Sähköinen osakehuoneistorekisteri (ASREK) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi palveluksi, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Uudet taloyhtiöt on rekisteröity uuteen järjstelmään vuoden 2019 alusta lukien, vanhoille taloyhtiöille on avattu manuaalinen siirtopalvelu huhtikuussa 2020.

Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

Osakehuoneistorekisteri (ASREK) on yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Isännöinti on keskeisessä roolissa, kun osakkaita ja taloyhtiöitä koskevat tiedot kootaan yhteen palvelukokonaisuuteen. Osakehuoneistorekisteri vaikuttaa tulevaisuudessa lisäksi lähes kaikkeen isännöinnin tekemään työhön.

Osakehuoneistorekisteri pähkinänkuoressa

 • Mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

  Sähköinen osakehuoneistorekisteri (Asrek) yhdistää asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköiseksi tietokannaksi.

  Rekisterijärjestelmään merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä. Rekisterin myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan tulevaisuudessa tehdä sähköisesti.

  Osakehuoneistorekisteri helpottaa tulevaisuudessa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä niin julkishallinnossa kuin pankeissa, vakuutusyhtiöissä, isännöinnissä ja kiinteistönvälityksessä. Isännöintityössä oikein hyödynnetty osakehuoneistorekisteri sujuvoittaa esimerkiksi tietojenhallintaa, viestintää ja asiakaspalvelua, kun tarpeellista dataa on löydettävissä yhdestä rekisteristä sähköisessä muodossa.

 • Mitä se tarkoittaa osakkaan kannalta?

  Asunto‐osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto‐osakkeet koskettavat huomattavaa osaa suomalaisista. Suomalaisten suurin omaisuus on yleensä kiinni asunto-osakkeissa. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asunnon vaihtotilanteissakin.

  Isännöintiliitto kannattaa osakehuoneistorekisterijärjestelmän vaiheittaista kehittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan sähköinen omistajarekisteri eli paperisista osakekirjoista siirryttäisiin sähköisiin omistajamerkintöihin. Tämä mahdollistaa osakkeiden panttaamisen, jolloin osakekirjoja ei tarvitsisi enää fyysisesti siirrellä, ja myöhemmin sähköisen kaupankäynnin.

 • Miten isännöinnin tulisi siihen varautua?

  Isännöintiyrityksen kannattaa seurata asiaan liittyvää uutisointia esimerkiksi Isännöintiliiton jäsenviestinnän kanavien kautta sekä osallistua Isännöintiliiton järjestämiin tapahtumiin, joista saa lisätietoa osakehuoneistorekisteristä.

  Kaikki osakehuoneistorekisteriin liittyvä ohjeistus kootaan erilliseen osakehuoneistorekisteriä koskevaan jäsenohjeeseen Mappi-jäsenpalveluun (vaatii kirjautumisen).

  Isännöintijärjestelmäntoimittajan kanssa olisi syytä käynnistää keskustelut siitä, millaista varautumista vaaditaan, jotta manuaaliselta työltä vältytään sähköiseen osakehuoneistorekisteriin siirryttäessä. Samalla kun mietitään, miten isännöintijärjestelmä voisi tukea osakehuoneistorekisterin käyttöä, voi ideoida myös sitä, mitä uusia työtapoja, tuotteita tai palveluja osakehuoneistorekisteri mahdollistaa.

Osakehuoneistorekisteri aiheena koulutuksissa

Osakehuoneistorekisteri oli vahvasti mukana Isännöintiliiton koulutuksissa syksyllä 2018. Lokakuussa toteutettiin Lisävirtaa isännöintiin: osakehuoneistorekisteri -kiertue neljällä paikkakunnalla. Lisäksi tammikuussa järjestettiin vielä yksi Lisävirtaa myyntiin -tilaisuus samasta aiheesta.

Osakehuoneistorekisteriä ja muita isännöinnin digitalisaation ilmentymiä tarkasteltiin syksyllä 2018 hieman eri näkökulmasta Isännöinti Goes Digi -tapahtumassa Helsingissä.

Järjestämme osakehuoneistorekisteriin liittyviä tilaisuuksia myös tulevaisuudessa. Tarkkaile siis tapahtumakalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin!