Hallituksen työryhmät

Isännöintiliitto toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa muun muassa työryhmien avulla. Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan.

Työryhmätyön tavoitteet

Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa:

  • Uudistamme jäsenpalvelut
  • Vaikutamme aktiivisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön
  • Kasvatamme voimakkaasti toimintaresursseja
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Työryhmien kautta jäsenten tarpeet ja ajatukset saadaan mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Kullekin työryhmälle on määritelty omat tavoitteet.

Työohjelma 2019

Neljä 3 tunnin työpajaa, iltapäivät:

  1. 12.2.2019
  2. 9.5.2019
  3. 22.8.2019
  4. 22.11.2019

Lisäksi työryhmä voi pitää yhteyttä ja tavata tarpeen mukaan kokousten välillä.

Työryhmätyön periaatteet

Hallitus päättää ja perustaa työryhmät vuosittain. Työryhmän toimikausi voi olla määräaikainen, tai se voi jatkua toistaiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen. Työryhmän puheenjohtaja vastaa ja raportoi työryhmänsä toiminnasta hallitukselle.

Työryhmien työskentelyä johtaa toimitusjohtaja, joka määrittelee työryhmätyön budjetin ja henkilöstön työajan käytön. Työryhmän organisoijana toimii henkilökunnan edustaja, jolla on osaamista ko. työryhmän aihepiiristä.

Isännöintiliitto ei maksa työryhmien jäsenille matka- tai päivärahoja.

Työryhmät 2019

Isännöintiliiton hallitus on perustanut vuodeksi 2019 yhdeksän työryhmää. Työryhmien tehtävänä on auttaa Isännöintiliiton toimintasuunnitelman 2019 toteuttamisessa.

Työryhmien kautta jäsenten tarpeet, ajatukset ja työpanos saadaan mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Kukin työryhmä määrittelee ovat tavoitteensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

AOYL:n muutostarpeiden kartoittaminen ja taloyhtiön hallintomallin kehittäminen -taustaselvitys ja lainsäädäntövaikuttaminen -työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on kartoittaa asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet isännöinnin näkökulmasta sekä arvioida tarvetta taloyhtiöiden hallinnon keventämiselle. Työryhmä seuraa myös Isännöintiliiton lainsäädäntövaikuttamista kalenterivuoden aikana. Puheenjohtaja Jan-Erik Wasenius, koordinaattori Jenni Lauhia.

Asiakasviestinnän työkalut -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on kehittää isännöintiyrityksen asiakasviestintää ja asiakasviestinnän työkaluja, kuten Kotitaloa ja Asumisen tietopankkia. Puheenjohtaja Ari Perälä, koordinaattori Päivi Maaniitty.

ASREK-työryhmä

ASREK-työryhmän tehtävänä on tuoda esille isännöintityön käytännön näkökulmia Isännöintiliiton Asrek-vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyö käsittää sekä ykkösvaiheen omistajarekisterin (osakehuoneistorekisteri) toteutukseen liittyvän vaikuttamisen että Asrek-hankkeen isännöitsijäntodistuksen roolia ja sisältöä käsittelevän kakkovaiheen lainsäädäntövaikuttamisen. Puheenjohtaja Toivo Korhonen, koordinaattori Jaana Sallmén.

Isännöinnin auktorisoinnin kehittäminen ja kasvattaminen -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on lisätä ISA-yritysauktorisoinnin ja Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyden houkuttelevuutta kirkastamalla järjestelmien hyötyjä, selkeyttämällä hakemista ja kehittämällä sisältöjä. Puheenjohtaja Krister Ilvonen, koordinaattorit Satu Lindén ja Saara Nenonen.

Jäsenyhdistysten palveluiden kehittäminen -työryhmä

Työryhmä kehittää ehdotuksia, miten Isännöintiliitto voi palvella jäsenyhdistyksiä paremmin. Puheenjohtaja Peter Hillman, koordinaattori Kirsi Salo.

Mediatyön lisääminen ja kehittäminen -työryhmä

Työryhmässä pohditaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten Isännöintiliiton tekemää mediatyötä voitaisiin lisätä ja kehittää vaikuttavammaksi? Missä asioissa isännöinnin pitäisi näkyä mediassa? Mihin ja keihin mediatyöllä halutaan vaikuttaa? (Millaista näkyvyyttä tavoitellaan? Kenen äänellä puhutaan?) Työryhmän tuloksia käytetään Isännöintiliiton mediatyön strategiseen kehittämiseen. Puheenjohtaja Harri Oesch, koordinaattori Merilla Kivineva.

Oppilaitosyhteistyö-työryhmä

Työryhmän tavoitteena on määrittää minkälaiselle osaamiselle isännöintiyrityksissä on tulevaisuudessa tarvetta ja tehdä isännöintialan uramahdollisuuksia näkyväksi erityisesti nuorten opiskelijoiden keskuudessa. Puheenjohtaja Heidi Kjellman, koordinaattorit Satu Lindén ja Anne Murtomäki.

Tukea johtamiseen: yrityksen prosessit kuntoon -työryhmä

Työryhmässä tunnistetaan isännöintiyrityksen johtamisen akuuteimmat haasteet ja kehitetään yritystoiminnan tueksi käytännöllisiä malleja, prosesseja ja mittareita. Työryhmä pohjautuu Isännöintiliiton hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman kohtaan ”Johtamisen neuvontapalveluiden rakentaminen ja Talokysely.fi -palvelun kehittäminen ja kasvattaminen”. Puheenjohtaja Risto Pöysä, koordinaattorit Reetta Yrttimaa.

Vuokratalojen jäsenyyden kehittäminen -työryhmä

Työryhmän tavoitteena on kehittää jäsenpalveluita vuokrataloyhtiölle. Kehitettävät aihekokonaisuudet ovat: Vuokratalolehden konseptointi, asukkaiden kuuntelemisen työvälineiden konseptointi (sisältäen asumiseen, huoneistoon sekä kiinteistöön liittyvät työvälineet) sekä asumisen tietopankin kehittäminen vuokrataloyhtiölle. Puheenjohtaja Juha Niskanen, koordinaattori Piia Kunnas.

Työryhmien jäsenet näet kirjautumalla sisään.