Miten valita omalle taloyhtiölle sopiva isännöintiyritys?

Taloyhtiön kannattaa ottaa tuekseen osaava ja ammattitaitoinen isännöintiyritys. Laadukas isännöinti varmistaa, että taloyhtiö pysyy kunnossa nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä isännöinti auttaa taloyhtiön hallitusta toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä lisää asumisviihtyisyyttä, turvallisuutta sekä kasvattaa taloyhtiön ja asunnon arvoa. 

Millainen isännöinti sopii meidän taloyhtiöllemme?

Isännöintiä hankittaessa ja kilpailutettaessa taloyhtiön hallituksen on ensiarvoisen tärkeää miettiä, mitä tarpeita ja tavoitteita sillä on. Isännöinnin valintaan vaikuttavat muun muassa taloyhtiön koko, kunto ja taloudellinen tilanne. Taloyhtiön kannattaa valita isännöintiyritys, joka on sitoutunut Isännöinnin eettisiin ohjeisiin.

Hae isännöintiä 

Hae isännöintiä-palvelussa voit tutustua esimerkiksi oman paikkakuntasi isännöintiyrityksiin, kerätä yritykset omalle listalle ja lähettää kerralla valitsemillesi yrityksille tarjouspyynnön. 

Siirry palveluun 

Minkälainen sopimusmalli palvelee taloyhtiömme tarpeita parhaiten?

Isännöintipalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan isännöintisopimuksessa, jonka taloyhtiön hallitus tekee isännöintiyrityksen kanssa. Molempien osapuolta on hyvä tuntea sopimuksen sisältö hyvin. Näin taloyhtiö ja isännöintiyritys tietävät, mistä on sovittu. Lue lisää isännöintisopimuksesta. 

Isännöintisopimuksessa sovitaan hinnoitteluperusteet sekä kuukausiveloitukseen sisältyvät ja käytön perusteella velvoitettavat palvelut. Sopimuksessa voidaan noudattaa isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja, joiden tavoitteena on varmistaa taloyhtiön sujuva arki ja osakkaiden omaisuuden arvon kehittyminen pitkällä aikavälillä.  

Isännöintiyritysten palvelukokonaisuudet ovat keskenään erilaisia. Palvelun kattavuutta kannattaakin verrata taloyhtiön tarpeisiin: Yhdessä taloyhtiössä palveluja tarvitaan vähemmän, toisessa enemmän. Taloyhtiössä voidaan myös päättää, että esimerkiksi ison korjaushankkeen aikana ostetaan enemmän asiantuntijapalveluja isännöinniltä, mutta tavallisen arjen aikana pärjätään vähemmällä. 

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet Isännöinnin eettisiin sääntöihin ja löydät ne Hae isännöintiäpalvelusta.