Webinaari: Parvekkeiden lasikaiteet ja öljysäiliöiden aiheuttamat öljyvahingot

28.11.2023 järjestetyssä FCG:n ja Isännöintiliiton webinaarissa pureuduttiin kahteen taloyhtiöön liittyvään aiheeseen: tänä vuonna paljon puhuttaneisiin lasikaiteisiin sekä taloyhtiöiden öljyvahinkoihin.

Lasikaiteet: Lasisten parvekekaiteiden turvallisuus on ollut kuluvan vuoden aikana paljolti esillä alkuvuonna tapahtuneen putoamisonnettomuuden myötä. Kaikkien kaiderakenteiden tulee kestää Ympäristöministeriön asetuksissa sekä niissä viitatuissa suunnittelunormeissa vaaditut kuormat rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Kaidelasien mitoitusohjeet ovat olleet osittain tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi valmistajien laskennallisissa mitoituksissa esiintyy hajontaa. Onnettomuuden ja sitä seuranneen tutkinnan myötä osassa Suomen kaupungeista ja kunnista lasikaiteella varustettuja parvekkeita on asetettu käyttökieltoon.

Webinaarissa esitettiin, mitä puutteita kaiteissa voi esiintyä ja miten toimia, jos kaiteiden turvallisuus mietityttää.

Öljyvahingot: Lämmitysöljyä voi joutua maaperään joko vanhasta syöpyneestä öljysäiliöstä tai täytön yhteydessä. Toisaalta tarkastettukin säiliö voi rikkoutua. Toisinaan öljyvuoto havaitaan säiliön purkamisen tai maasta poistamisen yhteydessä. Vahingon aiheuttamien kustannusten määrä riippuu maaperästä, öljyn määrästä, torjuntatoimien nopeudesta sekä siitä, onko öljyä imeytynyt rakenteisiin.

Webinaarissa esitettiin, miten öljyvahinkoja voidaan torjua ja mitkä ovat toimintatavat öljyvahingon sattuessa.

Aiheista olivat kertomassa FCG Finnish Consulting Group Oy;n projektipäällikkö Karri Kailajärvi sekä projektijohtaja Jussi Virtanen. Webinaarin moderoi Isännöintiliiton asiakkuusjohtaja Aki Salo.

Webinaarin esitysmateriaalin voit ladata itsellesi täältä.