Uusi hallitus aloitti työnsä

Jäseniä edustaa Isännöintiliiton hallituksessa monipuolinen kaarti eri näkökulmia.

Toivo Korhonen

Isännöintiliiton liittokokous valitsi maaliskuussa liitolle uuden hallituksen ja kaksi uutta varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtajana jatkaa Toivo Korhonen ja 1. varapuheenjohtajana Krister Ilvonen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Niskanen ja kolmanneksi Tiia Granberg. Puheenjohtajisto toimitusjohtajan kanssa muodostaa työvaliokunnan, joka valmistelee asiat hallituksen päätettäviksi.

– Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata ja seurata liiton strategian toimeenpanoa siten, että kentän ääni kuuluu kaikissa toimissa. Hallitus tekee linjaukset ja ratkaisut tiiviissä yhteistyössä liiton toimitusjohtajan ja henkilöstön kanssa, puheenjohtaja Korhonen sanoo.

Hallitukseen valittiin yhdeksän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilövalintoja valmisteli edellisen liittokokouksen valitsema vaalivaliokunta, joka ensin pyysi jäsenistöltä ehdotuksia hallituksen jäseniksi ja sen jälkeen ehdokkailta lisätietoja. Vaalivaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Saarisen mukaan vaalivaliokunnan ehdotuksessa tavoiteltiin sitä, että hallitus ja puheenjohtajisto edustaisi mahdollisimman monipuolisesti eri tyyppisiä jäseniä niin organisaatio-, alueellisuus- kuin tasa-arvonäkökulmistakin. Liittokokous hyväksyi yksimielisesti vaalivaliokunnan ehdotukset.

Tutustu tarkemmin hallituksen jäseniiin