Ota palaute vastaan kuin lahja

Palautteen pyytäminen ja antaminen ovat taitolajeja. Siksi palautekäytännöistä kannattaa sopia.

Palaute on johtamisvalmentaja Risto Ahosen mukaan neutraalia tietoa siitä, mitä palautteen vastaanottaja on tehnyt ja mitä siitä on seurannut. Aito palaute ei syytä, moiti, kehu tai ylistä.

Palaute ei ole yksilölaji, vaan työpaikan palautekäytännöistä kannattaa sopia koko porukan kesken. Käytännöt kirjataan palautesopimukseksi. Näin jokainen tietää, kuka palautetta antaa, kenelle, mistä ja miten.

Hyvässä työyhteisössä palautetta pyydetään ja annetaan työkaverilta työkaverille, työntekijöiltä esihenkilöille ja perinteiseen tyyliin esihenkilöiltä työntekijöille. Viisas pomo pyytää säännöllisesti palautetta ja ottaa avoimesti vastaan sekä kannustavaa että korjaavaa palautetta.

Palauteperiaatteet auttavat hahmottamaan, kuinka hyvin palaute liikkuu organisaatiossa. Valmennus oy Liitos & Educon Risto Ahosen mukaan ensimmäinen periaate on se, että palaute on lahja. Tarvitaan kykyä ottaa palaute vastaan.

– Kun joku antaa minulle palautetta, on tärkeää, että ajattelen että hän arvostaa minua, silloinkin jos palaute tulee rumassa paketissa, Ahonen sanoo.

Kun osaat suhtautua palautteeseen lahjana, voit vain sanoa kiitos ja pohtia rauhassa, mitä teet saamallasi lahjalla. ­Se on sinun asiasi, ei palautteen antajan.

Toinen palauteperiaate on se, että palaute kuuluu kaikille. Jos haluat kehittää työpaikkasi palautekulttuuria, kannattaa opettaa esihenkilöitä ja johtoa hakemaan palautetta työntekijöiltään – ei antamaan sitä työntekijöille.

Kolmas palauteperiaate on klassinen 5+1-sääntö: anna yhtä korjaavaa palautetta kohden viisi kannustavaa palautetta.
– Sama sääntö kuuluu muuten myös parisuhteeseen. Kun näemme onnistumisia ympärillämme, ne kannattaa sanoittaa.

Neljä palautetaitoa

Jokainen voi oppia neljä palautetaitoa: hakemaan palautetta, käsittelemään sitä, antamaan palautetta ja sopimaan työpaikan palautekäytännöistä.

– Työyhteisössä on tärkeää sopia, mitä palaute tarkoittaa, miten sitä haetaan ja käsitellään ja mistä sitä annetaan. Yrityksen toimitusjohtajan pitää näyttää mallia palautteen haussa. Hän avaa palautehanoja ja asettaa itsensä alttiiksi, kun pyytää palautetta onnistumisestaan.

Hyvä palautekulttuuri on kehittyvän organisaation moottori. Kun työntekijät saavat ja antavat palautetta, he pystyvät korjaamaan toimintaansa ja vahvistamaan niitä tekojaan, jotka tuottavat hyviä tuloksia.

Kun työyhteisö suhtautuu palautteeseen luontevasti, sen jäsenet osaavat jakaa palautetta myös asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen, omistajilleen ja muille sidosryhmilleen – ja ennen kaikkea ottaa sitä vastaan.

Teksti: Jukka Nortio

Kuva: Adobe Stock