Erikoispurkuihin keskittyneet yhtiömme ovat Aluehallintoviraston valtuuttamia ja asbestipurkutyöluparekisteriin sekä SAP:iin (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto ry) kuuluvia asbestipurkuihin erikoistuneita yrityksiä. Purkupihalla työskentelee yhteensä yli 60 asbestipurkutyön koulutuksen omaavaa ammattilaista, joista noin 10 henkilöllä on asbesti- ja haitta-aine asiantuntijan sertifikaatti ja/tai AHA-asiantuntijan koulutus suoritettuna.