Kaupallinen yhteistyö: Kaukolämmön hinta Turun seudulla laskee

Kaukolämmön hintaan ja sen kehitykseen vaikuttavat paitsi sen tuottamisessa käytettävien polttoaineiden markkinahinta, myös fossiilisille polttoaineille asetetut päästöoikeudet ja verot.

Viime aikoina on puhuttu paljon kaukolämmön hintakehityksestä ja siitä, onko kaukolämpö jatkossa enää taloudellisesti järkevä lämmitysmuoto. Olennaista hintakehityksen kannalta on se, miten sitä tuotetaan: mitä ekologisempaa kaukolämpö on, sitä edullisemmaksi se tulee kuluttajalle.

Turku Energian kaukolämmön hinta on ollut laskusuunnassa, ja sama jatkuu tulevina vuosina. Investoinnit uusiutuvaan kaukolämmön tuotantoon on toteutettu ennakoiden, joten esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä hinnoittelu ja verotus eivät ole tuoneet painetta hinnankorotuksille.

Koska eri kaukolämpöyhtiöiden välillä on suuriakin eroja siinä, miten ne tuottavat kaukolämpöä, myös hinnassa on suurta vaihtelua. Hintaan vaikuttavat tuotannon rakenne, polttoaineiden saatavuus, maailmanmarkkinahinta sekä verotus ja päästöoikeudet.

Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät hinnoittelu ja verotus eivät siis ole tuoneet painetta hinnankorotuksille Turku Energiassa, kun esimerkiksi kivihiilen ja päästöoikeuksien hinnannousu ovat nostaneet kaukolämmön hintoja niissä energiayhtiöissä, joissa kaukolämpöä tuotetaan pääasiassa kivihiilellä.

Turku Energian hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet lähes 80 % neljässä vuodessa (2016–2020) ja uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa on nyt 75 %. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali viimeistään vuosikymmenen lopulla, mutta tavoite tullaan saavuttamaan todennäköisesti etuajassa. Jo nyt asiakkaamme voivat hankkia 100 % kaukolämpöä Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun avulla.

Tulevaisuudessa kaukolämmön päästöt tulevat olemaan merkittävimpiä hinnan määrittäjiä. Etumatkalla ovat ne energiayhtiöt, jotka ovat aloittaneet siirtymän fossiilivapaaseen kaukolämmön tuotantoon hyvissä ajoin. Kun riippuvuus fossiilisista poltto­aineista vähenee, kaukolämmön hinnat pystytään pitämään edullisena. Ennakoivista kaukolämmön tuotantoon toteutetuista investoinneista hyötyvät siis sekä asiakkaat että ympäristö. Sen sijaan kivihiilellä tai muilla fossiilisilla polttoaineilla kaukolämpöä tuottavat energiayhtiöt todennäköisesti joutuvat nostamaan kuluttajahintojaan jatkossakin.

Tavoitteenamme on olla tulevaisuudessa hiilidioksidinegatiivinen. Toimintamme siis sitoo enemmän päästöjä kuin niitä tuotetaan. Meillä on katse tiukasti huomisessa ja meidän kaikkien tulevaisuudessa.

Lotta Lyytikäinen
tuoteryhmäpäällikkö
Turku Energia

Tällä palstalla kirjoittavat isännöinti- ja kiinteistöalan palveluntarjoajien asiantuntijat. Teksti on osa Isännöintiliiton ja Turku Energian kaupallista yhteistyötä. Tiedustelut: henrika.palin@isannointiliitto.fi tai elina.kurkela@isannointiliitto.fi.