Osakas sotki talon asbestilla

Taloyhtiön osakas jätti asbestikartoituksen tekemättä. Huolimattomuudesta seurasi kallis lasku.

Pitääkö isännöitsijäntodistuksessa mainita asbesti, jos sitä on löytynyt vasta yhdestä asunnosta?

Taloyhtiön uusi osakas oli asuntoonsa muuttamisen jälkeen aloittanut keittiö­remontin, jossa purettiin 47 vuotta vanhan keittiön pinta­materiaaleja. Kun taloyhtiö kuuli meneillään olevasta remontista, se keskeytti työt ja teetti asbestikartoituksen.

Kartoituksessa selvisi, että yhtiön käytävä- ja ilmanvaihtotiloihin oli päässyt leviämään myrkyllistä asbestia, mikä aiheutti laajat siivoamis- ja puhdistamistoimenpiteet. Taloyhtiö lähetti laskun tehdyistä toimenpiteistä remontin suorittaneelle osak-
kaalle, joka kieltäytyi maksamasta laskua. Vastuuasian käsittely päätyi lopulta hovioikeuden ratkaistavaksi.

Remontin kohteena ollut keittiö oli ajalta, jolloin asbestia käytettiin rakennustöissä yleisesti. Osakkaalla oli asunnon kauppakirjan perusteella tieto siitä, että asbestikartoitusta ei ollut tehty. Lisäksi taloyhtiön isännöitsijä oli muistuttanut osakasta asbestikartoituksen tekemisestä ennen remontin aloittamista.

Taloyhtiö katsoi, että osakas oli huolimattomalla menettelyllä eli asbestipitoisia rakenteita purkamalla aiheuttanut vahingon.
Taloyhtiön toisessa huoneistossa oli aiemmin todettu asbestia, mutta siitä ei ollut mainintaa isännöitsijäntodistuksessa.

Osakas katsoi, että vahinko johtui siitä, ettei hän koskaan saanut taloyhtiöltä tietoa toisesta asunnosta löydetystä asbestista. Osakas oli puhtaasti luottanut isännöitsijäntodistukseen eikä siksi osannut arvioida riskiä.

Vaasan hovioikeus päätyi siihen, että osakkaan olisi pitänyt ymmärtää riskit ja vaaditut toimenpiteet ennen remonttiin ryhtymistä. Toisaalta oikeus katsoi, että taloyhtiön rakenteista aiemmin löytynyt asbesti on sellainen yhtiötä ja huoneistoa koskeva tieto, joka pitäisi merkitä isännöitsijäntodistukseen.

Hovioikeus katsoi kuitenkin lopulta, että osakas oli omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon eikä puutteellisella isännöitsijäntodistuksella ollut mitään vaikutusta lopputulokseen.

Teksti: Tommi Leppänen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy