Aineistopankki

Aineistopankki on viestivän isännöintiyrityksen tärkein työkalu. Aineistopankilla lyhennät viestintään kuluvan ajan minuutteihin.

Tehokas viestintä on suunnitelmallista, avointa ja monikanavaista. Isännöintiliiton Aineistopankki on kuin isännöintiyrityksen oma viestintäosasto, joka nostaa isännöinnin viestintävalmiudet aivan uudelle tasolle. Aineistopankki minimoi viestimiseen kuluvan ajan ja samalla maksimoi viestinnän määrän ja laadun. Aineistojen avulla laadit selkeitä tiedotteita muutamassa minuutissa tai esittelet korjaushankkeita ymmärrettävästi taloyhtiön hallitukselle.

Aineistojen avulla laadit selkeitä tiedotteita minuuteissa

Viestintä on olennainen osa nykyaikaista isännöintipalvelua. Parhaimmillaan viestintä helpottaa isännöinnin työtaakkaa ja sitouttaa asiakassuhteita. Hyvän viestinnän tekeminen kuitenkin vaatii aikaa, joka isännöinnissä on aina pois muusta tekemisestä.

Viestintää asumista ja isännöintiä varten

Aineistopankki sisältää mm.:
  • tiedotepohjia ja asukasohjeita
  • kokousmateriaaleja
  • infografiikkaa
  • kuvituskuvia

Aineistopankki koostuu yli 400:sta isännöintiä varten laaditusta tiedostosta. Materiaaleja tuotetaan ja päivitetään jatkuvasti. Sisällöt on suunniteltu isännöinnin ja asumisen tarpeet huomioiden.

Aineistopankin käyttäjät saavat kerran kuussa Viestintävinkit-uutiskirjeen sähköpostilla. Se kertoo Aineistopankin uudet sisällöt ja asumisen ajankohtaiset aiheet. Uutiskirjeen avulla isännöinnin viestintä on aina ajankohtaista. Sisällöt kattavat yleisimmät taloyhtiöasumiseen liittyvät aiheet. Sisältöjä on mm. remontoinnista, kunnossapitovastuista, naapurisovusta, taloudesta ja energiankäytöstä.

Miten Aineistopankkia käytetään?

Aineistopankin sisältöihin pääsee käsiksi joko verkkoselaimen tai oman tietokoneen resurssienhallinnan kautta. Sisällöt on jaettu käyttökohteiden (tiedotteet, kokousmateriaalit, jne.) mukaan. Aineistopankin hakutoiminnon avulla sisältöjä voi hakea myös asiasanoilla.

Kun oikea sisältö on löytynyt, sitä voi halutessaan muokata ja sen jälkeen jakaa asukasviestinnän eri kanavissa: ilmoitustaululla, sähköpostilla, taloyhtiösivuilla. Mahdolliset täydennettävät tiedot, kuten päivämäärät ja isännöintiyrityksen yhteystiedot on merkitty aineistoihin selkeästi.