Hyvän isännöinnin asialla

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:llä on tärkeä rooli isännöinnin osaamisen ja laadun kehittämisessä. Antti Kumpulainen aloitti ISA ry:n asiamiehenä.

Läpinäkyvyys, avoimuus, eettinen toiminta. Näitä asioita maaliskuussa aloittanut Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n asiamies Antti Kumpulainen haluaa edistää isännöintialalla.

Osaamisen kehittämiseen ja isännöinnin laatuun halutaan panostaa myös Isännöintiliitossa. ISA:n rooli isännöintialan luottamuksen ja laadun parantamisessa on keskeinen, sillä yhdistys valvoo niin yritysten toiminnan laatua kuin isännöitsijöiden pätevyyttä.

− Raportoinnit, arvioinnit ja auditoinnit antavat ISA ry:lle tärkeää tietoa koko toimialan vahvuuksista ja kehitystarpeista, Kumpulainen sanoo.

Auditointi auttaa yritystä kehittymään

Yrityksiä auditoi puolueeton, ulkopuolinen taho. Auditoinnissa tarkastellaan yrityksen toimintatapoja, niiden kehittämistä ja vastuullisuutta. ISA-auktorisoidut yritykset auditoidaan joka kolmas vuosi, jolloin auditoija tutustuu yhteisön ja sen henkilöstön toimintaan.

− Auditointiprosessin kautta yritys saa varmuuden siitä, että on tekemässä oikeita asioita oikealla tavalla. Auditointi antaa yrityksille hyvän lähtökohdan niin toiminnan kehittämiseen, johtamiseen kuin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Isännöitsijän osaaminen esiin

ISA auktorisoi myös yksittäisiä isännöitsijöitä, jotka haluavat näyttää pätevyytensä. Isännöitsijän pitää täyttää tietyt koulutus- ja työkokemusvaatimukset ja läpäistä tentti.

Auktorisoinnin hankkinut isännöitsijä sitoutuu noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita ja ylläpitämään osaamistaan. Auktorisoinnin säilyttäminen vaatii muun muassa kolme päivää kouluttautumista vuosittain.

Kumpulainen näkeekin auktorisoinnin paitsi välineenä osoittaa osaamistaan asiakkaalle, myös väylänä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Tukea kouluttautumiseen

ISA koordinoi jatkossa auktorisoiduille isännöitsijöille suunnattavia jatko- ja täydennyskoulutuksia niitä toteuttavien kiinteistöalan oppilaitosten ja organisaatioiden tarjonnasta. Näistä eri koulutuksista ISA informoi jäseniään säännöllisesti julkaistavilla tiedotteilla ja auttaa rakentamaan henkilökohtaisia koulutuspolkuja.

Kun isännöitsijä saa tukea oman koulutuspolkunsa luomiseen, osaamisen kehittämisestä tulee suunnitelmallisempaa. Näin isännöitsijällä on mahdollisuus edetä urallaan haluamaansa suuntaan.

Lahdesta lähtöisin olevalla Kumpulaisella on kokemusta vakuutusalalta, henkilöstöpalvelualalta ja yrittäjyydestä. Vuodesta 2016 hän työskenteli Realia Isännöinnissä asiantuntija- ja päällikkötehtävissä ja viimeisimpänä vakuutusmeklaripalveluiden liiketoimintajohtajana. Lisäksi hän on vastannut rakennusliike- ja rakennuttajayhteistyöstä uudiskohteiden isännöinnin osalta.

Seuraa ISAn uutisia ISAn sivuilla

Teksti Piia Kunnas Kuva Jarkko Mikkonen