Hallituksen työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

Työohjelma 2021

Työryhmät kokoontuvat kaikki yhdessä kaksi kertaa alustavasti kello 12-16:

  1. Perehdytys ja ensimmäiset työpajat 11.2.2021, etäyhteyksin
  2. Viimeiset työpajat, yhteenveto ja päättäjäiset 25.11.2021, Helsinki

Tämän lisäksi työryhmät järjestävät itsenäisesti kaksi työpajaa, joiden ajankohdat työryhmä sopii ensimmäisessä tapaamisessa. Lisäksi ryhmä voi järjestää tarvittavia muita keskusteluja tai kyselyjä työpajojen välillä.

Työryhmät 2021

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2021 neljä työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliittoa toteuttamaan vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja strategiaa. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.

Työryhmien jäsenet noudattavat Isännöintiliiton kilpailulakiohjetta.

Isännöintiliitto ei maksa työryhmien jäsenille matka- tai päivärahoja.

Asumisen opetus -työryhmä

Edistää asumisen opetusta kaikilla koulutusasteilla. Työ jatkuu vuodelta 2020, jolloin työryhmä kartoitti omaan kotiin muuttaneiden nuorten osaamista itsenäisestä asumisesta.

Isännöinnin toiminnanohjaus -työryhmä

Tunnistaa isännöinnin työtapoja ja digitaalisuuden hyödyntämisen esteitä ja mahdollisuuksia. Valmistelee yrityksille ohjeen palvelutuotannon toimintojen, prosessien ja kulttuurin kehittämiseen sekä ehdottaa liitolle yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia, joilla tukea yrityksiä tässä. Ns. “isännöinnin työtehoseura”.

Työhyvinvointi-työryhmä

Kehittää keinoja parantaa alalla toimivien mahdollisuuksia saada henkistä tukea, mentorointia sekä pärjätä asiakkaiden kanssa ja nauttia työstään.

Vaikuttaminen-työryhmä

Auttaa Isännöintiliittoa vastaamaan viranomaisten ja sidosryhmien kannanottopyyntöihin ja ajankohtaisiin vaikuttamisen tarpeisiin, kuten energiatehokkuuskysymyksiin.

Työryhmien jäsenet 2021