Hallituksen työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

 

Työohjelma 2020

Työryhmät kokoontuvat yhdessä kaksi kertaa Helsingissä (iltapäivä ja vapaaehtoinen iltatilaisuus, alustavasti kello 12-16 ja 16-19):

  1. Perehdytys ja ensimmäiset työpajat 13.2.2020, Helsinki
  2. Viimeiset työpajat ja yhteenveto 26.11.2020, Helsinki

Tämän lisäksi työryhmät voivat järjestää itsenäisesti:

  • kaksi kokousta työryhmän tarpeita vastaavalla aikataululla
  • sekä tarvittavia keskusteluja näiden välillä.

Työryhmät 2020

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2020 seitsemän työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton toimintasuunnitelman 2020 toteuttamisessa. Työryhmien kautta jäsenten tarpeet, ajatukset ja työpanos saadaan mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.

Työryhmien jäsenet noudattavat Isännöintiliiton kilpailulakiohjetta.

Isännöintiliitto ei maksa työryhmien jäsenille matka- tai päivärahoja.

Asumisen opetus -työryhmä

Asumisen opetus -työryhmä tuottaa vaikuttamissuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan kantaa asumisen opetuksen sisältöihin ja tapoihin kaikilla koulutusasteilla. Puheenjohtaja Jaana Kvist ja koordinaattori Satu Lindén.

Isännöinnin eettiset ohjeet -työryhmä

Isännöintiliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet isännöinnin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyvään valvontamenettelyyn. Eettiset ohjeet ovat isännöinnin arvostuksen kannalta erittäin tärkeitä, mutta ohjeiden tulkitseminen arjessa voi olla haastavaa. Työryhmän tehtävänä on konkretisoida kutakin eettistä ohjetta esimerkeillä, mitä kyseinen ohje käytännössä on tai ei ainakaan ole, sekä lisätä alalla toimivien tietoisuutta ohjeista. Puheenjohtaja Tiia Granberg, koordinaattori Laura Lithenius.

Isännöinnin imago -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on tuottaa alan eri toimijaryhmille toimenpide-ehdotukset, joiden avulla luottamus alaan ja sen imago paranevat. Jotta työryhmä voi antaa toimenpide-ehdotuksia, paneutuu se ensin isännöintialan mielikuvaan ja imagoon tällä hetkellä ja pureutuu siihen keskeisesti vaikuttaviin tekijöihin. Puheenjohtaja Tarja Korhonen ja koordinaattori Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Isännöintialan hyvinvointi ja HR -työryhmä

Työryhmä pureutuu isännöintialan työhyvinvoinnin haasteisiin ja kehityskohteisiin. Työryhmän tavoitteena on määritellä tiekartta alan työhyvinvoinnin parantamiseksi kohderyhmineen ja toimenpiteineen. Puheenjohtaja Ari Perälä ja koordinaattori Reetta Yrttimaa.

Jäsenten tiedontarpeet -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on selvittää isännöinnin yritysten ja eri ammattilaisten tiedontarpeita ja tehdä ehdotuksia koulutusten, webinaarien, podcastien, jäsenohjeiden ja Mappi-jäsenpalvelun sisältöjen aiheiksi. Puheenjohtaja Saija Hellgren, koordinaattori Anne Murtomäki.

Kotitalo-media -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on tuottaa näkemystä ja ehdotuksia Kotitalo-lehden, kotitalolehti.fi:n sekä Kotitalon uutiskirjeen sisältöön, kehittämiseen, markkinointiin ja myyntiin. Puheenjohtaja Riku Pönkänen ja koordinaattori Päivi Maaniitty.

Vuokratalojen jäsenyyden kehittäminen -työryhmä

Työryhmä jatkaa jäsenpalvelujen kehittämistä vuokrataloasumisen näkökulmasta. Tarkoituksena on hyödyntää työryhmässä aiemmin tehtyä selvitystyötä ja suunnata jo olemassa olevia palveluita vastaamaan paremmin myös vuokratalojäsenten tarpeita. Lisäksi työryhmässä kartoitetaan laajemmin vuokrataloisännöinnin kenttää ja saatavilla olevia palveluita. Puheenjohtaja Juha Niskanen ja koordinaattori Piia Kunnas. Täytä hakulomake myös, jos haluat jatkaa ryhmässä.

Työryhmien jäsenet näet kirjautumalla sisään.