Isännöinnin imago on nykyisellään vanhanaikainen, kankea ja ennen kaikkea altis positiiviselle murrokselle. On jopa hämmästyttävää, että toimiala on monilta osin säästynyt digitalisaation ja teknologian disruptiolta sekä kyennyt säilyttämään asemansa melko muuttumattomana kenttänä. Toisin sanoen ajan hammas ei ole toistaiseksi purrut isännöintiin hyvässä tai pahassa. Mutta nyt niin toimialan sisällä kuin ulkopuolellakin haetaan suuntaa isännöinnin uudelle aikakaudelle.

Isännöintiliiton imagotyöryhmä työskentelee aiheen parissa tiiviisti vuoden 2020 ajan. Toimenpidemuutoksilla haetaan isännöinnin arvostuksen parantumista sekä laadun tunnustamista. On myös tunnistettu, että alan läpinäkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen olisivat eduksi näille melko näkymättömille kiinteistöalan sankareille.

Työryhmän teettämän kyselytutkimuksen mukaan myös alan ammattilaisten sisäinen kokemus omaa tekemistä kohtaan kaipaisi kohotusta. Keinoja ja ideoita on havaittu paljonkin, joten avausten tekemisestä tulee vähintäänkin kiinnostavaa!

Asumisen hiilijalanjälki on suuri, mutta siihenkin voi vaikuttaa

Yksi keihäänkärki isännöinnille voisi olla esimerkiksi vastuullisuus. Termiin on ladattu paljon ennakkoluuloja ja viherpesua, mutta se on todellisuudessa paljon muuta. Vastuullisuus ei tarkoita ainoastaan ympäristöasioita ja energiatehokkuutta, vaikka ilmastonmuutos onkin ihmiskuntaa ennennäkemättömällä tavalla uhkaava tekijä. Myös aluekehityksellä ja kaupungistumisella on merkittävä osansa, sillä jo nyt Suomen kaupungit kattavat yli 72 % väestöstä, mutta vain 5 % pinta-alasta.

Suomen hallituksen ilmastopolitiikka kertoo kuitenkin kriittisestä tarpeesta kulkea kohti hiilineutraliteettia. Suomen osalta tämä tavoite tulisi täyttyä jo vuonna 2035. Aikataulu on hyvin tiukka.

Asuminen on loppujen lopuksi iso tekijä hiilijalanjäljessämme. Asumisen osalta hiilijalanjälkeen vaikuttaa merkittävästi asumisen energia, johon vaikuttavat sääolosuhteet, lämmitystarve ja kunkin vuoden energiantuotannon polttoainejakauma. Lisääntyvät äärisääilmiöt asettavat samalla rajuja haasteita kiinteistöjen kunnon ylläpitoon.

Sitran Mari Pantsar on kiteyttänyt asian hyvin blogissaan: ”Muutos vähähiiliseen talouteen tulee joka tapauksessa, koska vaihtoehto on liian huono. Siksi meidän kannattaa rakentaa muutoksesta sellainen kuin itse haluamme.” Vaikuttavuudessa ja innovaatioissa piileekin mahdollisuus muotoilla tulevaisuudesta omansa.

Arvokas koti vaatii puhetta rahasta

Kiinteistöomaisuuden ja kansallisvarallisuuden hallinnointi on suuri vastuu, jossa haasteita tarjoaa energiatehokkuuden ja ilmastoasioiden lisäksi myös varannon arvonsäilytys. Täytyy muistaa, että asunto-osakeyhtiömaailmassa myös asukkaiden velkaantumisaste ja maksukyky ovat avainasemassa, joten ponnistelut kohti muutosta ovat jaettuja. Asuntojen kunto on vaihteleva ja asukkaat myös monelta osin rahakirstun päällä. Siksi kommunikaatio eri sidosryhmien, myös asukkaiden, välillä korostuu.

Haaste pitäisi nähdä myös positiivisena, sillä kautta historian kriisit ovat synnyttäneet myös innovaatioita. Isännöintikin voisi rohkeasti hyötyä symbioosista muiden alojen pioneerien kanssa, jotka ovat luomassa uutta tulevaisuutta. Ja miksei myös isännöinti voisi tehdä uudistavia avauksia? Digitalisaatio ja muut kuluttajatrendit ohjaavat myös tulevaisuuden isännöintiä, ja muutosvauhti on varmasti alati kiihtyvää.

Isännöinnin imago huomioiden muutos kannattaa ottaa positiivisesti vastaan, koska uudistuminen ja edistyksellisyys voivat olla uraauurtavia koko toimialalle. Myös koronapandemia on ollut omiaan jalkauttamaan teknologian kiistatonta tehokkuutta aivan jokaiselle.

Klassisesti voisi todeta, että jos Henry Ford olisi aikanaan kysynyt mitä ihmiset haluavat, niin he olisivat tahtoneet nopeampia hevosia – eivät autoja. Onkin hyvä pitää mielessä, että muutos voi löytyä yllättävästä ja arvaamattomasta paikasta.

On jännittävää nähdä, mikä tulee olemaan isännöintialan uusi ”auto” ja millaiseen uuteen tulevaisuuteen se meidät kuljettaa?

Isännöintiliitto pyrkii parantamaan alan imagoa aktiivisesti. Yksi tapa on nostaa alan edelläkävijöitä esille. Liitto palkitsee tänä vuonna vastuullisia toimijoita. Lue lisää ja ilmoita mukaan oma ehdokkaasi!

Kirjoittaja: Jamilla Heiskanen

Jamilla Heiskanen työskenteli Isännöintiliiton talous-ja hallintopäällikkönä vuoden 2020 loppuun.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Jamilla Heiskanen