Tutustu asiantuntijoihimme

Isännöintiliiton asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Tilaa tarpeisiinne räätälöity koulutus tai vauhdita yrityksenne kehityshankkeita osaavan sparraajan avulla.

Tutustu asiantuntijoihimme:

Anne Murtomäki
 • Jäsenpalvelupäällikkö, ITS
 • VJD Viestinnän johtaminen, MTI-tiedottajatutkinto

Annella on pitkä kokemus viestinnästä suomalaisissa yrityksissä ja hän tehnyt ITS-tutkintoon liittyvän konkreettisen tutkielman asukasviestinnän hoitamisesta isännöintiyrityksessä. Isännöitsijän ja hallituksen välinen yhteistyö on Annen sydäntä lähellä. Hänellä on kokemusta työpajojen vetämisestä. Anne on toiminut aiemmin isännöitsijänä.

”Selkeillä suunnitelmilla ja aikatauluilla asiat ja toiminta järjestykseen.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyö
 • Roolien selkeyttäminen ja tiimityö
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Asukasviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Taloyhtiösivujen suunnittelu ja kehittäminen
Ira Tenhunen
 • Kehityspäällikkö, BBA
 • Opintoja myös ohjelmoinnista, tekoälystä palvelumuotoilusta ja -prosesseista, sekä ohjelmistorobotiikasta (RPA)
 • Google Analytics Individual Qualification (IQ)

Iralla on osaamista digitaalisten palveluiden ja prosessien kehittämisestä sekä järjestelmäprojekteista. Työssään hän toimii linkkinä teknologian ja liiketoiminnan välillä.

”Teknologia on vain pieni osa digi- ja järjestelmäkehitystä – suurin osa on ajattelutavan muutosta ja prosessien uudelleenrakentamista. Teknologian avulla voidaan luoda arvoa asiakaskokemukseen, prosesseihin sekä liiketoimintamalleihin. Kehitysprojekteissa mahtavinta on se, että jokaisesta projektista jää käteen uusia ajatuksia ja taitoja.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja asiakaskokemus
 • Projektinhallinta ja johtaminen
 • CRM ja markkinointiautomaatio
 • API-talous ja integraatiot
 • Prosessien kehittäminen ja automatisointi

www.linkedin.com/in/iratenhunen/

Aki Salo

 • Asiakkuusjohtaja

Aki vastaa Isännöintiliiton kumppaniyritystoiminnasta ja seuraa aktiivisesti kiinteistöalan liiketoimintakehitystä.

Aki on toiminut aiemmin Isännöintiliiton brändiasiantuntijana, mainostoimiston suunnittelujohtajana ja uutistoimittajana. Taloyhtiömaailma ulottuu myös vapaa-ajalle, sillä Aki on ollut mukana asukaslähtöisessä ryhmärakennuttamishankkeessa, jossa rakennettiin yhteisöllinen taloyhtiö Helsingin Kalasatamaan.

”Parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät kun törmäytetään ideoita oman kuplan ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Asiakaskokemusta voi tosissaan kehittää vain yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Markkinoinnin ja viestinnän strateginen suunnittelu
 • Tuotteistustyöpajat
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Asukasyhteisöllisyyden kehittäminen

Aki Salo

Marianne Falck-Hvilstafeldt

 • Johtaja, VTM
 • Certified Scrum Product Owner, Certified SAFe® 4 Agilist

Mariannella on kokemusta muutoksen johtamisesta sekä digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä. Hän on erikoistunut ketterän kehittämisen ja johtamisen menetelmiin, palvelumuotoiluun ja markkinointiautomaatioon.

”Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhdistetään vahva asiakas- ja bisneslähtöisyys, prosessien uudistaminen ja palveluiden kehittäminen teknologiaan ja toimiviin digisisältöihin.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Muutoksen johtaminen
 • Liiketoiminnan, palveluiden ja prosessien kehittäminen erityisesti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen
 • Digiviestintä sekä -markkinointi ja markkinointiautomaatio
 • Kehitysprojektien tuki, roadmapin suunnittelu, investointilaskelmat ja kehittämisen budjetoinnissa auttaminen
 • Konsultaatio esimerkiksi teknologiavalinnoissa ja kilpailutuksessa
 • Yrityksen digitaalisen nykytilan arviointi, keskeisten kehittämiskohteiden löytäminen ja etenemisehdotukset

www.linkedin.com/in/mariannefalckhvilstafeldt/

Reetta Yrttimaa
 • Kehitysjohtaja, VTM, LKV

Reetta vastaa Isännöintiliiton jäsenkokemuksesta ja -palveluista. Hänen työpöydälleen kuuluu jäsentuotteiden kehittämisen ja uudistamisen lisäksi erilaisten kehitysprojektien ja osaamisen kehittämisen palveluiden johtaminen. 

Reetalla on pitkä kokemus johto- ja esimiestehtävistä sekä pienemmistä että isommista isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksistä. Hänelle onkin kehittynyt vahva ymmärrys Suomen isännöintitoimialasta. Reetan fokus on erityisesti ihmisten johtamisessa, asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelukonseptien uudistamisessa. 

”Kaikki toiminta lähtee henkilöstöstä. Hyvinvoivat työntekijät pitävät hyvää huolta asiakkaista. Tyytyväiset asiakkaat taas tuottavat liiketaloudellista kasvua yritykselle.” 

Asiantuntijapalvelut 

 • Muutoksen johtaminen 
 • Työhyvinvointi ja ihmisten johtaminen 
 • Arjen esihenkilötyö 
 • Yrityksen prosessien kehittäminen ja toimintatapojen virtaviivaistaminen 
 • Liiketoiminnan mittarit ja muut johtamisen työkalut 
 • Itsensä johtaminen 
 • Asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen  
 • Asiakkuuksien suunnitelmallinen johtaminen ja palvelujen konseptointi

Jenni Valkama
 • Lakiasiantuntija, OTM
 • Asianajajatutkinto

Jenni on työskennellyt asumisen juridiikan parissa koko lakimiesuransa, mm. useiden vuosien ajan isännöintiyrityksen lakimiehen tehtävässä. Jennillä on monipuolinen ja käytännönläheinen kokemus taloyhtiöiden toiminnasta, isännöinnistä ja isännöintiliiketoiminnasta, sekä kattava osaaminen asunto-osakeyhtiölaista ja muusta asumiseen ja rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

”Isännöinnin arvostus väistämättä kasvaa, kun isännöitsijät onnistuvat työssään. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että saatavilla on ymmärrettävää ja käytännönläheistä juridista koulutusta, ohjeita ja neuvontaa.”

Asiantuntijapalvelut:

 • kaikki asumisen juridiikkaan liittyvät koulutukset

Liina Länsiluoto

 • Viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, VTM
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto, viestintäpäällikön koulutusohjelma, liiketalouden johtamisen sivuaineopintoja

Liina Länsiluoto on asumisen viestinnän, vastuullisuuden ja palvelukehittämisen ammattilainen. Yhteiskuntatieteellinen koulutus antaa Liinalle hyvän pohjan asumisen ja yhteiskunnan ilmiöiden ymmärtämiseen ja esimerkiksi vastuullisuuden kehittämiseen.

Työhistoriansa kautta Liinalla on yli kymmenen vuotta kokemusta asumisen viestinnän, palvelujen ja vastuullisuuden kehittämisestä. Asumisen arjen työssä hän on ollut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asiakkuusjohtajana, jolloin työpöydällä oli kehittämisen lisäksi tiimin tukemista kaikenlaisissa asumisen pulmatilanteissa tuholaisongelmista häätöihin. Lisäksi Liina oli tekemässä mm. mittavaa kestävän asumisen HOAS laboratorio -pilottihanketta Demos Helsingin kanssa. Liina on työskennellyt myös isännöinnin asiakkaiden etujärjestöissä, Kiinteistöliitossa sekä Suomen Vuokranantajissa.

Lisäksi Liinalla on aiempaa monipuolista kokemusta viestinnän kentältä muun muassa uutistoimittajana YLEltä ja markkinointiviestinnän parista. Liina kouluttaa aktiivisesti sekä Kiinkon koulutuksissa että Isännöintiliiton tapahtumissa viestinnän, asiakaspalvelun ja vastuullisuuden teemoista.

”Isännöinnin vaikutusmahdollisuudet ovat suuret. Isännöinti vaikuttaa Suomessa 2,7 miljoonan taloyhtiöissä asuvan suomalaisen asumiseen. Isännöinnin vaikutus myös esimerkiksi energiatehokkuuden ja hiilipäästöjen pienentämisessä on suuri. Minun vahvuutenani on sparrata asioita asiakkaan näkökulmaan asettuen. On innostavaa ja merkityksellistä päästä yhdessä kehittämään isännöintiä!”

Asiantuntijapalvelut:

 • Vastuullisuus isännöinnissä
 • Viestinnän suunnittelu helpottamassa isännöinnin työtä
 • Asuminen on tunne – viestintää asiakkaan näkökulmasta
 • Miten viestiä sujuvasti ja selkeästi taloyhtiön taloudesta?

Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous: 

Myyntiasiantuntija Anu Heimala,
050 5182 456
anu.heimala@isannointiliitto.fi

Tutustu asiantuntijapalveluihin

Tutustu hinnastoon

Asiantuntijapalveluiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat Isännöintiliiton jäsenyritykset ja jäsenyhdistykset. Toteutamme luentoja tapauskohtaisesti myös muille sidosryhmille.