Asunto-osakeyhtiölakia muutetaan vaiheittain

Asunto-osakeyhtiölakiin on luvassa muutoksia vielä nykyisen hallituskauden aikana. Lakimuutokseen liittyvä muistio oli lausuntokierroksella alkuvuodesta 2021, jolloin myös Isännöintiliitto toimitti kommenttinsa oikeusministeriöön.

– Lausuntopalautteen jälkeen ministeriössä varmasti arvioidaan, mihin toimiin ryhdytään ja millä aikataululla, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius kertoo.

Todennäköisesti nykyhallituksen ajamat asiat muuttuvat ensin. Tällaisia ovat esimerkiksi kestävää kehitystä, esteettömyyttä ja digitalisaatiota edistävät muutokset.

– Kestävän kehitykseen liittyen helpottunee esimerkiksi se, että sähköautojen latauspisteistä voi jatkossa päättää lain mukaan enemmistöpäätöksellä, Lithenius kommentoi.

Isännöintiliitto ajaa isännöitsijän vastuun tarkentamista

Lakimuutoksia koskevassa lausunnossaan Isännöintiliitto otti kantaa ehdotettuihin muutostarpeisiin. Isännöintiliitto on jo ennen lausuntokierrosta toimittanut ministeriölle omat muutosehdotuksensa, joita kartoitettiin vuonna 2019 jäsenistä koostuneen työryhmän avulla.

– Olemme ajaneet esimerkiksi sitä, että isännöitsijän vastuu kirjattaisiin uuteen lakiin entistä tarkemmin. Mikä on lakimääräistä isännöintiä ja mikä on muuta palveluntuottamista? Isännöitsijän vastuu pitäisi pystyä rajamaan samaan tapaan kuin muidenkin asiantuntijapalveluiden tuottajien vastuut.

Litheniuksen mukaan samaan teemaan liittyvät myös isännöitsijän pätevyysvaatimukset, jotka toivottavasti näkyvät laissa myös.

– Pohjakoulutusvaatimuksia lakipykäliin tuskin saadaan nytkään, mutta laki voi auttaa määrittelemään esimerkiksi sen, mitä on ammatti-isännöinti ja mitä omatoimisesti toteutettu isännöinti.

Liitto haluaisi lain edistävän myös asiakkaiden sähköistä asiointia.

– Lakiin olisi hyvä saada maininnat, että yhtiökokouskutsut toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla ja yhtiökokoukset voidaan järjestää kokonaan etäyhteydellä.

Taloyhtiön hallintoa liitto haluaisi helpottaa myös kehittämällä huoneiston hallintaanottoon liittyvää prosessia. Lithenius toivoo, että uudistunut laki helpottaisi esimerkiksi halintaanottoihin liittyvien tiedoksiantojen toimittamista ja parantaisi taloyhtiöiden oikeuksia saada häiriötapauksista tietoa poliisilta.

– Haluamme, että taloyhtiön hallinnon hoitaminen on sujuvaa eikä lakimuutoksella hankaloiteta tätä työtä, Lithenius kommentoi.

Meri Siippainen

Juttu julkaistaan myös Isännöinti-lehdessä 2/2021 24.3.2021.