Näin taloyhtiö minimoi liukastumisriskin seurauksineen

Hallituksen jäsenten tärkein tehtävä liukastumistapaturmien estämiseksi on valita isännöintiyritys huolehtimaan, että taloyhtiöllä on kunnollinen huoltosopimus. Isännöintiyritys sopii hiekoituksesta ja muusta pihan huollosta huoltoyrityksen kanssa ja hankkii taloyhtiölle kiinteistövakuutuksen, johon kuuluu liukastumisvahingot kattava vastuuvakuutus. Pihan turvallisuudesta ei kannata tinkiä, vaan huoltoon kannattaa varata talousarviossa riittävästi rahaa.

Yksi olennainen seikka, josta hallituksen on hyvä olla liukkaisiin liittyen perillä, on kunnan ja taloyhtiön vastuun rajat. Jos kunta on päättänyt huolehtia kiinteistön edustalla olevasta jalkakäytävästä, kunta vastaa siitä. Joissakin kunnissa taloyhtiön vastuu ulottuu aina vieressä kulkevan kadun keskiviivaan saakka.

Taloyhtiöllä korvausvastuu

Vastuu tapaturmatilanteessa kuuluu kiinteistön omistajalle, käytännössä taloyhtiölle. Korvausvastuun voi välttää vain, jos pystytään osoittamaan, että hiekottaminen on hoidettu vahingon sattuessa asianmukaisesti tai olosuhteet ovat olleet sellaiset, että kunnossapito on ollut mahdotonta. Tämän osoittaminen on käytännössä vaikeaa, ja 90 prosenttia tapauksista katsotaan olevan taloyhtiön vastuulla.

Periaatteessa korvaussummaa voi vähentää se, jos liukastuja on humalassa. Käytännössä on kuitenkin vaikea näyttää toteen, ettei vahinkoa olisi sattunut myös selvin päin.

Hallituksen kannattaa informoida asukkaille, millaista huoltoa on ostettu, ja aktivoida asukkaita tarkkailemaan ympäristöään ja ilmoittamaan epäkohdista huoltoyhtiöön.

Alunperin Kotitalo-lehdessä ilmestynyttä juttua varten on haastateltu Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallménia ja Howden Finland Oy:n vahinkopäällikkö Jani Korhosta.

Uutishuoneeseen