Tutkija vaihtoi isännöintiin

Sami Mörsky

Taloyhtiönsä hallituksessa toiminut ympäristöbiologi kyllästyi taistelemaan apurahoista ja kouluttautui isännöitsijäksi.

Kuopiolainen isännöitsijä Sami Mörsky koki taloyhtiönsä hallituksessa toimimisen niin antoisaksi, että kuvaili sitä harrastuksekseen. Kun hän samalla seurasi vierestä isännöitsijän työtä, se vaikutti niin mielenkiintoiselta, että hän päätti itsekin hakeutua Savon Ammattiopistoon IAT-koulutukseen.

Kun Mörsky valmistui vuonna 2017, hän pääsi pian isännöitsijäksi Kuopion Talokeskukseen. Nyt 3,5 vuoden jälkeen hän on yrityksen vastaava isännöitsijä ja 13 isännöitsijän esimies.

Kiireeseen tottuu

Mörskyn alanvaihdos ei ole tavallisimmasta päästä. Hän työskenteli tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja väitteli tohtoriksi ympäristöbiologiasta, mutta runsaan kymmenen vuoden taistelu jatkuvasti vähenevistä tutkimusrahoista kypsytti lopulta miehen.

– Mielestäni isännöitsijäkin on kuin tutkija; ratkoo ongelmia ja avaa vaikeaa termistöä sisältäviä asioita maallikoille.

Tosin tutkijan työ on yksinäistä, kun taas isännöitsijä toimii ihmispaljouden kanssa. Se sopii Mörskyn sosiaaliselle luonteelle. Isännöitsijän työ on hänestä tavattoman kiinnostavaa. Työ vaatii laajat ja monialaiset tiedot ja jatkuvan kouluttautumisen.

– Tärkeintä on kokonaisuuden hallinta. Vaikka tekniset asiat nousevatkin talo­yhtiöissä usein pääosaan, myös pehmeät arvot pitää huomioida.

Työ on vastannut ennakko-odotuksia. Vain loputon kiire tuli yllätyksenä.

– Isännöitsijä ei saa pöytäänsä koskaan tyhjäksi, mutta keskeneräisyyden tunteen kanssa on vain opittava elämään.

Mörsky on luonut itselleen käytäntöjä, jotka keventävät työkuormaa.

– Tärkeintä on suunnitelmallisuus. Kun lähtee ”kentälle”, miksipä ei hoitaisi samalla useammankin taloyhtiön asiat.

Kokoukset hän pyrkii pitämään aamulla tai päivällä, olivatpa ne etä- tai livekokouksia. Jos se tuntuu osakkaista hankalalta, hän ehdottaa valtakirjan käyttöä.

– Onneksi hallitukset alkavat ymmärtää, että työpäivän jälkeen ihmisten pitää saada levätä, olla perheittensä kanssa, kahden koululaisen isä toteaa.

Korvaamaton apu on sähköinen kalenteri, joka muistuttaa muistettavista asioista. Isännöitsijän ja taloyhtiön väliseen yhteistyöhön Mörsky suunnittelee vuotuisia kehityskeskusteluja.

– Ajan ilmiö on, että taloyhtiöt kilpai­luttavat isännöintinsä herkästi ottamatta huomioon, että vaihdoksessa taloyhtiö menettää isännöitsijälle kertyneen arvokkaan perimätiedon. Reilulla palautekeskustelulla voisi saada palvelukokonaisuu-
den kuntoon nykyisenkin isännöitsijän kanssa. Ja jos kyse on vain kemioiden kohtaamattomuudesta, isännöitsijää voi vaihtaa talon sisältäkin, ainakin meillä.

Hän lisää, ettei isännöitsijäkään kiveä ole, vaan toivoo asiakkailtaan myönteistä palautetta.

– Jatkuva valitusten kuuntelu syö motivaatiota, mutta kiitos parantaa sitä. Tosin palvelualahan tämä on, se pitää muistaa.

Missiona arvostuksen nosto

Mörsky pitää tärkeänä tavoitteenaan nostaa isännöinnin arvostusta kertomalla eri foorumeilla työn sisällöstä ja vaativuudesta.

– Ihmiset kritisoivat isännöintiä ja sen palkkioita, koska eivät tiedä mitä isännöitsijä ja muu henkilöstö taloyhtiön eteen tekee.

Hänestä myös auktorisointi kannattaa, koska se edellyttää isännöintiyritykseltä vankkaa kokemusta ja koulutettuja isännöitsijöitä.

Lähiajan suunnitelmissa Mörskyllä on AIT-tutkinnon suorittaminen. Se antanee eväitä myös esimiestyöhön.

Mörsky sai viime vuonna Pohjois-­Savon Ammatti-isännöitsijöiden Vuoden Isännöitsijä -tunnustuksen. Valinnan tehneiltä kollegoilta se osoittaa arvostusta. Tunnustus lämmittää melko tuoreen isännöitsijän sydäntä.

Näin ajattelen

Erilaisuus on voimavara

“Isännöintiyrityksen työnteki­jöiden erilainen koulutus- ja ammatillinen tausta luovat erinomaisen pohjan ammattitaitoiselle toiminnalle. Uutena isännöitsijänä minulla on mahdollisuus keskustella kokeneempien isännöitsijöiden kanssa ja saada konkreettisia neuvoja haastavien asioiden hoita­miseksi. Kun työyhteisö luottaa ja sitoutuu omaan tekemiseensä ja toimintatapojensa kehittämiseen, näkyy se laadukkaana palveluna.”

Kuka:
Sami Mörsky

Ikä:
45 vuotta

Harrastukset:
Kalastus, retkeily, umpihankihiihto

Työpaikka:
Kuopion Talokeskus Oy