Hallituksen työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

Vuoden 2019 työryhmähaku on päättynyt

Vuoden 2019 työryhmien haku päättyi 25.11.2018 asti. Ryhmien kokoonpanot julkaistaan joulukuussa.

Lisätietoa työryhmätyöhöstä 2019

Työryhmätyön tavoitteet

Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa:

  • Uudistamme jäsenpalvelut
  • Vaikutamme aktiivisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön
  • Kasvatamme voimakkaasti toimintaresursseja
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Työryhmien kautta jäsenten tarpeet ja ajatukset saadaan mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmien workshopit 2018

  1. 31.1. klo 13–16, Helsinki
  2. 14.6. klo 14–17, Helsinki
  3. 11.10. klo 13–16, Helsinki
  4. 22.11. klo 13–16, Helsinki

Lisäksi työryhmä voi pitää yhteyttä ja tavata tarpeen mukaan kokousten välillä.

Työryhmät 2018

Hallitus on perustanut vuodelle 2018 yhdeksän työryhmää.

Työryhmien jäsenet 2018 näet kirjautumalla Mappi-jäsenpalveluun.

Toimintaympäristöön vaikuttaminen

Asrek-työryhmä osallistuu Asrek-vaikuttamistyöhön ja tuo esille isännöintityön käytännön näkökulmia. Toimikausi: toistaiseksi.

Oppilaitosyhteistyö ja isännöintilähettiläät -työryhmän tavoitteena on valmistella oppilaitosyhteistyön ja isännöintilähettiläiden tavoitteet, toimintamalli ja organisointi. Toimikausi: 2018.

Isännöinti lakisääteiseksi? -työryhmän tavoite on laatia esiselvitys: mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat säädellä isännöintiä ja mitkä ovat eri vaihtoehtojen vaikutukset. Toimikausi: 2018.

Jäsenpalvelujen uudistaminen

Vuokratalojen isännöinti -työryhmän tavoitteena on selvittää vuokrataloyhtiöiden isännöinnin kehitystarpeet ja kehittää Isännöintiliiton palveluita vuokrataloyhtiöille. Toimikausi: toistaiseksi.

Lisävirtaa isännöitsijäyhdistyksiin -työryhmän tavoite on valmistella yhdistystoiminnan perustaso, lisätä yhdistysten vetovoimaa ja kehittää Isännöintiliiton palveluita yhdistyksille. Toimikausi: toistaiseksi.

Asiakasviestinnän työkalut -työryhmän tavoite on valmistella isännöintiyrityksen asiakasviestinnän perustaso ja kehittää asiakasviestinnän työkaluja, kuten Kotitaloa ja Asumisen tietopankkia. Toimikausi: toistaiseksi.

Taloyhtiön hankinnat -työryhmän tavoitteena on valmistella taloyhtiön hankintojen perustaso ja toimintamalli ja tuottaa tästä isännöintiyrityksille ohjeet. Toimikausi: 2018.

Sähköinen asiointi -työryhmän tavoitteena on valmistella isännöintiyrityksen sähköisen asioinnin perustaso ja tuottaa tästä isännöintiyrityksille ohjeet. Toimikausi: 2018.

Isännöinnin palvelukehitys -työryhmän tavoitteena on valmistella tiekartta isännöintiyrityksen palvelukehitykseen. Toimikausi: 2018.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.