Muutosta johtamassa

Pähkinähoidon uusi toimitusjohtaja Jani Reilimo näkee alan murroksen mahdollisuutena.

Jani Reilimo aloitti marras­kuussa Pähkinähoito Oy:n toimitusjohtajana ja toi mukanaan parikymmentä vuotta kokemusta elintarviketeollisuuden asian­tuntija- ja esimiestehtävistä. Ennen nimitystä hän työskenteli isännöitsijänä reilun vuoden.

Alalle hänet houkutteli isännöinnissä työskentelevä ystävä, joka näki Reilimon liiketoimintaosaamiselle käyttöä isännöintialalla.

Johtaminen on yksi osa-alue, jossa Reilimo pyrkii hyödyntämään osaamistaan.

− Ensimmäiset Pähkinähoidossa käytäntöön tuomani asiat liittyvät jatkuvaan päivittäiseen kohtaamiseen, tiedon välittämiseen, läpinäkyvyyteen, tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen. Kun asioita mitataan, niitä voidaan myös kehittää. Tuon mukaan leanin toimintaperiaatteita.

Reilimo nosti lisäksi ensi töikseen arvot toiminnan keskiöön.

− Teimme ensin arvotyötä, sillä työ­kulttuurin on hyvä perustua arvojen mukaiseen toimintaan. Tavoitteiden ja arvojen pitää olla linjassa. Sen jälkeen strategian toteuttaminen helpottuu.

Reilimon mielestä alan meneillään oleva murros ja yleisön kasvanut kiinnostus alaa kohtaan tarjoavat paljon mahdollisuuksia.

− Isännöinnin osaamista pitää hyödyntää uudella tavalla ja kanavoida oikeisiin asioihin.

Teksti Piia Kunnas, kuva Pähkinähoito