Talovarma Oy:n toimitusjohtajasta Pertti Burgmanista kiinteistöneuvos

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy:n toimitusjohtaja Pertti Burgman on saanut tasavallan presidentin myöntämän kiinteistöneuvoksen arvonimen 3.12.2021.

− On palkitsevaa, että tehty työ on kantanut hedelmää ja pitkäjänteistä työtä asiakkuuksien hyväksi arvostetaan, Burgman sanoo.

Burgman on toiminut kiinteistöalalla vuodesta 1980. Hän on katsonut alaa niin kiinteistöhuollon toimitusjohtajan, kiinteistöpalvelualan yrittäjän kuin rakennusliikkeen toimitusjohtajan näkökulmasta.

Alan ammattilaisten työkuva on muuttunut Burgmanin uran aikana. Talovarman toimitusjohtajana Burgman pyrkii panostamaan työntekijöiden ammattitaitoon. Se näkyy tyytyväisinä ja pitkinä asiakassuhteina.

− Työntekijöillä ei jää vaikeassakaan tilanteessa sormi suuhun ja pystymme auttamaan asiakasta tehokkaasti. Toki tarvittaessa hankimme vaadittavaa erikoisosaamista tai konsulttiapua.

Burgman toteaa, että isännöinnin yhteistyö hallituksen kanssa on tärkeää ja mahdollinen hallituksen roolijako tehostaa hallintotyöskentelyä. Taloyhtiön hallinto on tyytyväinen, kun taloyhtiössä on kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon ja osakkaat osallistuvat aktiivisesti taloyhtiötyöskentelyyn asumisviihtyvyyden hyväksi.

− Osallistumaan rohkaiseminen kuuluu myös hyvään hallintotapaan.