Näin ostat isännöintiä

Isännöintiä ostaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota palvelun laatuun.

Taloyhtiö tarvitsee tuekseen osaavan isännöintiyrityksen. Laadukas isännöinti varmistaa, että taloyhtiö toimii tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä lisää asumisviihtyisyyttä, turvallisuutta sekä kasvattaa taloyhtiön ja asunnon arvoa.

Mieti tarpeet ja tavoitteet

Isännöintiä hankittaessa taloyhtiön hallituksen on ensiarvoisen tärkeää miettiä, mitä tarpeita ja tavoitteita sillä on. Isännöinnin valintaan vaikuttavat muun muassa taloyhtiön koko, kunto ja taloudellinen tilanne.

Jos taloyhtiöllä on jo taloyhtiön strategia, on siitä iso apu isännöinnin tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyssä. Taloyhtiön strategiassa on määritelty osakkaiden ja asukkaiden haluama asumisen taso ja keinot, joilla tasoa ylläpidetään.

ota nämä huomioon
  • Mikä on taloyhtiön koko, ikä ja kunto? Isännöinnillä on oltava riittävät resurssit hoitaa taloyhtiön asiat.
  • Onko lähitulevaisuudessa edessä korjaushankkeita? Isännöinnin tekninen asiantuntemus on iso etu korjaushankkeiden aikana.
  • Mitä lainoja taloyhtiöllä on? Taloushallinnollinen osaaminen on tärkeää, jos lainoja on useita erilaisia.

Isännöinnin hinnoittelu

Isännöintipalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan isännöintisopimuksessa, jonka taloyhtiön hallitus tekee isännöintiyrityksen kanssa.

Isännöintisopimuksessa sovitaan hinnoitteluperusteet sekä kuukausiveloitukseen sisältyvät ja käytön perusteella velvoitettavat palvelut. Sopimuksessa voidaan noudattaa isännöintipalvelujen yleisiä sopimusehtoja, joiden tavoitteena on varmistaa taloyhtiön sujuva arki ja osakkaiden omaisuuden arvon kehittyminen pitkällä aikavälillä.

Isännöintiyritysten palvelukokonaisuudet ovat keskenään erilaisia. Palvelun kattavuutta kannattaakin verrata taloyhtiön tarpeisiin: Yhdessä taloyhtiössä palveluja tarvitaan vähemmän, toisessa enemmän. Taloyhtiössä voidaan myös päättää, että esimerkiksi ison korjaushankkeen aikana ostetaan enemmän asiantuntijapalveluja isännöinniltä, mutta tavallisen arjen aikana pärjätään vähemmällä.

Isännöintiliiton jäsenyritykset löydät Hae isännöintiä -palvelusta.