Tunnetko ARAn tuet?

Hakuprosessiin kannattaa perehtyä, jotta on liikkeellä oikeaan aikaan ja saa hakemuksen kerralla kuntoon.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää monia avustuksia, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää. Avustusten hakuajat vaihtelevat. Osan tuista voi hakea ympäri vuoden, kun taas osa on haettava tiettyinä aikoina. Myös käsittelyajat vaihtelevat avustuksittain, mutta käsittelyaikaan voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

− Suurin syy hakemuksen käsittelyn viivästymiseen on puutteellinen hakemus, joka vaatii lisäselvityksiä. Kun hakemuksen vaadittavat liitteet ovat kerralla toimitettu oikein, hakemuksen käsittelyyn ei mene kauaa aikaa, vakuuttaa ARAn ryhmäpäällikkö Sami Turunen.

Avustusta tutkimukseen ja suunnitteluun

Kuntotutkimusten ja perusparannussuunnitelmien toteuttamiseen suunnattu avustus on tarkoitettu sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Taloyhtiö saa avustusta enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Toimenpiteen voi aloittaa omalla riskillä jo hakemuksen jättämisen jälkeen, mutta suositeltavaa olisi odottaa avustuspäätöstä. Hakemuksen voi jättää ympäri vuoden.

Sähköautoilua edistetään latausinfra-avustuksin

Sähköautoilun edistämiseen tarkoitettuja latausinfran rakentamisen avustuksia saavat sekä taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt että työnantajat.

Asuinyhteisöjen avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin yhteensä enintään 90 000 euroa ja enintään 1 400 euroa latausvalmiutta kohden. Edellytyksenä asuinyhteisöjen avustukselle on, että valmiudet rakennetaan vähintään viidelle latauspisteelle.

Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Työnantajille ja työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistajille tuki on 750 euroa per latauslaite. Avustuksella voidaan hankkia ja asentaa sähköautojen käyttökuntoisia latauspisteitä pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetuille pysäköintipaikoille.

− Latausinfra-avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on kuitenkin jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu, neuvoo Turunen.

Hissiavustusta saa jopa 45 % kustannuksista

Hissin jälkiasennukseen voi saada avustusta enintään 45 prosenttia hissin rakentamiseen liittyvistä välittömistä ja hyväksyttävistä kustannuksista, kuten hissin hankinnasta, tarvittavista rakennusteknisistä- ja LVIS-teknisistä töistä sekä suunnittelukustannuksista.

− Hissin jälkiasennukseen tarkoitettuja avustuksia on käytetty runsaasti, mutta määrärahoja on vielä jäljellä. Ensi vuonna määrärahoja on käytettävissä vähemmän kuin tänä vuonna, mutta määrärahaa riittää hissihankkeille hyvin, sanoo Turunen.

Hän muistuttaa hyödyntämään myös esteettömyysavustusta samassa yhteydessä.

− Hissiasennusten yhteydessä voi saada avustusta myös esimerkiksi sisäänkäynnin korjauksiin siltä osin, miten ne palvelevat esteettömyyden edistämistä. Hissin jälkiasentaminen tai muut esteettömyyskorjaukset ovat hyödyksi kaikille asukkaille, kertoo Turunen.

Hissiavustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta työt saa aloittaa vasta päätöksen saamisen jälkeen. Jos hankkeella on kiire, voi ARAlta hakea etukäteen aloitusluvan.

Esteettömyysavustuksilla helpotetaan kaikkien asumista

Taloyhtiöt voivat hakea esteettömyysavustuksia ympäri vuoden. Avustusta saa enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ulko-ovien automatisointi, hissin esteettömyyskorjaukset, kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen.

− Esteettömyysavustuksen kohteena olevia töitä ei kuitenkaan saa aloittaa ennen ARAlta saatua avustuspäätöstä tai ARAn myöntämää aloituslupaa, toteaa Turunen.

Energia-avustuksilla halutaan lisää energiatehokkuutta

Energia-avustuksia voi hakea ympäri vuoden. ARAn verkkosivuilta löytyy taulukko, josta voi tarkastaa toimenpidekohtaisen avustuksen määrän. Avustus on ollut erittäin suosittu ja sitä voidaan myöntää moniin eri toimenpiteisiin. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat erilaisten lämpöpumppujen asentaminen ja öljylämmityksestä luopuminen.

Uusi avustus tukee kaukolämpölaitteistojen uusimista

Uusimpana energia-avustuksena tulee tänä syksynä käyttöön matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisen avustus, jota voi hakea ARAn verkkopalvelun kautta alustavan tiedon mukaan lokakuussa.

− Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, mutta kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista, ARAn ryhmäpäällikkö Sami Turunen kertoo.

Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisen avustusta on mahdollisuus saada 2000–4000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 500–2000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

Lisätietoa niin tästä kuin muista avuksista sekä niiden sisällöstä ja ehdoista löytyy ARAn verkkosivuilta osoitteesta
ara.fi.

Teksti Päivi Ruuskanen

Kuvitus Outi Kainiemi