Tutkimukset ja selvitykset

Isännöintiliitto tekee vuosittain useita yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Putkiremonttibarometri

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometria on toteutettu vuodesta 2009 alkaen. Putkiremonttibarometri tarkastelee kalliin ja välttämättömän remontin toteutustapoja, päätöksentekoa, urakan onnistumista ja taloutta.

2020:

Kaksi kolmasosaa taloyhtiöistä alkaa suunnitella putkiremonttia, kun putket jo vuotavat

Tutustu vuoden 2020 barometrin raporttiin täällä.

2019:

Onko taloyhtiöillä varaa putkiremontteihin myös tulevaisuudessa?

Nämä asiat vaikuttavat putkiremontin hintaan

2018:

Taloyhtiöissä selvä kahtiajako

Näin putkiremontteja voidaan rahoittaa, mutta taloyhtiöissä ei olla vielä herätty

Isännöintialan digiselvitys 2018

Kyselytutkimuksessa kysytään isännöintiyritysten edustajien näkemyksiä alan digitalisaation kehityksestä. Vuonna 2018 kysyttiin ensimmäistä kertaa myös asukkaiden näkemyksiä asumisen digipalveluista.

Tiivistelmä isännöitsijöiden vastauksista

Tiivistelmä asukkaiden ja osakkaiden vastauksista

Edellinen selvitys: Isännöintialan digiselvitys 2016

Talousbarometri 2016

Isännöintiliiton Talousbarometri 2016 kartotti isännöintiliiketoiminnan tunnusluvut ja näkymät. Vastaajina oli 191 isännöintiyrityksen toimitusjohtajaa.

Talousbarometri 2016

Isännöinnin ammattilaiset

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko teetti on teettänyt muutaman vuoden välein tutkimuksen, jossa selvitetään isännöintialan työaikaa ja sen käyttöä, työn sisältöä, ansioita ja alan näkymiä. Tutkimukset on tehty yhdessä Isännöintiliiton kanssa.

Isännöinnin ammattilaiset 2017

Isännöinnin ammattilaiset 2014

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Isännöintiliitto teetti tammikuussa 2017 kyselyn taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 500 kerrostaloasukasta.

Kyselyn raportti

Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017

Tutkimuksella selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten asiakaskokemuksia isännöintipalvelusta. Tutkimukseen vastasi 8716 henkilöä ympäri Suomea.

Isännöinnin asiakaskuuntelututkimus 2017