Varastojen tyhjennys vaatii viestintää

Taloyhtiön varastotiloihin kertyy ajan mittaa tavaraa, joka voi vaikeuttaa tilojen käyttöä ja kunnossapitoa.

Onko taloyhtiöllä oikeus tyhjentää hallinnassaan olevia varastotiloja?

Taloyhtiöllä on velvollisuus huolehtia hallinnassaan olevista tiloista, joihin voi kuulua esimerkiksi varastotiloja. Taloyhtiöllä on oikeus myös tyhjentää varastoja, jos varastoihin on kertynyt roskaa tai hylättyjä tavaroita. Tyypillisesti esimerkiksi polkupyörävarastoihin kertyy ajan mittaan rikkoontuneita ja todennäköisesti hylättyjä polkupyöriä, jotka vaikeuttavat tilan käyttämistä ja vievät säilytystilaa käytössä olevilta polkupyöriltä.

Varaston tyhjentäminen on aloitettava ilmoittamalla siitä näkyvästi esimerkiksi porraskäytävän ilmoitustaululla ja taloyhtiön sähköisissä viestintäkanavissa, myös taloyhtiön ulkopuolella asuville osakkaille. Lisäksi kyseisen varastotilan oveen olisi hyvä laittaa pyyntö siitä, että asukkaat siivoaisivat varastosta irtaimistonsa tai merkitsisivät sen säilytettäväksi erillisten ohjeiden mukaan.

Kohtuullisen ja ilmoituksessa mainitun ajan kuluttua voi taloyhtiön hallitus pyytää huoltoyhtiötä tyhjentämään varastotilasta hävitettävän tavaran. Kohtuullisena aikana voidaan pitää vähintään kahta viikkoa, kuitenkin mieluummin yhtä tai jopa kahta kuukautta.

Varaston sisältöä ei sen jälkeenkään ole syytä hävittää välittömästi, vaan irtaimistoa on hyvä säilyttää vielä kohtuullinen aika ennen hävittämistä. Säilyttämistä varten taloyhtiö voi joutua jopa vuokraamaan väliaikaisvaraston, jos hävitettävänä on paljon isoja esineitä kuten polkupyöriä. Arvokasta omaisuutta ei ole perusteltua hävittää. Arvokkaat esineet tulisi viedä poliisille.

Hävitettävä irtaimisto on hyvä dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla, jos joku myöhemmin ilmoittaakin, että yhtiö on ilman lupaa hävittänyt hänelle kuuluvaa tavaraa. Dokumentointi voi riitatilanteessa helpottaa myös tavaran arvon määrittelyssä. Ilmiselvä romu ja roska voidaan kuitenkin viedä kierrätykseen heti tilan siivouksen yhteydessä.

Edellä mainittu menettely koskee vain yhtiön hallinnassa olevia varastotiloja. Prosessi mutkistuu huomattavasti, jos yhtiöjärjestyksessä varastotilat on osoitettu osakkeenomistajan hallintaan. Yhtiön ei tule oma-aloitteisesti ryhtyä toimiin osakkaan hallinnassa olevan tilan tyhjentämiseksi.

Teksti: Asianajaja, VT Aki Rosén, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Katso jäsenohje Mapista: Pyörävaraston siivous