Webinaari: Vastuut ja velvoitteet kiinteistön paloturvallisuudessa

Taloyhtiön paloturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu taloyhtiön vuosittaisiin rutiineihin, mutta usein paloturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota vasta, kun asiasta huomautetaan tai jotakin sattuu. Miten isännöitsijä voisi varmistaa, että kaikki taloyhtiön paloturvallisuuteen liittyvät asiat ovat koko ajan kunnossa?

9.3.2021 järjestetyssä Turvakolmio Group Oy:n ja Isännöintiliiton webinaarissa pureudutttiin taloyhtiöiden paloturvallisuuden vastuisiin ja velvoitteisiin. Webinaarissa käytiin läpi:

  • Mitkä asiat paloturvallisuudesta kuuluvat isännöinnille ja mitkä kiinteistönhuollolle?
  • Yleisimmät paloturvallisuusjärjestelmät ja niiden huoltovälit
  • Mitkä ovat paloturvallisuuden yleisimmät sudenkuopat?
  • Miten hallita taloyhtiön paloturvallisuus kokonaisuutena?

Lisäksi käytiin case-tyyppisesti läpi yksi palotarkastuspöytäkirja ja mitä sen osoittamat puutteet tarkoittavat isännöinnille.

Aiheesta alusti Turvakolmio Group Oy:n myyntipäällikkö Teemu Vanhanen. Webinaarin moderoi Isännöintiliiton asiakkuusjohtaja Aki Salo.

Webinaarin esitysmateriaalin voit ladata itsellesi alta.

Esitysmateriaali: Vastuut ja velvoitteet kiinteistön paloturvallisuudessa -webinaari

Alta löydät myös vastauksia yleisökysymyksiin, joihin webinaarin ajan puitteissa ei ehditty vastata.

Kysymys: Mitkä huoltotoimista eri järjestelmille voi hoitaa huoltoliikkeen toimesta ja mitkä vaativat asiantuntijatahon suorittaman tarkastuksen? Ovatko kaikki listan tarkastukset 1 x per vuosi tms. lakisääteisiä?

Pelastuslaissa mainitaan paloturvajärjestelmien ja alkusammutuskaluston sekä VSS-tilojen ylläpito- ja huoltotoimet siten, että voidaan varmistua näiden toimivuudesta tulipalon sattuessa.

Riippuen järjestelmästä, niin vuoden sisällä tehtävistä kuukausitestauksista ja muista mahdollisista suppeista testauksista ja tarkastuksista voi vastata ja monesti vastaakin laitteenhoitaja, joka on tyypillisesti kiinteistön huoltohenkilö.

Sähköisten järjestelmien vuosihuoltojen suhteen toimittajan on oltava TUKESn hyväksymä asennus/huoltoliike. Tämä koskee esim. paloilmoitin-, sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmiä. Myös käsisammuttimien tarkastukset ovat luvanvaraista toimintaa. Sähköisissä savunpoistojärjestelmissä ja turvavalojärjestelmissä on paljon poikkeavuuksia siitä kuka voi tehdä, miten toteutetaan ja mitä vuosihuolto pitää sisällään.

Yllä olevista syistä johtuen on suositeltavaa, että kiinteistön paloturvajärjestelmät kartoitetaan, jotta tiedetään mitä on tehtävänä ja sen jälkeen mikä kuuluu kenenkin vastuulle. Tässä vaiheessa voidaan todeta myös mahdolliset koulutustarpeet järjestelmien käyttöä varten. Isännöitsijälle on erityisen tärkeää, että testauksien ja vuosihuoltojen osalta kirjaamiset ja raportointi ovat ajantasalla sovitusti hoidettuna.

Kysymys: Millaisissa kiinteistöissä käsisammuttimet ovat lakisääteisiä?

Alkusammutuskalustoa on hankittava viranomaisten määräyksestä tai säädösten edellyttäessä. Joissain tapauksissa myös hankinta toteutetaan omatoimisesti. Kaikkiin näihin pätee kuitenkin se, että toimintavalmiudesta on pidettävä huolta pelastuslain vaatimusten mukaisesti. Myös vakuutusyhtiö voi edellyttää omassa ohjeistuksessaan alkusammutuskalustoa kiinteistölle.

Esimerkiksi yrityksissä ja laitoksissa on käsisammuttimia sijoitettava yksi käsisammutin / ~ 300 m 2 , kuitenkin siten, että sammuttimelle on kulkuteitä pitkin matkaa enintään 30 m. Pelastuslaitos suosittaa käsisammutinta myös asuinrakennuksiin esim. kerrostalojen porrashuoneisiin, rivitalojen yleisiin tiloihin (lämmönjakohuone tms.) ja pientaloihin. Autosuojiin liittyvät määräykset edellyttävät, että yli 200 m2:n autosuoja varustetaan tavallisella alkusammutuskalustolla, pikapaloposteilla tai käsisammuttimilla.

Lähtökohtaisesti viranomaismääräysten kautta käsisammuttimia asennetaan kiinteistöihin. Käsisammuttimet ja sammutuspeitteet ovat myös omaehtoisesti suositeltavia paloturvallisuuden parantamiseksi yleisimminkin.

Kysymys: Miten kiertotalous / kierrättäminen on otettu huomioon paloturvallisuustuotteissa?

Turvakolmiolla ei ole omaa laitetuotantoa tai maahantuontia. Tuotteet tulevat usealta eri päämieheltä. Omassa toiminnassa otamme tottakai huomioon kierrätyksen kohteilta tulleiden roskien ja viallisten/vaihdettujen tuotteiden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki akut/patterit, pahvit, muovit, metalli ja elektroniikkajäte kierrätetään asianmukaisesti. Saneerausten/korjausten yhteydessä pyrimme tuomaan esille energiaa säästäviä ratkaisuja, esimerkkinä vanhojen turvavalojärjestelmien valaisimien vaihtaminen led-toimisiksi. Tärkeää on myös se, että huolto- ja asennustiimimme työt suunnitellaan siten, että ylimääräiset ajokilometrit minimoidaan. Tässä on suurena apuna käyttämämme järjestelmä, jonka avulla voidaan paikantaa esimerkiksi seuraavaksi lähin huoltokohde työntekijäkohtaisesti.

Vuosihuoltoraportit ja todistukset ovat nykyisin siirtyneet kokonaisuudessaan sähköiseen järjestelmään ja ne myös toimitetaan sähköisesti tilaajalle. Paperin käsittelyä pyritään minimoimaan toiminnassamme.