Sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Rekisterijärjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden 2019 alussa.

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Osakehuoneistorekisteri (ASREK) on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Osakehuoneistorekisteri tulee vaikuttamaan lisäksi lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Osakehuoneistorekisteri pähkinänkuoressa

 • 1. Mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

  Sähköinen osakehuoneistorekisteri (Asrek) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi.

  Rekisterijärjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tehdä sähköisesti.

  Asunto-osakerekisteri helpottaa tulevaisuudessa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin julkishallinnossa kuin pankeissa, vakuutusyhtiöissä, isännöinnissä ja kiinteistönvälityksessä. Isännöintityössä oikein hyödynnetty Asrek sujuvoittaa esimerkiksi tietojenhallintaa, viestintää ja asiakaspalvelua, kun tarpeellista dataa on löydettävissä yhdestä rekisteristä sähköisessä muodossa.

 • 2. Mitä se tarkoittaa osakkaan kannalta?

  Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

  Isännöintiliitto kannattaa Asrek-rekisterijärjestelmän vaiheittaista kehittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa luotaisiin sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirryttäisiin sähköisiin omistajamerkintöihin. Tämä mahdollistaisi osakkeiden panttaamisen, jolloin osakekirjoja ei tarvitsisi enää fyysisesti siirrellä, ja myöhemmin sähköisen kaupankäynnin.

 • 3. Miten isännöinnin tulisi siihen varautua?

  Isännöintiyrityksen kannattaa seurata asiaan liittyvää uutisointia esimerkiksi Isännöintiliiton jäsenviestinnän kanavien kautta sekä osallistua Isännöintiliiton järjestämiin tapahtumiin, joista saa lisätietoa Asrekista.

  Isännöintijärjestelmäntoimittajan kanssa olisi syytä käynnistää keskustelut siitä, millaista varautumista vaaditaan, jotta manuaaliselta työltä vältytään sähköiseen osakehuoneistorekisteriin siirryttäessä. Samalla kun mietitään, miten isännöintijärjestelmä voisi tukea Asrekin käyttöä, voi ideoida myös sitä, mitä uusia työtapoja, tuotteita tai palveluja Asrek mahdollistaa.

Osakehuoneistorekisteri aiheena koulutuksissa

Osakehuoneistorekisteri on vahvasti mukana Isännöintiliiton koulutuksissa syksyllä 2018. Lokakuussa alkaa Lisävirtaa isännöintiin -kiertue, joka tuo aiheen asiantuntijat neljälle paikkakunnalle: Turkuun, Jyväskylään, Ouluun ja Tampereelle.

Osakehuoneistorekisteriä ja muita isännöinnin digitalisaation ilmentymiä tarkastellaan hieman eri näkökulmasta Isännöinti Goes Digi -tapahtumassa lokakuun lopulla Helsingissä.