Hallituksen työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

Työohjelma 2022

Työryhmät kokoontuvat kaikki yhdessä kaksi kertaa alustavasti kello 12-16:

  1. Perehdytys ja ensimmäiset työpajat 3.2.2022 (klo 11.30-17.30), Helsinki
  2. Viimeiset työpajat, yhteenveto ja päättäjäiset 24.11.2022 (noin klo 12-19), Helsinki

Näiden lisäksi työryhmät järjestävät itsenäisesti kaksi työpajaa, joiden ajankohdat työryhmä sopii ensimmäisessä tapaamisessa. Lisäksi ryhmä voi järjestää tarvittavia muita keskusteluja tai kyselyjä työpajojen välillä.

Työryhmät 2022

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2022 kolme työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliittoa toteuttamaan vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.

Työryhmien jäsenet noudattavat Isännöintiliiton kilpailulakiohjetta.

Isännöintiliitto ei maksa työryhmien jäsenille matka- tai päivärahoja.

Taloyhtiön strategiat ja taloyhtiön johtaminen -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on löytää ja ratkaista taloyhtiöstrategioiden pullonkaulat esimerkiksi uudistamalla jäsenohjeita ja työkaluja sekä valmistelemalla isännöinnille työvälineitä ja materiaalia, jonka avulla pystyy kertomaan taloyhtiöiden hallituksille ja osakkaille, mikä on taloyhtiöstrategia ja miksi sitä tarvitaan.

Puheenjohtaja: Esko Sivula, koordinaattorit Johanna Kannas ja Anne Murtomäki

Vaikuttaminen-työryhmä

Luonnostelee Isännöintiliiton hallitusohjelmatavoitteet ja auttaa valmistautumisessa eduskuntavaaleihin. Seuraa asunto-osakeyhtiölain uudistusta ja kommentoi sitä tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja: Tiia Granberg, koordinaattorit Tuomas Viljamaa ja Jenni Valkama

Vastuullisuus-työryhmä

Määrittelee isännöinnin vastuullisuuden osa-alueet ja kehityskohteet ja ehdottaa Isännöintiliitolle keinoja kehittää vastuullisuutta isännöintialalla. Valmistelee periaatteet, millainen on isännöintialan vastuullisen toimijan malli ja miten sitä sovelletaan.

Puheenjohtaja: Krister Ilvonen, koordinaattorit Elina Kurkela ja Jenni Lauhia