Isännöintiliitto: Hallitusohjelma tunnistaa hyvin taloyhtiöiden tulevaisuuden haasteet

Isännöintiliitto on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa pureudutaan taloyhtiöiden tulevaisuuden haasteisiin monipuolisesti. Asunto-osakeyhtiölaki aiotaan päivittää, taloyhtiöiden puuttumista häiriötilanteisiin ja asuntojen hallintaanottoa helpotetaan, minkä lisäksi alueiden eriytymisen tuomia haasteita ratkotaan ministeriörajat ylittävässä selvitysryhmässä. Miinuksena on valtion korjausavustusten pieneneminen taloyhtiöille.

Isännöintiliiton mukaan hallitusohjelma tunnistaa hyvin taloyhtiöiden tulevaisuuden haasteet. Kuva: Adobe Stock

– Isännöintiliitto on ajanut taloyhtiöille tehokkaampia keinoja puuttua vakaviin häiriötilanteisiin. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tuleva hallitus aikoo helpottaa taloyhtiöiden puuttumista häiriötilanteisiin sekä asuntojen hallintaanottoa, kommentoi Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja.

– Olemme tyytyväisiä myös siihen, että lyhytaikaista vuokrausta koskeva sääntely päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeisiin ja mahdollistetaan taloyhtiöille nykyistä parempi puuttuminen siitä aiheutuviin ongelmiin, Vaaja jatkaa.

Taantuvien alueiden taloyhtiöiden tilanteeseen selkeyttä

Isännöintiliitto on puhunut alueiden eriytymisen tuomista haasteita taloyhtiöille ja taloyhtiöiden hallitun alasajon sääntelyn selkeyttämisen tarpeesta. Isännöintiliitto on myös ajanut kunnossapitotarveselvityksen pidentämistä 10 vuoteen ja sen laatuvaatimusten selkeämpää määrittelyä.

– Alueiden eriytyminen on iso haaste taloyhtiöille. Asuminen muuttuu erilaisten alueiden mukana ja erilaiset kiinteistöt vaativat erilaisia ratkaisuja. Siksi on hienoa, että alueiden eriytymisen tuomia haasteita ratkotaan ministeriörajat ylittävässä selvitysryhmässä.* Kaikissa muutoksissa on tärkeää muistaa kuulla myös sidosryhmiä, jotta muutokset saadaan toteutettua arjen kannalta fiksusti, Vaaja sanoo.

Energiatehokkuusdirektiivin kansallinen liikkumavara tärkeää, kun taloustilanne kiristyy

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo kiristyksiä rakennusten energiatehokkuudelle ja lisännee energiaremonttien tarvetta. Hallitusohjelman mukaisesti kuitenkin EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kirjausten on mahdollistettava mahdollisimman laaja kansallinen liikkumavara.

– Nyt, kun avustusmäärärahat korjauksille pienenevät, on erityisen tärkeää, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ei tuo liikaa tiukennuksia taloyhtiöille. On myös todella hienoa, että taantuvien alueiden selvitysryhmä perustetaan, sillä siellä päästään pureutumaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien taloyhtiöiden tilanteeseen myös näiden energiatehokkuusvaatimusten osalta.

*Sitaatista poistettu lause: “Myös kunnossapitolainsäädännön päivittäminen tukee rakennusten elinkelpoisuutta ja turvaisi taloyhtiöiden rahoitusasemaa.” 21.6. hallituspuolueilta saadun täsmennetyn tiedon mukaan hallitusohjelman kohtaan “Rakennetaan toimivaa, terveellistä ja turvallista elinympäristöä” kirjattu lause kunnossapitolainsäädännön päivittämisestä koskee teiden kunnossapitoa. Isännöintiliitto ajaa edelleen myös asuntojen kunnossapitoa koskevien säädösten päivittämistä. Kannatamme sitä, että asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa uusitaan kunnossapitotarvesuunnitelma ulottumaan viiden vuoden sijaan kymmenen vuoden päähän.