Tutkimukset ja selvitykset

Isännöintiliitto tekee vuosittain useita yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Isännöintialan digiselvitys 2018

Kyselytutkimuksessa kysytään isännöintiyritysten edustajien näkemyksiä alan digitalisaation kehityksestä. Vuonna 2018 kysyttiin ensimmäistä kertaa myös asukkaiden näkemyksiä asumisen digipalveluista.

Tiivistelmä isännöitsijöiden vastauksista

Tiivistelmä asukkaiden ja osakkaiden vastauksista

Putkiremonttibarometri

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometria on toteutettu vuodesta 2009 alkaen.

Talousbarometri 2016

Isännöintiliiton Talousbarometri 2016 kartotti isännöintiliiketoiminnan tunnusluvut ja näkymät. Vastaajina oli 191 isännöintiyrityksen toimitusjohtajaa.

Talousbarometri 2016

Isännöintialan digiselvitys 2016

Isännöintialan digiselvityksessä 271 ammattilaista kertoi näkemyksensä alan digitalisaatiosta. Kysely tehtiin lokakuussa 2016.

Isännöintialan digiselvitys 2016

Isännöinnin ammattilaiset 2014

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinkon teetti vuonna 2014 kolmatta kertaa tutkimuksen, jossa selvitettiin isännöintialan työaikaa ja sen käyttöä, työn sisältöä, ansioita ja alan näkymiä. Yhdessä Isännöintiliiton kanssa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 546 isännöintialan ammattilaista.

Isännöinnin ammattilaiset 2014

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Isännöintiliitto teetti tammikuussa 2017 kyselyn taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 500 kerrostaloasukasta.

Kyselyn raportti

Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017

Tutkimuksella selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten asiakaskokemuksia isännöintipalvelusta. Tutkimukseen vastasi 8716 henkilöä ympäri Suomea.

Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017