Isännöinti on järjestelmien ja asiakkaiden ristipaineessa

Isännöintiliitto kartoitti jäsenistönsä kokemuksia alan sähköisistä työkaluista kesällä 2019 tehdyssä kyselyssä. Resurssien puute hidastaa järjestelmähankintoja.

Suomalaisissa isännöintiyrityksissä halutaan päivittää sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä, mutta ajanpuute ja kustannuskysymykset ovat esteinä, käy ilmi Isännöintiliiton jäsenistölleen tekemästä Isännöinnin sähköiset työkalut -kyselystä.

– Monessa isännöintiyrityksessä on herätty siihen, että liiketoimintaa ja palveluita tulisi digitalisoida, mutta aikaa, osaamista ja ehkä myös rohkeutta siihen ei aina ole, kertoo Isännöintiliiton vt. yksikön johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Isännöintialan sähköisiin työkaluihin liittyviä ongelmia tunnistettiin jo vuonna 2018 toimineessa Isännöintiliiton työryhmässä, joka koostui jäsenyritysten edustajista.

– Merkittävä haaste on, että isännöinnin asiakkaat odottavat yhä parempaa ja digitaalisempaa palvelua, mitä nykyiset järjestelmät eivät aina mahdollista. Ristipaine asiakkaiden odotusten ja alan järjestelmien kankeuden kanssa koetaan raastavaksi, työryhmää vetänyt Falck-Hvilstafeldt summaa.

Vaikka sähköisten työkalujen yleistilanne on monessa isännöintiyrityksessä kohtuullinen, puolet kyselyn vastaajista oli tyytymättömiä erilaisten arjessa käytettävien järjestelmien yhteensopivuuteen. Tieto ei siirry tarvittavissa määrin esimerkiksi isännöintijärjestelmän ja kiinteistönhuollon järjestelmän välillä.

– Isännöintialan järjestelmien rajapinnat eivät ole vieläkään kovin avoimia. Avoimuuteen liittyvä ongelma ratkeaa todennäköisesti tulevina vuosina, kun sähköinen osakehuoneistorekisteri tuo mukanaan erilaisia vaatimuksia, Isännöintiliiton palvelupäällikkö Ira Tenhunen toteaa.

Isännöintiliitto vie jäsentensä toiveita eteenpäin

Isännöintiliitto tarjoaa jäsenyrityksilleen konkreettista apua kehitysprojekteihin.

– Kehittäminen perustuu toimivaan yhteistyöhön, jossa myös isännöinti osaa sanoittaa omat tarpeensa. Kyselyssä nousi vahvasti esiin isännöintiyritysten resurssipuute, Tenhunen toteaa.

Kyselyn mukaan myös isännöintiyritysten ja alalla toimivien ohjelmistoyritysten välille tarvitaan lisää yhteistyötä ja jouhevaa tiedonkulkua.

­– Olemme aloittamassa tiiviimmän yhteistyön isännöintialan järjestelmätoimittajien kanssa, jotta voimme kertoa heille entistä tarkemmin jäsenyritystemme tarpeista, Tenhunen sanoo.

Järjestelmätoimittajilta ei osteta pelkkää teknologiaa vaan myös toimiva yhteistyösuhde, jonka ylläpitäminen on molempien osapuolten vastuulla.

– Jäsenyrityksemme toivovat myös, että alan järjestelmätoimittajat kuuntelisivat herkemmällä korvalla heidän arkisia haasteitaan, ja löytäisivät yhdessä ratkaisuja ongelmiin, Falck-Hvilstafeldt lisää.

Isännöinnin sähköiset työkalut -kyselyyn vastasi 161 alalla eri rooleissa työskentelevää ammattilaista Isännöintiliiton jäsenyrityksistä. Isännöintiliitto julkaisee joka toinen vuosi myös kattavan isännöintialan digiselvityksen. Seuraava selvitys tehdään vuonna 2020.

 

Lisätietoja:

Ira Tenhunen
Palvelupäällikkö
040 578 5640
ira.tenhunen@isannointiliitto.fi

Marianne Falck-Hvilstafeldt
Yksikönjohtaja
0400 608 920
marianne@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen