Isännöinnillä on erittäin merkittävä rooli taloyhtiön johtamisessa ja talouden hoitamisessa.

2,7 miljoona suomalaista asuu taloyhtiöissä, eli esimerkiksi kerros- ja rivitaloissa. Isännöinti tekee suomalaisten asumisesta vaivatonta ja pitää asumiskustannukset kohtuullisina.

Isännöinnin kokemus ja asiantuntemus auttavat taloyhtiöiden hallitusta ja osakkaita päätöksenteossa esimerkiksi isojen peruskorjausurakoiden kohdalla.

ISÄNNÖINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 • Suomessa toimii noin 1200 yritystä, joiden päätoimiala on kiinteistöjen isännöinti (Lähde: Tilastokeskus, toimialatilasto 2017).
 • Näistä yrityksistä noin 730 tarjoaa isännöintipalveluja (Lähde: Asiakastieto).
 • Isännöintiala työllistää noin 6000 ammattilaista  (Lähde: Tilastokeskus).
 • Päätoimisia isännöitsijöitä on noin 3500.
 • Isännöintipalvelua ostaa noin 55 000 taloyhtiötä.
 • Isännöinti on mukana vuosittain noin 7 miljardin euron hankinnoissa.
 • Alan yrityksessä työskentelee tyypillisesti 3 – 5 työntekijää.
 • Kaikista isännöintialan työntekijöistä 55 % on naisia.

Isännöinnin laatima isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein ja pakollinen asiakirja. Sitä tarvitaan, kun asuntoa myydään, vuokrataan tai haetaan lainaa.

Isännöinti johtaa, hallitus päättää

 • Isännöinti huolehtii, että taloyhtiön päätökset tehdään lainmukaisesti, ja että hallitus saa riittävästi tietoa ja käyttää asiantuntijoita apunaan päättäessään taloyhtiön tulevaisuudesta.
 • Isännöinti laatii taloyhtiön strategian pohjalta seuraavan tilikauden talousarvion. Isännöinti ja hallitus johtavat taloyhtiötä talousarvion raameissa.
 • Isännöinti hoitaa sekä taloyhtiön hallituksen kokousten että yhtiökokousten järjestelyt ja asianmukaisen kokouskutsun toimittamisen.
 • Isännöintiä tekee ammattilaisten tiimi: Isännöitsijä on henkilö, joka on hallitukselle ja osakkaille tuttu esimerkiksi kokouksista, mutta lisäksi taloyhtiöiden asioita hoitavat kirjanpitäjät, kiinteistösihteerit ja asiakaspalvelijat. He opastavat osakkaita ja asukkaita esimerkiksi vastikeasioissa, saunavuoroissa ja autopaikkojen varaamisessa.

Isännöinnin rooli kasvaa

Isännöinnin merkitys kasvaa entisestään. Tähän vaikuttaa muun muassa asuinrakennuskannan vanheneminen ja vauhdilla kasvava peruskorjaustarve.

Myös asiakaskokemus tulee tärkeämmäksi, kun osakkaat ja asukkaat haluavat isännöinniltä uusia palveluita.

Tulevaisuuden isännöinti on entistä enemmän asiakaspalvelua, viestintää ja talouden asiantuntemusta. Lisääntyvän digitaalisuuden myötä isännöinnin osaaminen myös uudistuu monella tavalla.