Isännöintipalvelun hankinta -ohje

Isännöintipalvelua hankittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota palvelun laatuun.

Isännöintiliitto on laatinut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan avuksi Isännöintipalvelun hankinta -ohjeen. Se on tukena tilanteessa, jossa taloyhtiö aikoo vaihtaa isännöintiyritystä. Ohjetta voi soveltaa myös taloyhtiössä, joka on hankkimassa isännöintipalvelua ensimmäistä kertaa.

Ohjeessa kuvataan vaihe vaiheelta, miten isännöintipalvelun hankkiminen etenee ja mihin asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Ohjeen liitteenä on myös tarjouspyyntölomake.

Kaikki Isännöintiliiton jäsenyritykset löytyvät isännöintiyritysten hakupalvelusta.