Isännöinnillä on erittäin merkittävä rooli taloyhtiön johtamisessa ja talouden hoitamisessa.

Isännöinti tekee suomalaisten asumisesta vaivatonta ja pitää asumiskustannukset kohtuullisina. Isännöinti pitää huolta 2,7 miljoonan kerros- ja rivitalossa asuvan ihmisen kodista.

Isännöinnin kokemus ja asiantuntemus auttavat taloyhtiöiden hallitusta ja osakkaita päätöksenteossa esimerkiksi isojen peruskorjausurakoiden kohdalla.

ISÄNNÖINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

  • Suomessa toimii noin 1200 yritystä, joiden päätoimiala on kiinteistöjen isännöinti (Lähde: Tilastokeskus, toimialatilasto 2017).
  • Isännöintiala työllistää noin 5000 ammattilaista  (Lähde: Tilastokeskus).
  • Päätoimisia isännöitsijöitä on noin 2500.
  • Isännöintipalvelua ostaa noin 50 000 taloyhtiötä.
  • Isännöinti on mukana vuosittain noin 7 miljardin euron hankinnoissa.
  • Alan yrityksessä työskentelee tyypillisesti 3 – 5 työntekijää.
  • Kaikista isännöintialan työntekijöistä 30 % on naisia.

Isännöinnin laatima isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein ja pakollinen asiakirja. Sitä tarvitaan, kun asuntoa myydään, vuokrataan tai haetaan lainaa.

Isännöinti johtaa, hallitus päättää

  • Isännöinti huolehtii, että taloyhtiön päätökset tehdään lainmukaisesti, hallitus saa riittävästi tietoa ja käyttää asiantuntijoita apunaan.
  • Isännöinti hoitaa sekä taloyhtiön hallituksen kokousten että yhtiökokousten järjestelyt ja asianmukaisen kokouskutsun toimittamisen.
  • Isännöinti laatii taloyhtiön strategian pohjalta seuraavan tilikauden talousarvion. Isännöinti ja hallitus johtavat taloyhtiötä talousarvion raameissa.

Isännöinnin rooli kasvaa

Isännöinnin merkitys kasvaa entisestään. Tähän vaikuttaa muun muassa asuinrakennuskannan vanheminen ja vauhdilla kasvava peruskorjaustarve.

Myös asiakaskokemus tulee tärkeämmäksi, kun osakkaat ja asukkaat haluavat isännöinniltä uusia palveluita.

Tulevaisuuden isännöinti on entistä enemmän asiakaspalvelua, viestintää ja talouden asiantuntemusta. Lisääntyvän digitaalisuuden myötä isännöinnin osaaminen myös uudistuu monella tavalla.