”Isännöintiä vain haukutaan julkisuudessa. Voitteko parantaa isännöinnin mainetta?”

Vuosien varrella olemme saaneet jäseniltä paljon toiveita alan maineen parantamiseksi. Muutama vuosi sitten alan maineen parantamiseen tarttui jäsenistämme koostunut Isännöintiliiton imagotyöryhmä. Työryhmän suosituksissa painottui, kuinka jokainen alan ammattilainen vaikuttaa alan maineeseen päivittäisessä työssään. Koimme alana myös ison mainekriisin kartelliasian ollessa julkisuudessa. 

Alan maine on medialukujen valossa parantunut. Isännöinnistä kirjoitettiin mediassa viime vuonna aiempaa enemmän ja myönteisemmässä valossa.

Seuraamme päivittäin ja tilastoimme kvartaaleittain sitä, mitä alasta ja Isännöintiliitosta kirjoitetaan mediassa. Vuonna 2021 kaikista alaa koskevista mediaosumista oli negatiivisia viisi prosenttia (49 kappaletta) ja positiivia yksi prosentti (6 kappaletta). Loput olivat neutraaleja. Viime vuonna negatiivisia ja positiivisia mediaosumia oli kumpaakin yksi prosentti kaikista osumista.  

Isännöinnin työstä on päässyt kertomaan muun muassa Isännöitsijä 2023 Maria Wägg. Vuoden isännöitsijä tekeekin parhaimmillaan arvokasta alan mainetyötä ja antaa isännöinnille kasvot.

Myös muut alan ihmiset ovat viime aikoina näkyneet myönteisissä yhteyksissä julkisuudessa. Esimerkiksi Asunto Maisterin toimitusjohtaja Katja Pesonen valittiin Vantaan Vuoden yrittäjäksi 2023.

Myös Isännöintiliiton maine on parantunut. Mediaseurantadatamme mukaan huhti-kesäkuussa ja loka-joulukuussa ei mediassa ollut negatiiviseksi tulkittavaa mediasisältöä lainkaan ja muillakin kvartaaleilla vain pari negatiivista sisältöä. Samalla liiton asiantuntijuus on näkynyt mediassa aikaisempaa enemmän esimerkiksi taloyhtiöiden talousasioissa sekä eettisiä ohjeita, alan työllistymismahdollisuuksia ja palkkatasoa käsittelevissä jutuissa.   

Lisäksi toimittajien mielikuva Isännöintiliitosta parantunut parissa vuodessa. Maineemme on parantunut T-Median Mediabarometrin mukaan selvästi kaikilla osa-alueilla vuodesta 2021, kun kysely edellisen kerran tehtiin.  

Hyvämaineiseen luotetaan

Maine nivoutuu arvostukseen ja luottamukseen: maine on luottamus- ja arvostuspääomaa. Hyvämaineinen voi välillä vähän mokatakin ilman että luottamus kärsii.

Avoimuus ja tiedon jakaminen lisää luottamusta. Isännöinnissä luottamus ammattilaisten ja asiakkaiden, isännöinnin ja taloyhtiön hallituksen sekä osakkaiden välillä on ratkaisevaa siinä, miten asiakkaat kokevat saamansa palvelun. 

Mainetyö on pitkäjänteistä päivittäistä tekemistä. Se ei ole viestinnän tai markkinoinnin masinoimia taikurin temppuja, vaan jokapäiväistä avointa, luotettavaa, vastuullista tekemistä ja sanomista. Jokainen isännöintialan yritys ja ammattilainen vaikuttaa alan maineeseen tekemisillään ja sanomisillaan.

Mitä isännöintiyrityksen ja isännöintialan ammattilaisen päivittäinen mainetyö on? Ihan sitä, että hoitaa perustyöt kunnolla. Tekee mitä lupaa. Ja jos suunnitelmiin tulee muutoksia, kertoo niistä.

Isännöinnin haaste maine- ja luottamusmielessä on se, että kun palvelu on hyvää ja hommat toimivat, se ei juuri näy asiakkaille.

Lisäksi haaste on, että asiakkaat eivät tiedä kovin hyvin mitä isännöintiin kuuluu ja mistä he asiakkaina maksavat. Tällöin odotukset saatavan palvelun suhteen voivat olla epärealistisia. Siksi isännöinnin on tärkeä viestiä myös siitä, mitä isännöitsijä taloyhtiön ja sen osakkaiden ja asukkaiden eteen tekee.  

Myös liitossa rakennamme pitkäjänteisesti luottamusta alaan. Esimerkiksi viime vuonna julkaistiin isännöinnin eettiset ohjeet. Alan valvontajärjestelmä uudistettiin, ja riippumaton Isännöinnin eettinen neuvosto aloitti vuoden alussa Keskuskauppakamarin alaisuudessa.

Kirjoittaja: Marianne Falck-Hvilstafeldt

Isännöinnin merkitys vahvistuu entisestään ja asiakkaiden toiveet kasvavat. Digitalisaatio ja palvelukehittäminen mahdollistavat isännöinnissä liiketoiminnan kehittämisen kohti parempia asumisen palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Työskentelen hyvän isännöinnin asialla Isännöintiliitossa johtajana. Tekemistä riittää ja mahdollisuuksia on monia! Twitterissä @mariannefalck

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Marianne Falck-Hvilstafeldt

Kirjoita kommenttiHienoa että haluat jakaa omia kokemuksiasi. Pysy kuitenkin asiallisesti asiassa. Karsimme etukäteen kaikki alatyyliset kommentit, mainokset sekä tietenkin laittomat sisällöt. Mitä perustellummin asiasi esität, sitä varmemmin se tulee huomioiduksi.