Lämmitys rytmittää kulujen kasvutahdin

Isännöitsijän aika on rajallista. Yleensä tehokkainta on keskittyä tutkimaan lämmityksen kulujen säästöpotentiaalia.

Kaukolämpö on talo­yhtiölle helppohoitoinen ja varma lämmönlähde. Kaukolämmön kokonaishinta on kuitenkin noussut tasaisesti jo vuosia. Hintakehitys tuskin hidastuu, kun energian tuotantoon etsitään nyt kivihiiltä vähäpäästöisempiä, mutta ei välttämättä edullisempia ratkaisuja. Siksi voikin ajatella, että jos isännöitsijän kannattaa syventyä johonkin yhteen taloyhtiön kuluerään tarkemmin, juuri lämmitykseen kannattaa keskittyä. Lämmityksen säästöpotentiaalia tutkimalla isännöitsijä voi paikantaa ne kaikkein vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla tasapainottaa talo­yhtiön taloutta. 

Lämmitys on lisäksi yksi tavallisimmista asukasvalitusten aiheista. Lämmi­tyksen energiatehokkuuden parantaminen tuo säästöjä ja parantaa yhtiön taloutta, mutta samat toimenpiteet usein myös parantavat asumismukavuutta. Isännöitsijä saakin näin kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Isännöitsijä saa valmiin ja havainnollisen raportin.

Lähtötilanne on ymmärrettävä hyvin

Parannuksia ei voi saavuttaa tuntematta ensin taloyhtiön energiankulutuksen ­lähtötilannetta. Isännöitsijän on tiedettävä, kuluuko energiaa enemmän tilojen vai veden lämmittämiseen, ja lisäksi kulutustietoja on voitava verrata muihin saman ikäisiin asuinkiinteistöihin. On turhaa verrata eri vuosikymmenten teknisillä ratkaisuilla toteutettuja kiinteistöjä toisiinsa, koska ”lääkkeet” niiden energiankulutuksen vähentämiseen ovat erilaiset.

Esimerkiksi lämmön talteenotto säästää energiaa, mutta se ei ole vaihtoehto vanhemmissa kiinteistöissä, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Tällöin vaikkapa älykäs lämmityksen ohjaus voi olla toimiva ratkaisu.

Lopulta kaikki kilpistyy siihen, että vain datan perusteella osataan valita juuri tälle taloyhtiölle parhaat keinot säästää. Isännöitsijän onkin perustettava toimenpide-esityksensä kattavaan tietoon kulutuksen nykytilasta, jotta päätöksillä voidaan saada aikaan haluttu muutos tulevaisuudessa. Analyysin avulla voi esimerkiksi selvitä, että paras potentiaali kulutuksen vähentämiseen liittyykin lämpimään veteen eikä niinkään tilojen lämmittämiseen. Lisäeristys ei silloin auta.

Kulutustietojen analysointiin ei vain aina ole helppoa varata aikaa kalenterista päivittäisen kiireen keskellä. Wattinen tarjoaa pääkaupunkiseudun sekä Turun ja Tampereen seudun kerrostaloyhtiöille maksuttoman kaukolämmön kulutustietoanalyysin. Siitä isännöitsijä saa valmiin ja havainnollisen raportin, jota käsitellä taloyhtiön hallituksen kanssa. Kun päätökset perustetaan laadukkaaseen tietoon, säästöjen todennäköisyys kasvaa.

Teksti: Mikko Lietsalmi, liiketoimintajohtaja, DNA Oyj, Wattinen


Wattinen on DNA Oyj:n tarjoama palvelu kerrostalon energiatehokkaaseen  ja asukaslähtöiseen lämmityksen hallintaan. DNA on yksi Suomen johtavista  tietoliikenneyhtiöistä. Lisätietoa: wattinen.fi

Tällä palstalla kirjoittavat isännöinti- ja kiinteistöalan palveluntarjoajien asiantuntijat. Teksti on osa Isännöintiliiton ja DNA Oyj:n kaupallista yhteistyötä. Tiedustelut: maria.halonen@isannointiliitto.fi