin -työryhmä
  • Asiakasviestinnän työkalut -työryhmä
  • Taloyhtiön hankinnat -työryhmä
  • Sähköinen asiointi -työryhmä
  • Isännöinnin palvelukehitys -työryhmä

Kunkin työryhmän puheenjohtajaksi valitaan Isännöintiliiton hallituksen jäsen, ja hän vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle. Jokaisen työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.