”Täällä isännöinti tuntuu hyvältä.”

”Meidän ammattimme nähdään arvokkaana työnä taloyhtiön eteen, ei pelkkänä kustannuksena.”

Näin isännöintialan ammattilaiset kirjoittivat, kun pyysimme heitä kuvittelemaan itsensä 10–15 vuoden päähän tulevaisuudessa ja kirjoittamaan postikortteihin isännöinnin kuulumisia meille tänne menneisyyteen. Kortteja kerättiin syksyllä 2022 eri paikkakunnilla järjestettyjen Työ & talous -koulutusten yhteydessä.

Asiakkaiden kanssa halutaan viimein löytää yhteinen tarkoitus ja yhteisymmärrys parhaista keinoista sen toteuttamiseksi.

Terveisistä välittyy hyvin, mistä isännöintialalla haaveillaan: asiakkaiden kanssa halutaan viimein löytää yhteinen tarkoitus ja yhteisymmärrys parhaista keinoista sen toteuttamiseksi. Taloyhtiömaailman muutokset vaativat päätöksiä ja tekoja, joita ei ilman isännöinnin, taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden keskinäistä luottamusta saada aikaan.

Taloyhtiön hallitus keskittyy ammattimaisesti isoihin asioihin

Moni isännöitsijä esitti terveisissään, että tulevaisuuden hallitusten jäsenet ovat nykyistä kiinnostuneempia taloyhtiönsä tulevaisuudesta. Taloyhtiön hallitustyöhön kouluttaudutaan, siinä käytetään nykyistä enemmän ammattilaisia, ja yhtiökokouksissa keskitytään menneisyyden lukujen kaivelun sijaan tulevaisuuden suunnitteluun.

”On kiinnostuttu isoista asioista eikä vain valvontakameran kuvista; korjauksista, jatkuvasta kunnossapidosta, eli taloyhtiön kalliista asioista ja pitkän linjan ajattelusta.”

”Elinkaariajattelu ulottuu pidemmälle kuin oma elinkaari.”

”Hallitukset ovat entistä nuorempia. Nuorilla ei ole enää niin kiire, etteivätkö he ehtisi kiinnostua omaisuutensa hoidosta.”

Isännöinti on hallituksen luottopelaaja

Ajatukset hallitustyön tulevaisuudesta heijastelevat isännöinnin kaipuuta olla hallituksen luotettu kumppani. Yhteistyö olisi hedelmällisempää, kun asiakas olisi ammattimaisella tavalla kiinnostunut omaisuudestaan ja yhteistyön kehittämisestä. Silloin olisi myös pienempi riski, että joku mätä omena pääsisi pilaamaan koko alan luottamuksen käyttämällä asemaansa ja asiakkaan välinpitämättömyyttä väärin.

”Ala ei ole enää ryvettynyt – isännöintiin luotetaan eikä ajatella heti ensimmäiseksi, että isännöitsijän tavoite on huijata taloyhtiötä tai vetää välistä.”

Yhteisymmärrys ja ammatin arvostus todennäköisesti vaativat isännöinniltä ponnisteluja. Epämääräinen luottamuspula usein johtuu siitä, että huhut ovat päässeet paikkaamaan aukkoja tiedoissa. Tulevaisuudessa ”isännöitsijä on taloyhtiön asiantunteva palkkajohtaja, joka osaa erinomaisesti suomentaa taloyhtiön taloutta osakkaille.”

Tulevaisuuden isännöitsijä on paitsi erinomainen taloushallintovalmentaja, myös hyvä ihmisten kanssa ja saa siihen myös tukea.

”Isännöitsijät käyvät säännöllisesti työnohjauksessa tai sparraavat keskenään, koska hyvä isännöitsijä ei provosoidu.”

”Täällä on vihdoinkin paperitonta”

Postikorttien mukaan yksi isännöitsijä voi tulevaisuudessa hoitaa vaikka sataa kohdetta, koska työ on tehostunut niin paljon. Erilaiset digitaaliset järjestelmät auttavat asukkaita hoitamaan juoksevia asioitaan itsepalveluna ja helpottavat tiedonkulkua.

Esimerkiksi pienten korjausten tilaaminen käy kätevästi yhdellä sanelulla appiin, jonne tulevat myös isännöitsijälle, hallitukselle ja asukkaalle tiedot työn toteutusajasta, raportit ja kuittaukset työn valmistumisesta.”

Illat eivät kulu enää kokouksissa, koska ”sähköiset allekirjoitukset ja kokoukset ovat normiarkea osakkaille ja hallituksille.” Yhtiökokoukset onnistuvat päivällä, ja niitä pidetään vain, kun on jotain uutta päätettävää. Sähköisiä järjestelmiä hyödyntämällä tilinpäätökset voidaan käsitellä tehokkaasti ilman pakollista kokoustamista.

Isännöintipalvelu 2033?

Isännöitsijät näkevät asumisen muutoksen aitiopaikalta. Niinpä kortit ennustivat myös konkreettisia muutoksia isännöinnin työpöydälle.

”Sähköremontteja on tehty taloyhtiöissä paljon, sillä tehon tarve on lisääntynyt, ja vanhat sähkökeskukset ja sulaketaulut eivät enää riittäneet.”

”Taloyhtiöt ja ihmiset ovat vanhoja, ja niitä pitää hoitaa.”

Asiakkaan rakennusten ja ihmisten tarpeiden myötä myös isännöinti palveluna muuttuu:

”Isännöinti on laajentunut monipalveluksi. Monet iäkkäämpien asukkaiden kansoittamat kerrostalot tarjoavat kattavasti asukkailleen kotipalveluja, kuten huolenpitoa ja siivousta, mitä isännöinti organisoi.”

Ammatti-isännöitsijöiden on omalta osaltaan kannettava vaativa taakka harteillaan viedäkseen arvokasta viestiä käytännön tasolle.

Yhteinen tarkoitus on koko ajan ollut käden ulottuvilla

Muutostoiveet kuulostavat tutuilta. Jo useampi vuosikymmen isännöitsijäyhdistysten ja sittemmin Isännöintiliiton tavoitteissa, koulutuksissa ja kannanotoissa on puhuttu kiinteistönpidon kehittämisestä entistä pitkäjänteisemmäksi ja elinkaariajattelun opettamisesta asuntojen omistajakunnalle.

Eräs asian pioneereista, kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpikirjoitti jo vuonna 1997 Espoon Isännöitsijäyhdistyksen lehdessä vasta valittuna Vuoden Isännöitsijänä: ”Ammatti-isännöitsijöiden on omalta osaltaan kannettava vaativa taakka harteillaan viedäkseen arvokasta viestiä käytännön tasolle.”

Yhteistä tarkoitusta ei onneksi tarvitse etsiä – riittää, että se päästään yhdessä toteamaan. Asunnoissa on kiinni huomattava omaisuus, jonka hukkaamisen haluavat välttää niin osakkaat, hallitukset kuin isännöintikin.

Isännöintiliiton Isännöinti 2040-blogisarjassa luodaan vuoden 2023 aikana katse isännöinnin ja taloyhtiöiden tulevaisuuteen. Miltä isännöinnin työ näyttää vuonna 2040, kun tämän hetken lakimuutokset ja ennusteet väestönkehityksestä, ilmastonmuutoksesta, digitalisaatiosta ovat arkipäivää? Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin 21.3. kansainvälisenä YK:n rasisminvastaisena päivänä.

Muut Isännöinti 2040 -kirjoitukset

Miltä näyttää kerrostalosi nimitaulu vuonna 2040?

Kirjoittaja: Kirsi Salo

Jäsenkokemuspäällikkönä Isännöintiliitossa ja taloyhtiön hallituksessa seuraan isännöintialaa tiedonkulun ja asiakaskokemuksen kannalta.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Kirsi Salo

Kirjoita kommenttiHienoa, että haluat jakaa omia kokemuksiasi! Pysy kuitenkin asiassa ja huomioi, että kommenttien tulee liittyä blogikirjoituksen aihepiiriin. Karsimme etukäteen mm. kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt.