Energiaremontit kiinnostavat aiempaa enemmän – Talouskurimuksessa ne eivät toteutuisi ilman avustuksia

Yhä useammassa taloyhtiössä suunnitellaan energiatehokkuuden parantamista lähivuosina, selviää Isännöintiliiton Energiabarometrista. Lisääntynyt kiinnostus muun muassa maalämpöhankkeita, aurinkoenergian hyödyntämistä sekä lämmön talteenottoa kohtaan näkyy tuloksissa. Samaan aikaan tulokset kuitenkin osoittavat, että kiinnostuksesta huolimatta hankkeet uhkaavat monin paikoin jäädä taloudellisista syistä toteutumatta. ARA:n energia-avustusten kannustava vaikutus hankkeiden käynnistämiseen on yllättävänkin suuri.

Erilaiset energiaremontit kiinnostavat taloyhtiöitä aiempaa enemmän. Kuva: Adobe Stock.

Yhä useammassa taloyhtiössä suunnitellaan energiatehokkuuden parantamista lähivuosina, selviää Isännöintiliiton Energiabarometrista. Kyselytutkimukseen vastanneet isännöinnin ammattilaiset arvioivat keskimäärin, että 41 %:ssa taloyhtiöistä suunnitellaan energiatehokkuuden parantamista seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaava luku oli vuoden 2022 barometrissa 34 %. Kyselystä käy ilmi, että korjaushankkeiden yhteydessä mietitään jatkossa energiatehokkuutta aiempaa useammin.

Vuoden 2022 barometrista kävi ilmi, että kiinnostus maalämpöä kohtaan taloyhtiömaailmassa kasvoi selkeästi vuoden 2021 mittauksesta. Tuoreet tulokset osoittavat, että maalämpö kiinnostaa edelleen.

– Siirtymä maalämpöjärjestelmiin ei siis ole ollut vain hetkellinen buumi vaan kyseessä on pysyvämpi trendi. Taloyhtiöiden energiamurroksessa ei kuitenkaan ole ainoastaan kyse siitä, että maalämpö tekee nousua kaukolämmön rinnalle merkittävänä taloyhtiöiden lämmitysmuotona. Monet muutkin vihreään siirtymään keskeisesti liittyvät trendit nousevat selkeästi aiempia mittauskertoja vahvemmin esiin barometrin tämän vuoden tuloksissa. Näitä ovat muun muassa aurinkoenergian hyödyntämisen lisääntyminen taloyhtiöissä ja lämmön talteenoton yleistyminen erityisesti poistoilmasta, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen analysoi.

ARA:n energia-avustukset keskeisiä energiaremonteille

Avustusten merkitys siinä, että näitä suunniteltuja energiatehokkuutta parantavia ja vihreää siirtymää edistäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, on suuri. Yhä useampi isännöinnin ammattilainen näkee, että energiatehokkuuden parantaminen on liian kallista ilman avustusta, ja peräti 73 % Energiabarometrin vastaajista kokee liian korkeiden kustannusten jarruttavan tällä hetkellä energiatehokkuustoimenpiteitä taloyhtiöissä.

Barometrin tuloksissa näkyy se, että vuonna 2022 taloyhtiöiden kustannukset nousivat poikkeuksellisen paljon. Julkisessa keskustelussa ja monissa selvityksissä on vuoden 2022 loppupuolella korostettu lämmityskulujen kasvua ja erityisesti sähkön hinnannousua. Myös isännöinnin ammattilaiset arvioivat Energiabarometrissa, että taloyhtiöiden kiinteistösähkö- ja lämmityskulut ovat nousseet historiallisen paljon vuoden 2022 aikana.

– Poliittisilla päätöksillä on mahdollista vaikuttaa siihen, ettei energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän edistäminen pysähdy taloyhtiöissä nopeasti nousseiden kustannusten takia. Energiabarometri osoittaa, että asuinrakennusten energia-avustukset ovat keskeinen ajuri energiatehokkuuden parantamiselle taloyhtiöissä ja laajemminkin vihreälle siirtymälle Suomessa. Ne antavat taloyhtiöille tärkeän signaalin siitä, että pidemmällä aikavälillä itsensä takaisin maksavia energiaremontteja kannattaa rohkeasti lähteä toteuttamaan taloudellisesti vaikeampinakin aikoina. Avustukset myös auttavat Suomea pääsemään ilmastotavoitteisiinsa, sillä niiden avulla energiaa säästyy ja asumisen päästöt pienenevät, Rekonen sanoo.

Isännöintiliitto on ehdottanut, että asuinrakennusten energia-avustusten tasoa tulisi korottaa tulevalla vaalikaudella. Toinen keino, jolla vihreää siirtymää ja energiatehokkuuden parantamista taloyhtiöissä voidaan edistää, on kotitalousvähennyksen laajentaminen myös taloyhtiöiden remontteihin.

Tutustu Energiabarometrin tuloksiin