Isännöintiliitto tekee pitkäjänteistä vaikuttamistyötä jäsentensä ja hyvän isännöinnin puolesta.

Isännöintiliiton vaikuttamistyön tarkoitus on tuoda esille hyvän isännöinnin merkitystä. Vuonna 2016 Isännöintiliitto teki vaikuttamistyötä muun muassa seuraavissa asioissa:

  • taloyhtiön hyvä hallintotapa
  • taloyhtiöstrategia ja asumistyytyväisyyden mittaaminen
  • sähköinen asunto-osakerekisteri eli ASREK
  • asbestilaki
  • tupakkalaki
  • postilaki

Useita vaikuttamisen kanavia

Isännöintiliitto tekee vaikuttamistyötään monella tavalla. Toimintaympäristöön Isännöintiliitto vaikuttaa eri hankkeissa ja työryhmissä, joissa liiton asiantuntijat ovat edustettuina. Lakiasiantuntijat antavat lisäksi lausuntoja viranomaisille.

Taloyhtiövaikuttamisen ykköskanava on Kotitalo-lehti, jonka jokaista numeroa lukee noin 80 000 taloyhtiöpäättäjää. Isännöintiin ja taloyhtiöasumiseen keskittyvä Pihaparlamentti-blogi tarjoaa viikoittain uusia näkökulmia asumisen arkeen.

Isännöintiliitto tuo hyvän isännöinnin merkitystä esille myös muun muassa tekemällä tutkimuksia ja selvityksiä ja tiedottamalla niistä ja muista ajankohtaisista asioista.