Isännöintiliiton hallitus esittäytyy

Isännöintiliiton liittokokous valitsi uuden hallituksen maaliskuussa 2024. Tutustu tarkemmin puheenjohtajistoon ja hallituksen jäseniin.

Puheenjohtajisto:

Toivo Korhonen, puheenjohtaja

Olen toiminut kiinteistöjen ja isännöinnin parissa kahdella vuosisadalla sekä lähes neljällä vuosikymmenellä. Nykyinen päätoimeni Joensuussa on toimitusjohtajan tehtävä JIP Isännöinnissä, jossa olen toisena yrittäjä-omistajana.

Olen aina ollut järjestöihminen. Isännöintiliiton hallituksen jäsen olen ollut syksystä 2014 ja puheenjohtajana syksystä 2018 alkaen. Olen myös Pohjois-Karjalan Isännöitsijät ry:n sekä Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen.

Isännöintiliiton hallituksen tehtävänä on ajaa jäsenten etua sekä kirkastaa ja konkretisoida uuden strategian linjat toiminnaksi. Kun toimimme avoimesti ja nojaamme tutkittuun tietoon, olemme vahva, yhteistyökykyinen vaikuttajajärjestö.

Juha Niskanen, 1. varapuheenjohtaja

Minulla on noin 35 vuoden kokemus kiinteistöalan tehtävistä. Olen toiminut Y-Säätiöllä isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä ja nyt vuodesta 2016 kiinteistöjohtajana. Ennen säätiötä toimin mm. Helsinki-Vantaan lentoasemahallinnossa liike- ja toimitilojen vuokrauksessa ja ylläpidossa.

Erityisen lähellä sydäntäni on isännöitsijöiden ammattipätevyyteen ja koulutukseen liittyvät kysymykset. Edustan hallituksessa vuokrataloisännöinnin ja vuokra-asumisen näkökulmaa, mutta myös asunto-osakeyhtiöt ovat lähellä arkeani. Y-Säätiö on osakkaana noin 2700 asunto-osakeyhtiössä. Toimin noin 20 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Lisäksi olen RAKLI ry:n käyttö- ja ylläpitotoimikunnassa, KOVA ry:n tilasto- ja remonttityöryhmissä, Rakennustietosäätiön edustajistossa ja Isännöintiliiton edustajana KIINKO:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.

Tiia Granberg, 2. varapuheenjohtaja

Olen toiminut isännöitsijänä vuodesta 2000. Työskentelen edelleen Isännöinti Granberg Oy:ssä, mutta vuodesta 2012 olen toiminut yrittäjänä. Taustastani johtuen koen ymmärtäväni hyvin sekä jäsenyritysten että jäsenyhdistysten henkilöjäsenten näkökulmaa.

Olen toiminut mm. Varsinais-Suomen Isännöitsijät ry:n hallituksessa vuodesta 2004, Kiinteistöliiton yhdistyksissä ja toimikunnissa vuodesta 2014 ja Isännöintiliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2018.

Uskon yhteistyöhön, jäsenten kuulemiseen ja avoimeen toimintaan. Kaikki jäsenet ovat liitolle yhtä tärkeitä. Kaikkia tulee kuulla tasapuolisesti ja kaikkien näkemykset ottaa huomioon toiminnassa.

Jukka Mäkinen, 3. varapuheenjohtaja

Toimin REIM Group Oy:n toimitusjohtajana. Työskentelin vuodet 2000─2003 Nokian Tili- ja Isännöintikeskus Oy:ssä isännöitsijänä. REIM Tampere Oy:n palvelukseen siirryin vuonna 2003. Minulla on DNV:n auktorisointioikeus, ja olen vuodesta 2011 suorittanut REIM Groupin sisäisiä auditointeja.

Näen tärkeäksi jatkaa isännöinnin näkemysten tuomista esiin lainsäädäntötyössä. Lisäksi koulutuksella ja tutkimustyöllä on iso rooli alan asiantuntijuuden kehittämisessä. Kannatan avoimuutta, ja haluan olla mukana edistämässä niitä asioita, joiden kautta alan arvostus lisääntyy.

Hallitus:

Jaana Kvist

Olen toiminut vuodesta 2008 lähtien isännöitsijänä Keravan Isännöinti Oy:ssä, jossa vuoden 2015 sukupolvenvaihdoksen myötä olen nyttemmin myös yrittäjä yhdessä siskoni kanssa. Olen siis isännöitsijä jo toisessa polvessa. Isännöitsijän ammattitutkinnon suoritin vuonna 2006.

Liiton toiminnassa haluan edesauttaa isännöinnin osaamisen kehittämistä ja pitää huolta siitä, että myös pienten isännöintiyrittäjien ääni tulee kuulluksi.

Isännöintiliiton hallituksen jäsenenä olen toiminut syyskuusta 2019 alkaen. Lisäksi olen aktiivisesti mukana Keski-Uudenmaan Isännöitsijät ry:n toiminnassa, ja toimin Suomen Yrittäjien valtuuston varajäsenenä.

Arttu Lehtonen

Arttu Lehtonen

Toimin Isännöinti Warmassa isännöintiyrittäjänä ja toimitusjohtajana. Olen kolmannen polven isännöitsijä, ja alalla olen ollut vuodesta 2001.

Haluan olla mukana edistämässä muun muassa alan ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja isännöitsijän pätevyysvaatimuksia.

Saan energiaa siitä, että pääsen hyödyntämään osaamistani sekä vaikuttamaan osaltani yhteiseen hyvään ja oikeiden ratkaisujen löytämiseen.

Jukka Niemelä

Aloitin alalla vuonna 2012, jolloin tulin töihin perheyritykseemme OIT Isännöintiin. Olin tuolloin 19-vuotias ja koin, että alan pinttyneitä tapoja on syytä uudistaa. Lähdin tekemään isännöintiä omalla tyylilläni. Korkea asiakastyytyväisyys on aina ollut minulle tärkeää.

Vuonna 2014 aloitettu sukupolvenvaihdos on vielä kesken. Vuoden 2021 alusta olen toiminut yhtiömme pääomistajana sekä toimitusjohtajana. Vuonna 2017 suoritin AIT-tutkinnon ja teen edelleen myös isännöintiä.

Haluan nähdä, että isännöintiala on yksi potentiaalinen nuoren unelma-ammatti. Osaajapula on ilmeinen, ja siihen yhtenä syynä on isännöintialan koulutuksen puute. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että alan houkuttelevuus, koulutus, sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus paranee sekä digitalisaatio menee eteenpäin.

Ilja Knuutinen

Olen työskennellyt vuodesta 2011 saakka Ylä-Savon alueella isännöinnin tehtävissä. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä Iljan Isännöintikeskus Oy:ssä. Olen koulutukseltani puutuotantotekniikan insinööri ja olen suorittanut myös Isännöinnin ammattitutkinnon (IAT) ja johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon (AIT).

Haluan edistää Isännöintiliiton hallituksessa yhdessä tekemisen meininkiä ja yhteen hiileen puhaltamista, jotta saamme edistettyä alan asioita.

Toimin myös Pohjois-Savon Ammatti-Isännöitsijöiden puheenjohtajana.

Aleksi Puisto

Toimin isännöitsijänä ja yrittäjänä Isännöintitoimisto Awisto Oy:ssä, joka on perustettu vuonna 2017. Isännöitsijänä olen toiminut vuodesta 2012 alkaen. Sitä edelsi aktiivinen hallitustyöskentely oman taloyhtiöni hallituksessa, mikä sitten herätti kiinnostukseni alaa kohtaan.

Minulla on myös kunnia toimia Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n puheenjohtajana, joten kiinnostukseni paikallisyhdistystoimintaa ja sen kehittämistä kohtaan on hyvin vahva.

Riku Pönkänen

Olen toiminut isännöitsijänä vuodesta 2002 alkaen. Työskentelen nykyisin tamperelaisessa Kartanon Isännöintipalvelut Oy:ssä.

Olen toiminut Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n hallituksessa kymmenen vuotta ja yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Olen jäsenenä Kiinteistöliitto Pirkanmaan ry:n teknisessä jaostossa.

Isännöintiliiton hallituksessa olen toiminut varsinaisena jäsenenä syksystä 2018 alkaen. Haluan tuoda isännöintiin alueellista näkökulmaa ja kiinteistöjen korjausvelan hoitaminen on lähellä sydäntäni.

Heidi Similä

Olen koulutukseltani hallintotieteen maisteri. Nykyiseen yritykseeni Isännöinti Mäkinen Oy:hyn tulin töihin opintojen loppuvaiheessa 20 vuotta sitten. Minulla on takana 16 vuotta yrittäjyyttä. Asiakastyön lisäksi vastaan yrityksessä strategiasta ja henkilöstöstä.

Isännöintiliiton hallituksessa haluan edistää läpinäkyvyyttä ja muutosketteryyttä. Erityisen lähellä sydäntäni on kestävä kasvu ja oikeudenmukaisuus.

Olen myös Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien ja Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsen.

Anne Såg

Minulla on 13 vuotta kokemusta isännöintialalta. Nykyisessä työpaikassani Oiva Isännöinti Noste Oy:ssä olen toiminut vuodesta 2016.

Mielestäni olisi tärkeää saada työllemme ja alallemme sen ansaitsema arvostus. Tämä edesauttaa luottamuksen syntymistä ja tekee isännöintialasta haluttavan uusille osaajille.

Toimin myös Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ry KSAI:n puheenjohtajana.

Anu Raikaslehto

Aloitin isännöintialalla kirjanpitäjänä 20 vuotta sitten. Isännöitsijänä olen työskennellyt 18 vuotta. Tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana ja isännöitsijänä Mansikkalan Kiinteistöhuollossa Imatralla.

Haluan edistää hallituksessa alan arvostuksen kehittymistä ja työssä jaksamista. Taloyhtiön asioiden hoito on niin tärkeää, että osakkaiden pitäisi voida hoitaa sitä päiväsaikaan. Se helpottaisi myös isännöitsijöiden työssä jaksamista.

Toimin Etelä-Karjalan Isännöitsijöiden puheenjohtajana, Imatran Seudun Kiinteistöyhdistyksen hallituksessa ja Kiinteistöliiton isännöintipalvelut-toimikunnassa.