Energiatehokkuusdirektiivi vauhdittamaan sähköautojen latauspisteiden rakentamista

Uusi direktiivi veisi EU:ta kohti energiatehokkaampia rakennuksia ja vähähiilistä rakennuskantaa vauhdittamalla esimerkiksi sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten korjauksia. Direktiiviehdotuksen mukaan:

  • uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, asennetaan putkitus kaapelointia varten siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan on mahdollista myöhemmin asentaa sähköautojen latauspiste.
  • muun tyyppisissä rakennuksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, olisi uudisrakentamisessa ja laajojen korjausten yhteydessä asennettava ainakin yksi latauspiste ja lisäksi putkitus siten, että sähköautojen latauspiste on mahdollista asentaa myöhemmin vähintään joka viidenteen pysäköintipaikkaan.
  • jäsenmaiden tulee asettaa vuoteen 2025 mennessä vaatimukset latauspisteiden vähimmäismäärästä myös kaikkiin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, ei kuitenkaan asuinrakennuksiin.
  • jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

– Isännöinnin kannattaa seurata sääntelyn kehittymistä ja viestiä aiheesta taloyhtiöillekin. Usko sähköautoiluun on ilmeisen vahva poliittisessa päätöksenteossa, kommentoi Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin uudistus on osa puhtaan energian pakettia, joka vauhdittaa EU:n siirtymistä vähähiiliseen talouteen vuoteen 2030 mennessä. Energiatehokkuusdirektiivi on jo hyväksytty Euroopan parlamentissa kolmikantaneuvotteluissa, joihin osallistuivat jäsenmaat, komissio ja parlamentti sekä EU-suurlähettiläiden käsittelyssä. Astuakseen voimaan direktiivi tarvitsee vielä lopullisen hyväksynnän Euroopan parlamentilta. Tämän jälkeen direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

– Esitys on pohja, jonka mukaan direktiivin kansallinen toimeenpano tehdään. Tämän jälkeen arvioidaan kansallisen liikkumavaran tarve, kommentoi Leppänen.

Uutishuoneeseen