Tutustu asiantuntijoihimme

Isännöintiliiton asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Tilaa tarpeisiinne räätälöity koulutus tai vauhdita yrityksenne kehityshankkeita osaavan sparraajan avulla.

Tutustu asiantuntijoihimme:

Anne Murtomäki
 • Jäsenpalvelupäällikkö, ITS
 • VJD Viestinnän johtaminen, MTI-tiedottajatutkinto

Annella on pitkä kokemus viestinnästä suomalaisissa yrityksissä ja hän tehnyt ITS-tutkintoon liittyvän konkreettisen tutkielman asukasviestinnän hoitamisesta isännöintiyrityksessä. Isännöitsijän ja hallituksen välinen yhteistyö on Annen sydäntä lähellä. Hänellä on kokemusta työpajojen vetämisestä. Anne on toiminut aiemmin isännöitsijänä.

”Selkeillä suunnitelmilla ja aikatauluilla asiat ja toiminta järjestykseen.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Isännöitsijän ja hallituksen yhteistyö
 • Roolien selkeyttäminen ja tiimityö
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Asukasviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Taloyhtiösivujen suunnittelu ja kehittäminen
Ira Tenhunen
 • Kehityspäällikkö, BBA
 • Opintoja myös ohjelmoinnista, tekoälystä palvelumuotoilusta ja -prosesseista, sekä ohjelmistorobotiikasta (RPA)
 • Google Analytics Individual Qualification (IQ)

Iralla on osaamista digitaalisten palveluiden ja prosessien kehittämisestä sekä järjestelmäprojekteista. Työssään hän toimii linkkinä teknologian ja liiketoiminnan välillä.

”Teknologia on vain pieni osa digi- ja järjestelmäkehitystä – suurin osa on ajattelutavan muutosta ja prosessien uudelleenrakentamista. Teknologian avulla voidaan luoda arvoa asiakaskokemukseen, prosesseihin sekä liiketoimintamalleihin. Kehitysprojekteissa mahtavinta on se, että jokaisesta projektista jää käteen uusia ajatuksia ja taitoja.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja asiakaskokemus
 • Projektinhallinta ja johtaminen
 • CRM ja markkinointiautomaatio
 • API-talous ja integraatiot
 • Prosessien kehittäminen ja automatisointi

www.linkedin.com/in/iratenhunen/

Tuomas Viljamaa 
 • Vaikuttamis- ja tutkimusjohtajaVTM 

Tuomaksella on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hän tuntee asuntomarkkinat erinomaisesti ja on perehtynyt erityisesti asumisen rahoitukseen sekä asuntopoliittiseen sääntelyyn. Kiinteistö- ja isännöintialan tutkimustyön myötä hänellä on vahva osaaminen alan isoista trendeistä ja pitkän aikavälin vaikutuksista. Tuomaksella on laajat verkostot kiinteistö- ja rakennusalalla sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.  

Aiemmin Tuomas on toiminut mm. Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtajana ja liikenne- ja kuntaministerin erityisavustajana. 

Isännöintialan merkitys suomalaisen hyvän asumisen mahdollistajana tulee kasvamaan . Korjausrakentamisen lisääntyminen ja tarve energiatehokkuuden parantamiseen nostavat isännöintialan merkitystä entisestään. Pyrin työssäni tuomaan näkyväksi alan tärkeyttä ja nostamaan sen arvostusta. 

Asiantuntijapalvelut:

 • Asuntomarkkinat 
 • Vuokramarkkinat 
 • Asuntopolitiikka 
 • Taloyhtiöiden talous ja korjausrakentamisen rahoitus 
 • Isännöintialan tutkimukset 
 • Vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen analyysi 
Aki Salo
 • Asiakkuusjohtaja

Aki vastaa Isännöintiliiton kumppaniyritystoiminnasta ja seuraa aktiivisesti kiinteistöalan liiketoimintakehitystä.

Aki on toiminut aiemmin Isännöintiliiton brändiasiantuntijana, mainostoimiston suunnittelujohtajana ja uutistoimittajana. Taloyhtiömaailma ulottuu myös vapaa-ajalle, sillä Aki on ollut mukana asukaslähtöisessä ryhmärakennuttamishankkeessa, jossa rakennettiin yhteisöllinen taloyhtiö Helsingin Kalasatamaan.

”Parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät kun törmäytetään ideoita oman kuplan ulkopuolelta tulevien ihmisten kanssa. Asiakaskokemusta voi tosissaan kehittää vain yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Markkinoinnin ja viestinnän strateginen suunnittelu
 • Tuotteistustyöpajat
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Asukasyhteisöllisyyden kehittäminen
Aki Salo

Marianne Falck-Hvilstafeldt

 • Johtaja, VTM
 • Certified Scrum Product Owner, Certified SAFe® 4 Agilist

Mariannella on kokemusta muutoksen johtamisesta sekä digitaalisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä. Hän on erikoistunut ketterän kehittämisen ja johtamisen menetelmiin, palvelumuotoiluun ja markkinointiautomaatioon.

”Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhdistetään vahva asiakas- ja bisneslähtöisyys, prosessien uudistaminen ja palveluiden kehittäminen teknologiaan ja toimiviin digisisältöihin.”

Asiantuntijapalvelut:

 • Muutoksen johtaminen
 • Liiketoiminnan, palveluiden ja prosessien kehittäminen erityisesti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen
 • Digiviestintä sekä -markkinointi ja markkinointiautomaatio
 • Kehitysprojektien tuki, roadmapin suunnittelu, investointilaskelmat ja kehittämisen budjetoinnissa auttaminen
 • Konsultaatio esimerkiksi teknologiavalinnoissa ja kilpailutuksessa
 • Yrityksen digitaalisen nykytilan arviointi, keskeisten kehittämiskohteiden löytäminen ja etenemisehdotukset

www.linkedin.com/in/mariannefalckhvilstafeldt/

Reetta Yrttimaa
 • Kehitysjohtaja, VTM, LKV

Reetta vastaa Isännöintiliiton jäsenkokemuksesta ja -palveluista. Hänen työpöydälleen kuuluu jäsentuotteiden kehittämisen ja uudistamisen lisäksi erilaisten kehitysprojektien ja osaamisen kehittämisen palveluiden johtaminen. 

Reetalla on pitkä kokemus johto- ja esimiestehtävistä sekä pienemmistä että isommista isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksistä. Hänelle onkin kehittynyt vahva ymmärrys Suomen isännöintitoimialasta. Reetan fokus on erityisesti ihmisten johtamisessa, asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelukonseptien uudistamisessa. 

”Kaikki toiminta lähtee henkilöstöstä. Hyvinvoivat työntekijät pitävät hyvää huolta asiakkaista. Tyytyväiset asiakkaat taas tuottavat liiketaloudellista kasvua yritykselle.” 

Asiantuntijapalvelut 

 • Muutoksen johtaminen 
 • Työhyvinvointi ja ihmisten johtaminen 
 • Arjen esihenkilötyö 
 • Yrityksen prosessien kehittäminen ja toimintatapojen virtaviivaistaminen 
 • Liiketoiminnan mittarit ja muut johtamisen työkalut 
 • Itsensä johtaminen 
 • Asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen  
 • Asiakkuuksien suunnitelmallinen johtaminen ja palvelujen konseptointi

Jenni Valkama
 • Lakiasiantuntija, OTM
 • Asianajajatutkinto

Jenni on työskennellyt asumisen juridiikan parissa koko lakimiesuransa, mm. useiden vuosien ajan isännöintiyrityksen lakimiehen tehtävässä. Jennillä on monipuolinen ja käytännönläheinen kokemus taloyhtiöiden toiminnasta, isännöinnistä ja isännöintiliiketoiminnasta, sekä kattava osaaminen asunto-osakeyhtiölaista ja muusta asumiseen ja rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

”Isännöinnin arvostus väistämättä kasvaa, kun isännöitsijät onnistuvat työssään. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että saatavilla on ymmärrettävää ja käytännönläheistä juridista koulutusta, ohjeita ja neuvontaa.”

Asiantuntijapalvelut:

 • kaikki asumisen juridiikkaan liittyvät koulutukset

Viestinnän asiantuntijat

Isännöintiliiton viestinnän ammattilaisten osaaminen on käytettävissänne yrityksenne viestinnän kehittämiseen ja muihin viestinnällisiin tarpeisiin. Viestinnän osaajamme ovat kokeneita, innovatiivisia ja aikaansaavia.

Asiantuntijapalvelut:

 • Viestinnän ja sisältöjen suunnittelu eri kanaviin (nk. sisältöstrategiat)
 • Asiakasviestinnän kirkastus ja suunnittelu
 • Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Sosiaalisen median sisältösuunnittelu sekä sparraus ja koulutus
 • Muut viestinnälliset asiantuntijapalvelut
Kiinnostuitko? 

Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous: 

Avainasiakaspäällikkö Jani Mononen
050 3542341
jani.mononen@isannointiliitto.fi 

Tutustu asiantuntijapalveluihin

Tutustu hinnastoon

Asiantuntijapalveluiden pääasiallisena kohderyhmänä ovat Isännöintiliiton jäsenyritykset ja jäsenyhdistykset. Toteutamme luentoja tapauskohtaisesti myös muille sidosryhmille.