Kumppanikolumni: Yhteistoimintamalli haastaa linjasaneerausprojektin

RusttetMonio yhdistää kokeneiden linjasaneeraussuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden osaamisen taloyhtiötä hyödyttäväksi kokonaisuudeksi.

Linjasaneeraus on usein suuri, monivaiheinen ja laajan ammattilais­verkoston sitouttava projekti, joka saattaa isännöitsijän näkökulmasta tuntua vaikealta hallita. RusttetMonio haastaa tehokkuudellaan perinteisen urakkamallin, jossa ensin tehdään suunnitelmat ja niiden perusteella kilpailutetaan urakoitsijat.

Monio-mallissa urakoitsijoille laaditaan valmiiksi tarvittava materiaali tarkkoja tarjouslaskelmia varten ja varsinainen suunnittelu tehdään yhteistyönä.

Yllätyksiä vähennetään kohteen perinpohjaisella tarkastuksella. Esimerkiksi vesijohtojen ja viemäreiden nousulinjojen sijoitus arvioidaan yhdessä urakoitsijan kanssa. Kaikkia korjaustyön edetessä mahdollisesti eteen tulevia, yllättäviä tilanteita ei voida koskaan täysin ennustaa, mutta yhteistoimintamallilla lisätöiden riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

RusttetMoniolla toteutettujen linjasaneeraus­urakoiden lisätöiden osuus on ollut alle kaksi prosenttia. Perinteisillä urakkamalleilla kymmenen prosentin ylitys on yleistä ja alle viiden prosenttiosuutta pidetään hyvin suunniteltuna.

Osaaminen koituu taloyhtiön hyödyksi

RusttetMonio yhdistää kokeneiden linjasaneeraussuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden osaamisen taloyhtiötä hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Valmistelussa ovat suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan lisäksi mukana aliurakoitsijat, jolloin kaikki osaaminen muun muassa rakenteista, putkista, sähköistä ja ilmanvaihdosta saadaan jaettua samanaikaisesti
koko tiimin kesken.

Mallin ytimessä on toiminnan avoimuus. Kun materiaalien ja työn hinnat ovat kaikkien nähtävillä ja tieto kulkee, yhteistyö on saumattomampaa.

Urakoitsijalta RusttetMonio vaatii kokemusta ja näkemystä. Uudenlainen toimintatapa edellyttää osapuolilta ennakkoluulotonta näkökulmaa urakoihin ja yhteistoimintamallin mukanaan tuomiin etuihin.

Myös taloyhtiön osakkaat hyötyvät. He saavat esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa tiedon, milloin työt omassa huoneistossa käynnistyvät, jolloin mahdollisen sijaisasunnon hankkimiselle jää enemmän aikaa.

RusttetMonion myötä linjasaneerausurakka on yhteinen projekti, jossa taloyhtiö, urakoitsijat ja suunnittelija ovat samalla puolella ja pelaavat yhteiseen maaliin.

Teksti: toimitusjohtaja Timo Haapea, Rusttet Oy

Suunnittelutoimisto Rusttet on erikoistunut korjausrakentamisen arkkitehti-, lvi-, rakenne- ja sähkösuunnitteluun ja valvontaan sekä projektinjohtoon. Lisätietoa: rusttet.fi

Tällä palstalla kirjoittavat isännöinti- ja kiinteistöalan palveluntarjoajien asiantuntijat. Teksti on osa Isännöintiliiton ja Rusttet Oy:n kaupallista yhteistyötä. Tiedustelut: henrika.palin@isannointiliitto.fi tai elina.kurkela@isannointiliitto.fi