Jäsenten ääni kuuluu työryhmissä

Vuosittain valittavissa jäsenten työryhmissä osallistujat pääsevät vaikuttamaan siihen, millaista työtä liitto jäsentensä eteen tekee.

Vuonna 2021 työryhmätyötä tehdään neljän teeman parissa, joita ovat asumisen opetus, isännöinnin toiminnanohjaus, vaikuttaminen ja työhyvinvointi.

– Työryhmätyö on win-win toimintaa, josta hyötyvät sekä niihin osallistuvat jäsenet että työryhmätoimintaa pyörittävä Isännöintiliitto, sanoo toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Jo useamman vuoden työryhmät ovat tarjonneet liitolle kanavan kuulla jäsenten ajatuksia ja ymmärtää entistä paremmin sitä, millaisia haasteita alalla on ja miten niihin voitaisiin löytää ratkaisuja. Ryhmään osallistuvalle jäsenelle taas aukeaa työryhmän kautta foorumi, jossa voi verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa ja oppia uutta.

Näin työryhmät toimivat

  • Työryhmien teemat ja jäsenet valitaan vuosittain.
  • Työryhmää johtaa hallituksen jäsen, ja jokaisella ryhmällä on kaksi Isännöintiliiton henkilökuntaan kuuluvaa koordinaattoria.
  • Työryhmät kokoontuvat 4 kertaa vuodessa joko kasvotusten tai verkossa.
  • Työryhmän työstä laaditaan vuoden lopuksi kooste, joka voi olla esimerkiksi mietintö tai jäsenohje.
  • Haku ryhmiin on vuoden lopussa.

– Jäsenet pääsevät meidän tekemisen ytimeen. Olemme ottaneet heidät mukaan miettimään vaikkapa sitä, miten asunto-osakeyhtiölakia pitäisi muuttaa tai millaisia koulutuksia jäsenet meiltä haluavat. Työryhmissä jäsenet voivat vaikuttaa siihen, millaisten asioiden eteen Isännöintiliitossa keskitytään tekemään töitä, Koro-Kanerva sanoo.

Palautteen perusteella työryhmiin osallistuneet kokevat tärkeäksi nimenomaan sen, että ryhmän työllä olisi mahdollisimman konkreettisia vaikutuksia. Työn tulosten toivotaan olevan hyödyksi omassa arjessa. Jotta ryhmissä syntyneet ideat saadaan varmasti mahdollisimman hyvin hyödynnettyä, työryhmien määrää on tänä vuonna vähennetty.

– Kannattaa olla kärsivällinen, sillä usein työryhmän työllä on kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkiksi vaikuttamistyö on niin hidasta, että tänä vuonna muodostettu näkemys näkyy lainsäädännössä ehkä vasta kahden vuoden päästä. Ei siis pidä huolestua, vaikkei työryhmän työ tule näkyviin heti. Jäsenten näkemyksiä kyllä viedään eteenpäin.

Toimitusjohtajana Koro-Kanerva iloitsee myös jäsenten työryhmissä syntyneestä yhteistyöstä:

– Työryhmien kautta minulle on vahvistunut se, miten vahvan yhteisön muodostamme. Ryhmien jäsenet haluavat käyttää omaa aikaansa yhteisen hyvän eteen.

Työryhmät vahvistavat yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi viime vuonna startannut Asumisen opetus -ryhmä aikoo tänä vuonna ottaa mukaan opetusalan toimijoita, jotta asumisen opetusta saadaan oikeasti jalkautettua kouluihin.

Lisäksi työryhmätoiminta on oiva tapa nostaa ratkottavaksi alan ongelmia, jotka muuten uhkaavat jäädä muiden asioiden jalkoihin. Tänä vuonna yksi neljästä työryhmästä esimerkiksi keskittyy alan työhyvinvointiin.

– Työhyvinvointi on asiana sellainen, että isännöinnin arjessa siihen ei aina ehditä keskittyä. On oikeastaan aika vahva kannanotto valita tämä yhden tämän vuoden ryhmän pääteemaksi. Asian eteen pitää oikeasti tehdä töitä, Koro-Kanerva
sanoo.

Lue lisää työryhmien tavoitteista vuodelle 2021.