Käräjäoikeusasioita keskitetään syyskuun alussa 2019

Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019.

Mikä on summaarinen riita-asia?

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan asiaa, jossa haastehakemuksella vaaditaan tiettyä saamista kuten laskusaatavaa, vuokra- ja vastikesaatavaa tai asukkaan häätöä huoneistosta. Tällaiset asiat voidaan laittaa vireille suppeammalla haastehakemuksella ja usein ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Summaarinen menettely edellyttää kuitenkin sitä, ettei asia ole kantajan käsityksen mukaan riitainen.

Lisätietoa voi kysyä käräjäoikeuksista.

Käräjäoikeudet, jotka käsittelevät summaarisia riita-asioita

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaenseuraaviin käräjäoikeuksiin:

  • Ahvenanmaan käräjäoikeus
  • Helsingin käräjäoikeus
  • Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
  • Kymenlaakson käräjäoikeus
  • Lapin käräjäoikeus
  • Oulun käräjäoikeus
  • Pirkanmaan käräjäoikeus
  • Pohjanmaan käräjäoikeus
  • Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

Muut käräjäoikeudet eivät enää käsittele summaarisia riita-asioita niiden ensivaiheessa.

Miten käytäntö muuttuu?

Jatkossa isännöitsijän on toimitettava summaarisessa asiassa mahdollisesti yhtiön puolesta laatimansa haastehakemukset johonkin yllämainituista käräjäoikeuksista. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.

Lisäksi muutoksesta alkaen haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Ainoastaan poikkeuksellisesti käräjäoikeus hyväksyy paperisen tai sähköpostin liitetiedostona toimitetun haastehakemuksen, jos sitä ei voida laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta.

Käsittelevä käräjäoikeus voi vireille tulon jälkeen vaihtua

Jos summaarisena asiana saapunut juttu riitaantuu vastaajan vastauksen johdosta, voi käsittelevä käräjäoikeus vaihtua. Näin silloin, jos vastaaja aiheellisesti kiistää vastuunsa tilanteessa ja asiaa alkuvaiheessa, tämän muutoksen johdosta, käsitellyt käräjäoikeus ei ole muulla perusteella toimivaltainen (esimerkiksi sattumalta myös vastaajan kotipaikan käräjäoikeus).

Tällöin riitaantunut asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Kun vastaaja on yksityishenkilö, toimivaltainen käräjäoikeus on hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeus.