Teknisk Disponent, Oy Estlander & Co Ab, Helsingfors

Oy Estlander & Co Ab sköter disponentsysslan i ett nittiotal fastigheter som är belägna främst i centrum av Helsingfors. Personalen består av fyra disponenter, två tekniska disponenter och nio kontorsanställda. År 1930 grundades Oy Estlander & Co Ab och är Finlands äldsta privatägda disponentbyrå.

Vi söker en fastanställd

teknisk disponent

eller byggmästare) och arbetserfarenhet av fastighetsbranschen, -skötsel eller byggbranschen.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna hänför sig till genomdrivande av fastigheters saneringsprojekt, uppgörande av reparationsplaner, assistera invånare med tekniska frågor, insamling av offerter, anställande och övervakande av servicebolag samt gårdskarlar, etc.

Vi uppskattar målmedvetenhet, initiativrikedom, social kunnighet, stresstolerans, vana att arbeta självständigt och i grupp. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

Ansökningar med CV senast den 11.7.2022 riktas åt Oy Estlander & Co Ab, Peter Estlander, Annegatan 25, 00100 Helsingfors eller per e-post till adressen peter.estlander@estlander.fi. Märk kuvertet “Teknisk disponent”. Lön definieras enligt arbetserfarenhet och skolning.

Förfrågningar:
Verkställande direktör: Peter Estlander tel. 010 837 0832 eller peter.estlander@estlander.fi.
Mera information om vårt företag finner Ni på vår hemsida www.estlander.fi