Isännöintiliitto tekee pitkäjänteistä vaikuttamistyötä jäsentensä ja hyvän isännöinnin puolesta.

Isännöintiliiton vaikuttamistyön tarkoitus on tuoda esille hyvän isännöinnin merkitystä. Viime vuosina Isännöintiliitto on tehnyt vaikuttamistyötä muun muassa seuraavissa asioissa:

  • taloyhtiön hyvä hallitustyö
  • taloyhtiöstrategia ja asumistyytyväisyyden mittaaminen
  • sähköinen asunto-osakerekisteri eli ASREK
  • tupakkalaki
  • isännöinnin erikoisammattitutkinto ja oppilaitosyhteistyö
  • asunto-osakeyhtiön purkavan uusrakentamisen helpottaminen

Useita vaikuttamisen kanavia

Isännöintiliitto tekee vaikuttamistyötään monella tavalla. Toimintaympäristöön Isännöintiliitto vaikuttaa eri hankkeissa ja työryhmissä, joissa liiton asiantuntijat ovat edustettuina. Lakiasiantuntijat antavat lisäksi lausuntoja viranomaisille. Isännöintiliitto tuo hyvän isännöinnin merkitystä esille myös muun muassa tekemällä tutkimuksia ja selvityksiä ja tiedottamalla niistä ja muista ajankohtaisista asioista.

Lue myös: Näin Isännöintiliitto on vaikuttanut keväällä 2022