Isännöinnin mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma on aktorin ja mentorin yhteinen matka, joka yhdistää tuoreet näkemykset ja syvällisen kokemuksen.

Näin homma toimii:

 1. Ilmoittaudu aktoriksi tai mentoriksi.
 2. Etsimme sinulle sopivan parin.
 3. Edessäsi on innostava mentorointivuosi.

Isännöintiliiton hallitus on syksyn 2021 kokouksessaan uudelleenarvioinut mentorointiohjelmaan liittyviä riskejä ja päättänyt, että ohjelman aloitus siirtyy tammikuulta 2022 arvioilta vuodella eteenpäin. Tästä johtuen  ohjelmaan hakeminen on toistaiseksi keskeytetty ja käynnistyy uudelleen, kun mentorointiohjelman uusi aikataulu on päätetty. Tiedotamme ohjelman käynnistymisestä ja hakuaikataulusta Isännöintiliiton jäsenviestinnässä.

 

 

Aktoriksi?
Tarvitsetko varmuutta siihen, miten kehityt isännöinnin asiantuntijana? Saat rinnallesi kokeneen mentorin ja itseluottamusta urapolullesi.

Mentoriksi?
Koetko huolta isännöintialan osaamisesta? Mentorina voit jakaa osaamistasi. Uudistut ja innostut uudelleen itsekin.

Miksi mukaan?

 1. Alan ainoa oma mentorointiohjelma
 2. Vertaisilta oppiminen ja luottamukselliset keskustelut
 3. Helppo osallistua: tukena valmiit puitteet ja työkalut

Aikataulu ja ohjelma

 • Mentorointiohjelman aloitus siirtyy. Ohjelman käynnistymisestä tiedotetaan Isännöintiliiton jäsenviestinnässä.
 • Ohjelman kesto 12 kk
 • Kolme kaikille yhteistä virtuaaliseminaaria:

Seminaari 1: 

 • Kokemuksia mentoroinnista
 • Osallistujan ohjeet ja työkalut
 • Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta -luento
 • Parien ensi tapaaminen ja työskentelytavoista sopiminen

Seminaari 2:

 • Oppia matkan varrelta
 • Oman asiantuntijuuden ottaminen ja ylläpitäminen -luento

Seminaari 3:

 • Onnistumisen kokemukset
 • Palaute ohjelmasta
 • Isännöintialan tulevaisuus -luento
 • Lisäksi ohjelman aikana mentori-aktori parit sopivat 8(-10) tapaamista, jotka voidaan järjestää joko etänä tai kasvokkain. Tapaamisten kesto on yleensä noin 1-2 tuntia.
 • Tapaamisten tueksi työkirja. Aktorit kirjoittavat myös oppimispäiväkirjaa.
 • Ohjelma on osallistujille maksuton. Mahdollisia matkakuluja tms ei korvata.

Osallistumisen edellytykset

Aktori:
Voit hakea aktoriksi, jos olet tuore isännöintialan tekijä. Edellytyksenä on, että sinulla on isännöintialan työpaikka sekä korkeintaan kolme vuotta työkokemusta isännöintialalta ja edustat joko Isännöintiliiton jäsenyritystä tai olet isännöitsijäyhdistyksen jäsen. Voit olla apulaisisännöitsijä tai isännöitsijä tai toimia esimerkiksi kiinteistösihteerinä / kirjanpitäjänä ja tavoitteissasi on isännöintitehtävät. Ohjelmaan valitaan korkeintaan 15 aktoria.

Mentori:
Voit hakea mentoriksi, jos sinulla on vähintään viisi vuotta työkokemusta isännöintitehtävistä ja edustat joko Isännöintiliiton jäsenyritystä tai olet isännöitsijäyhdistyksen jäsen. Ohjelmaan valitaan korkeintaan 15 mentoria.

Ilmoittautuminen

Ohjelman ilmoittautuminen käynnistyy myöhemmin.

Hyödyt

Mentorointiohjelma tukee osallistujien ammatillista kasvua ja luo innostusta. Ohjelman piirissä ei tule keskustella kilpailullisesti arkaluontoisista asioista tai vaihtaa niistä tietoja keskenään.

Aktori

Mentori

Luottamuksellisia kahden välisiä keskusteluita kokeneemman kollegan kanssa Luottamuksellisia kahden välisiä keskusteluita uuden alasta kiinnostuneen kanssa
Tukea ja työkaluja ammatillisen kasvun ja itsereflektion tueksi Mahdollisuus auttaa tuoreita kollegoita isännöintiuralla eteenpäin
Ammattitaidon, asiantuntijuuden ja ammatillisen itsetunnon kehittymistä Tuoreita näkökulmia, uutta tietoa, oivalluksia ja innostusta
Uutta tietoa, neuvoja ja näkökulmia käytännön työssä hyödynnettäväksi Omien toimintatapojen ja ajatusten ravistelua ja kyseenalaistamista
Henkilökohtaista valmennusta ja kannustusta Mahdollisuus hyödyntää mentorointiohjelman käytäntöjä ja työkaluja myös esimerkiksi tuoreen kollegan perehdyttämisessä

Kysymyksiä ja vastauksia